คอร์ดเพลง เปลี่ยนไม่ได้ (Can’t Change) TKP

  
Text   
คอร์ดเพลง เปลี่ยนไม่ได้ (Can't Change) TKP

ศิลปิน : TKP
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : G,D,Em,Am,Bm,C


Tune to Eb
INTRO | Am Bm C | D |

G 
  ฉันจะยังคง
D/F# 
เป็นของเธอ
Em 
  แม้ว่าเธอจะเ
D 
ป็นของใคร
 
  ไม่
C 
ว่าจะในอีกวัน 
 
และให้
Bm 
นานเท่าไหร่
 
  
Am 
ฉันจะรักไปอย่า
D 
งนี้

G 
  ฝังเธอไว้ข้า
D/F# 
งในหัวใจ
Em 
  ทุกเรื่องราวที่เ
D 
รานั้นมี
 
  เคยบ
C 
อกตัวเองให้พอ 
 
แต่ไม่
Bm 
ได้สักที
Am 
  ก็ไม่รู้ว่าจะรั
D 
กเธอไปถึงไหน

Am 
  ใครก็พูดว่าให้พอ
 
  อยากให้เปิดหั
Bm 
วใจ 
 
(ลองคุยๆให้ลืมเธอ)
 
  คนๆเ
Am 
ดียวที่ตรงกับใจ 
 
คงไม่ใ
Bm 
ช่แค่ใครคนไหน
 
  
F 
คนเดียว 
 
ที่ใ
D 
จมันเรียกร้อง

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ไม่
Em 
มีวันเปลี่ยนหัวใ
D 
 
ที่ผ่านมา
C 
รักเธอเท่าไหร่ 
 
ตอ
Bm 
นนี้ก็รั
Bbm 
กอยู่
Am 
รักแล้วเปลี่ยนไม่ไ
D 
ด้

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ที่อ
Em 
ยากจะฝากหัวใ
D 
จไว้จนวันต
C 
าย
 
รักไป
Bm 
จนวันสุ
Bbm 
ดท้าย 
 
 
Am 
 
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม  
 

G 
  เพราะฉันมีแค่หนึ่ง
D/F# 
หัวใจ
Em 
  รับใครเพิ่มไม่ไ
D 
ด้ซักคน
 
  เธอเป
C 
รียบดั่งโลกอีกใบ 
 
ที่ไม่
Bm 
เคยหมุนวน 
 
 
Am 
 
  แม้เวลาจะผ่านพ้
D 
นไปนานแค่ไหน

Am 
  ใครก็พูดว่าให้พอ
 
  อยากให้เปิดหั
Bm 
วใจ 
 
(ลองคุยๆให้ลืมเธอ)
 
  คนๆเ
Am 
ดียวที่ตรงกับใจ 
 
คงไม่ใ
Bm 
ช่แค่ใครคนไหน
 
  
F 
คนเดียว 
 
ที่ใ
D 
จมันเรียกร้อง

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ไม่
Em 
มีวันเปลี่ยนหัวใ
D 
 
ที่ผ่านมา
C 
รักเธอเท่าไหร่ 
 
ตอ
Bm 
นนี้ก็รั
Bbm 
กอยู่
Am 
รักแล้วเปลี่ยนไม่ไ
D 
ด้

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ที่อ
Em 
ยากจะฝากหัวใ
D 
จไว้จนวันต
C 
าย
 
รักไป
Bm 
จนวันสุ
Bbm 
ดท้าย 
 
 
Am 
 
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม  
 

G 
  You know I’ll be here for you
 
  เวลาจะ
D/F# 
ผ่านไป 
 
ตัวฉันจะยังอยู่
 
  ต่อให้
Am 
นานแค่ไหน but I’ll make it thru
 
  It’s my  
Bm 
love for you, I hope you feel it too
 

C 
แม้วันนี้เธอจะอยู่ที่ไหน
 
อยากให้
Bm 
รู้เอาไว้ 
 
จะมีฉันอยู่ใกล้ๆ
 
ต่อให้เ
C 
ธอจะมีใคร 
 
ฉันก็ไม่เปลี่ยนใจ
 
ใครจะเป
D 
ลี่ยนฉันได้ yeah I d
B 
are to try

G 
  You know I love ya
 
  
D/F# 
You know I need ya
Am 
  ตรงนี้มีฉันอยู่ 
 
 
Bm 
ลองมองมาที่ฉันดู

C 
วันที่เธอเองรู้สึกเธอไม่มีใคร
D 
I will be there
 
in time right by your side  
 
C 
I don’t mind ไม่เป็นไร
D 
นานแค่ไหน 
 
ฉันจะไม่เปลี่ยนใจ

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ไม่
Em 
มีวันเปลี่ยนหัวใ
D 
 
ที่ผ่านมา
C 
รักเธอเท่าไหร่ 
 
ตอ
Bm 
นนี้ก็รั
Bbm 
กอยู่
Am 
รักแล้วเปลี่ยนไม่ไ
D 
ด้

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ที่อ
Em 
ยากจะฝากหัวใ
D 
จไว้จนวันต
C 
าย
 
รักไป
Bm 
จนวันสุ
Bbm 
ดท้าย 
 
 
Am 
 
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม  
 

OUTRO | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm Bbm | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เปลี่ยนไม่ได้ (Can’t Change)


ฉันจะยังคงเป็นของเธอ
แม้ว่าเธอจะเป็นของใคร
ไม่ว่าจะในอีกวัน และให้นานเท่าไหร่
ฉันจะรักไปอย่างนี้

ฝังเธอไว้ข้างในหัวใจ
ทุกเรื่องราวที่เรานั้นมี
เคยบอกตัวเองให้พอ แต่ไม่ได้สักที
ก็ไม่รู้ว่าจะรักเธอไปถึงไหน

ใครก็พูดว่าให้พอ
อยากให้เปิดหัวใจ (ลองคุยๆให้ลืมเธอ)
คนๆเดียวที่ตรงกับใจ คงไม่ใช่แค่ใครคนไหน
คนเดียว ที่ใจมันเรียกร้อง

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีใครทั้งนั้น
ไม่มีวันเปลี่ยนหัวใจ
ที่ผ่านมารักเธอเท่าไหร่ ตอนนี้ก็รักอยู่
รักแล้วเปลี่ยนไม่ได้

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีใครทั้งนั้น
ที่อยากจะฝากหัวใจไว้จนวันตาย
รักไปจนวันสุดท้าย
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม

เพราะฉันมีแค่หนึ่งหัวใจ
รับใครเพิ่มไม่ได้ซักคน
เธอเปรียบดั่งโลกอีกใบ ที่ไม่เคยหมุนวน
แม้เวลาจะผ่านพ้นไปนานแค่ไหน

ใครก็พูดว่าให้พอ
อยากให้เปิดหัวใจ (ลองคุยๆให้ลืมเธอ)
คนๆเดียวที่ตรงกับใจ คงไม่ใช่แค่ใครคนไหน
คนเดียว ที่ใจมันเรียกร้อง

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีใครทั้งนั้น
ไม่มีวันเปลี่ยนหัวใจ
ที่ผ่านมารักเธอเท่าไหร่ ตอนนี้ก็รักอยู่
รักแล้วเปลี่ยนไม่ได้

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีใครทั้งนั้น
ที่อยากจะฝากหัวใจไว้จนวันตาย
รักไปจนวันสุดท้าย
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม

You know I’ll be here for you
เวลาจะผ่านไป ตัวฉันจะยังอยู่
ต่อให้นานแค่ไหน but I’ll make it thru
It’s my love for you,
I hope you feel it too

แม้วันนี้เธอจะอยู่ที่ไหน
อยากให้รู้เอาไว้ จะมีฉันอยู่ใกล้ๆ
ต่อให้เธอจะมีใคร ฉันก็ไม่เปลี่ยนใจ
ใครจะเปลี่ยนฉันได้ yeah I dBare to try

You know I love ya
You know I need ya
ตรงนี้มีฉันอยู่ ลองมองมาที่ฉันดู

วันที่เธอเองรู้สึกเธอไม่มีใคร
I will be there
in time right by your side
I don’t mind ไม่เป็นไร
นานแค่ไหน ฉันจะไม่เปลี่ยนใจ

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีใครทั้งนั้น
ไม่มีวันเปลี่ยนหัวใจ
ที่ผ่านมารักเธอเท่าไหร่ ตอนนี้ก็รักอยู่
รักแล้วเปลี่ยนไม่ได้

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีใครทั้งนั้น
ที่อยากจะฝากหัวใจไว้จนวันตาย
รักไปจนวันสุดท้าย
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม

มิวสิควิดีโอ เปลี่ยนไม่ได้ (Can’t Change) TKP

เพลง : เปลี่ยนไม่ได้ (Can’t Change)
ศิลปิน : TKP
เรียบเรียง : UrboyTJ, Prateep Siri-Issranan
ติดต่องานแสดง : 0879298070
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend