คอร์ดเพลง กลัวเธอเปลี่ยนไป เสี่ยป๊อป สักลาย

  
Text   
คอร์ดเพลง กลัวเธอเปลี่ยนไป เสี่ยป๊อป สักลาย

ศิลปิน : เสี่ยป๊อป สักลาย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสี่ยป๊อป สักลาย
คอร์ด : F,G,C,Am,Dm


INTRO | F G | C | F G | C | G |

 
เมื่อมีเหตุ
C 
ผล 
 
วั
G/B 
นนี้ที่ต้องห่า
Am 
งกัน
 
วันนี้ที่ฉันห่างเ
F 
ธอ 
 
ใจเ
G 
พ้อเรื่องราวหมื่
C 
นพัน
 
เราต้องห่าง
F 
กัน 
 
ใจ
G 
คอฉันมันไม่
C 
ดี
 
ไม่
Am 
อยากให้มีวั
Dm 
นนี้
 
วันที่ฉันเ
G 
ธอห่างกันหลายโ
C 

 
ก็เพราะว่าใจฉันก
F 
ลัว
 
กลัวห่าง
G 
กันเธอมีใ
C 
คร
 
กลัวเธอเจอคนใ
F 
หม่
 
กลัวเจอใ
G 
ครที่ดีก
C 
ว่า
 
ฉันกลัวต้องเสียน้ำ
F 
ตา
 
ถ้าเธอหายห
G 
น้าไปกับคน
C 
อื่น
Am 
กลัวรักเราต้องข่ม
Dm 
ขื่น
 
เมื่อเราห่าง
G 
กันเธอแปรผัน
C 
ใจ

 
ฉันก
G 
ลัวว่าวันเว
C 
ลา
 
จะนำ
G/B 
พาให้ต้องห่า
Am 
งเหิน
 
กลัวรักเราต้องห่างเ
F 
กิน
 
กลัวเธอเ
G 
ดินเส้นทางสายใ
C 
หม่
 
กลัวใจเธอจะผันไ
F 
 
กลัวอะไ
G 
รในทางไ
Am 
ม่ดี
 
รีบกลับมาหาสั
Dm 
กที
 
อย่าปล่อยอย่าง
G 
นี้ให้ใจฉันก
C 
ลัว
G 

INSTRU | C G/B | Am | F G | C |
INSTRU | F G | C Am | Dm G | C |

 
ก็เพราะว่าใจฉันก
F 
ลัว
 
กลัวห่าง
G 
กันเธอมีใ
C 
คร
 
กลัวเธอเจอคนใ
F 
หม่
 
กลัวเจอใ
G 
ครที่ดีก
C 
ว่า
 
ฉันกลัวต้องเสียน้ำ
F 
ตา
 
ถ้าเธอหายห
G 
น้าไปกับคน
C 
อื่น
Am 
กลัวรักเราต้องข่ม
Dm 
ขื่น
 
เมื่อเราห่าง
G 
กันเธอแปรผัน
C 
ใจ

 
ฉันก
G 
ลัวว่าวันเว
C 
ลา
 
จะนำ
G/B 
พาให้ต้องห่า
Am 
งเหิน
 
กลัวรักเราต้องห่างเ
F 
กิน
 
กลัวเธอเ
G 
ดินเส้นทางสายใ
C 
หม่
 
กลัวใจเธอจะผันไ
F 
 
กลัวอะไ
G 
รในทางไ
Am 
ม่ดี
 
รีบกลับมาหาสั
Dm 
กที
 
อย่าปล่อยอย่าง
G 
นี้ให้ใจฉันก
C 
ลัว
G 

 
กลับมาหากันสั
Dm 
กที
 
หายไปพัน
G 
นี้รู้ม้ายฉานก
F 
ลัว
Ab 
Bb 
C 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กลัวเธอเปลี่ยนไป


เมื่อมีเหตุผล วันนี้ที่ต้องห่างกัน
วันนี้ที่ฉันห่างเธอ ใจเพ้อเรื่องราวหมื่นพัน
เราต้องห่างกัน ใจคอฉันมันไม่ดี
ไม่อยากให้มีวันนี้
วันที่ฉันเธอห่างกันหลายโล

ก็เพราะว่าใจฉันกลัว
กลัวห่างกันเธอมีใคร
กลัวเธอเจอคนใหม่
กลัวเจอใครที่ดีกว่า
ฉันกลัวต้องเสียน้ำตา
ถ้าเธอหายหน้าไปกับคนอื่น
กลัวรักเราต้องข่มขื่น
เมื่อเราห่างกันเธอแปรผันใจ

ฉันกลัวว่าวันเวลา
จะนำพาให้ต้องห่างเหิน
กลัวรักเราต้องห่างเกิน
กลัวเธอเดินเส้นทางสายใหม่
กลัวใจเธอจะผันไป
กลัวอะไรในทางไม่ดี
รีบกลับมาหาสักที
อย่าปล่อยอย่างนี้ให้ใจฉันกลัว

( ดนตรี )

ก็เพราะว่าใจฉันกลัว
กลัวห่างกันเธอมีใคร
กลัวเธอเจอคนใหม่
กลัวเจอใครที่ดีกว่า
ฉันกลัวต้องเสียน้ำตา
ถ้าเธอหายหน้าไปกับคนอื่น
กลัวรักเราต้องข่มขื่น
เมื่อเราห่างกันเธอแปรผันใจ

ฉันกลัวว่าวันเวลา
จะนำพาให้ต้องห่างเหิน
กลัวรักเราต้องห่างเกิน
กลัวเธอเดินเส้นทางสายใหม่
กลัวใจเธอจะผันไป
กลัวอะไรในทางไม่ดี
รีบกลับมาหาสักที
อย่าปล่อยอย่างนี้ให้ใจฉันกลัว

กลับมาหากันสักที
หายไปพันนี้รู้ม้ายฉานกลัว

มิวสิควิดีโอ กลัวเธอเปลี่ยนไป เสี่ยป๊อป สักลาย

เพลง : กลัวเธอเปลี่ยนไป
ศิลปิน : เสี่ยป๊อป สักลาย
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 087-2977039
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend