คอร์ดเพลง รักพี่ต๊ะน้อง เป็นหนึ่ง

  
Text   
คอร์ดเพลง รักพี่ต๊ะน้อง เป็นหนึ่ง

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เป็นหนึ่ง
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา
คอร์ด : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | E | A | E | B | E |

 
บอกตามตรงพี่ไม่มีไอไรมีแต่ใ
A 
จร้ายๆ
 
น้องอิรักห
E 
ม้ายผู้ชายเซอร์ๆพัน
B 
นี้
 
โลโ
E 
ซตัวดำเด็กบ้านๆ 
 
ปลายแ
A 
ดนด้ามขวาน
 
อยากมีรักสัก
E 
ที 
 
ไม่รู้อิทำพรือ
B 
ดี

 
เป็นหนุ่มใ
E 
ต้สไตล์เซอร์ๆ 
 
ที่รั
A 
กเธอ
 
ไม่ทำตัวเบ
E 
ลอ 
 
น้องเห้อเชื่อใจไ
B 
ด้

 
รูปท
A 
รงดูไม่ค่อยค
B 
ล่อง
 
แต่อยากให้
G#m 
มองกันที่
C#m 
ใจ
 
หากได้
A 
รักรับรองได้ 
 
พี่มี
B 
ดี ดังต่อไปนี้ เป็นต้น

 
รักพี่ต๊ะน้
A 
อง 
 
พี่ขึ้นตอเ
B 
ป็น
 
พอวัน
G#m 
เย็นๆพี่ขอยมด
C#m 
แดงไห้
 
รักพี่ต๊ะ
F#m 
น้องพี่ขูดพร้าวไ
B 
ด้ 
 
ลับพร้าลับมี
E 
ดเป็น
 
พี่ตัดหญ้า
A 
วัวควั่นหยวกให้
B 
หมู
 
รับแทงทาง
G#m 
ปาล์มงานการพี่
C#m 
ชัดเจน..
 
ไอ้คำว่า
F#m 
รักพี่มองไม่เ
B 
ห็น
 
แต่ว่า
A 
สิ่งที่บ่าวพรีเ
B 
ซนต์ 
 
ยืนยันว่า
E 
รักน้อง

INSTRU | A | E | A | E |
INSTRU | C#m | G#m | F#m B | E |

 
รูปท
A 
รงดูไม่ค่อยค
B 
ล่อง
 
แต่อยากให้
G#m 
มองกันที่
C#m 
ใจ
 
หากได้
A 
รักรับรองได้ 
 
พี่มี
B 
ดี ดังต่อไปนี้ เป็นต้น

 
รักพี่ต๊ะน้
A 
อง 
 
พี่ขึ้นตอเ
B 
ป็น
 
พอวัน
G#m 
เย็นๆพี่ขอยมด
C#m 
แดงไห้
 
รักพี่ต๊ะ
F#m 
น้องพี่ขูดพร้าวไ
B 
ด้ 
 
ลับพร้าลับมี
E 
ดเป็น
 
พี่ตัดหญ้า
A 
วัวควั่นหยวกให้
B 
หมู
 
รับแทงทาง
G#m 
ปาล์มงานการพี่
C#m 
ชัดเจน..
 
ไอ้คำว่า
F#m 
รักพี่มองไม่เ
B 
ห็น
 
แต่ว่า
A 
สิ่งที่บ่าวพรีเ
B 
ซนต์ 
 
ยืนยันว่า
E 
รักน้อง
 
คำว่า
F#m 
รักพี่มองไม่เ
B 
ห็น
 
แต่ว่า
A 
สิ่งที่บ่าวพรีเ
B 
ซนต์
 
สามารถเลี้ยง
A 
ดูน้องได้.
Am 
.. 
 
สาวเ
E 
ห้อ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักพี่ต๊ะน้อง


บอกตามตรงพี่ไม่มีไอไรมีแต่ใจร้ายๆ
น้องอิรักหม้ายผู้ชายเซอร์ๆพันนี้
โลโซตัวดำเด็กบ้านๆ ปลายแดนด้ามขวาน
อยากมีรักสักที ไม่รู้อิทำพรือดี

เป็นหนุ่มใต้สไตล์เซอร์ๆ ที่รักเธอ
ไม่ทำตัวเบลอ น้องเห้อเชื่อใจได้

รูปทรงดูไม่ค่อยคล่อง
แต่อยากให้มองกันที่ใจ
หากได้รักรับรองได้ พี่มีดี ดังต่อไปนี้ เป็นต้น

รักพี่ต๊ะน้อง พี่ขึ้นตอเป็น
พอวันเย็นๆพี่ขอยมดแดงไห้
รักพี่ต๊ะน้องพี่ขูดพร้าวได้ ลับพร้าลับมีดเป็น
พี่ตัดหญ้าวัวควั่นหยวกให้หมู
รับแทงทางปาล์มงานการพี่ชัดเจน..
ไอ้คำว่ารักพี่มองไม่เห็น
แต่ว่าสิ่งที่บ่าวพรีเซนต์ ยืนยันว่ารักน้อง

( ดนตรี )

รูปทรงดูไม่ค่อยคล่อง
แต่อยากให้มองกันที่ใจ
หากได้รักรับรองได้ พี่มีดี ดังต่อไปนี้ เป็นต้น

รักพี่ต๊ะน้อง พี่ขึ้นตอเป็น
พอวันเย็นๆพี่ขอยมดแดงไห้
รักพี่ต๊ะน้องพี่ขูดพร้าวได้ ลับพร้าลับมีดเป็น
พี่ตัดหญ้าวัวควั่นหยวกให้หมู
รับแทงทางปาล์มงานการพี่ชัดเจน..
ไอ้คำว่ารักพี่มองไม่เห็น
แต่ว่าสิ่งที่บ่าวพรีเซนต์ ยืนยันว่ารักน้อง

คำว่ารักพี่มองไม่เห็น
แต่ว่าสิ่งที่บ่าวพรีเซนต์
สามารถเลี้ยงดูน้องได้… สาวเห้อ…

มิวสิควิดีโอ รักพี่ต๊ะน้อง เป็นหนึ่ง

เพลง : รักพี่ต๊ะน้อง
ศิลปิน : เป็นหนึ่ง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง : 090-4899775
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend