คอร์ดเพลง ฉันคือดวงจันทร์ Monica

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันคือดวงจันทร์ Monica

ศิลปิน : Monica
เนื้อร้อง/ทำนอง : Monica
คอร์ด : Gm,Am,Dm


Tune to Eb
INTRO | Gm Am | Dm | ( 2 Times )

Gm 
ดวงดาวมาก
Am 
มาย
 
พร่างพราวอยู่เ
Dm 
ต็มท้องฟ้า
 
แต่ไม่เคยจะ
Gm 
เห็น
 
ว่ามีใคร
Am 
งามได้เกิน
Dm 
กว่าเธอ
 
ตัวเธอที่
Gm 
เป็นเหมือนโลกทั้
Am 
งใบ
 
ส่วนฉัน
Dm 
ที่มีเพียงแค่หัวใจ
 
อยากได้ตัว
Gm 
เธอแล้วต้อง
Am 
ทำไง
 
Oh my  
Dm 
love

 
ถ้าเปรียบตัว
Gm 
ฉันเป็นเหมือนพระ
Am 
จันทร์
 
และเปรียบว่า
Dm 
เขาเป็นเหมือนตะวัน
 
ถ้าอย่าง
Gm 
นั้นคงไม่
Am 
มีวันเธอจะมอ
Dm 
งมา
 
เพราะฉันโค
Gm 
จรวนรอบตัว
Am 
เธอ
 
ส่วนเธอก็
Dm 
มองแต่เขาเล่าเออ
 
ตะวันผู้
Gm 
พร้อมไปด้วยเลิศ
Am 
เลอ
 
ต่างจาก
Dm 
ฉัน.. โอ้ จันทรา

INSTRU | Gm Am | Dm | ( 2 Times )

 
ฉันคือดวง
Gm 
จันทร์ 
 
ที่โค
Am 
จรอยู่รอบ
Dm 
ตัวคุณ
 
ส่วนคุณคือ
Gm 
โลก 
 
ที่โค
Am 
จรอยู่รอบ
Dm 
ตัวเขา
 
เขาคือ
Gm 
ดวงอาทิตย์ 
 
ที่ไ
Am 
ม่รู้แม้ความเจ็
Dm 
บปวดของเรา
 
ปล่อยเธอตรอม
Gm 
ตรม 
 
จนหัว
Am 
ใจ 
 
แทบจ
Dm 
ะพัง
 
ถ้าอย่างนั้นเธอจะ
Gm 
ทน..
Am 
 
ไปทำ
Dm 
ไม 
 
รัก
Gm 
ข้างเดียว 
 
 
Am 
 
Dm 

Gm 
งามแสน
Am 
งาม
 
เจ้าโลกใบ
Dm 
น้อย 
 
ขอพี่ร่วมทาง
 
จงปล่อยเขา
Gm 
ไว้ 
 
ให้ทร
Am 
มาน
 
กับความผิด
Dm 
พลั้งที่เธอเจ็บช้ำ
 
โปรดเถอะ
Gm 
คนดี 
 
พี่ขอสา
Am 
บาน
 
ไม่มีความ
Dm 
ทุกข์จากนี้แม้นาน
 
พระจันทร์ดว
Gm 
งนี้ 
 
จะขอติด
Am 
ตาม
 
ดูแลจง
Dm 
รักกว่าใจและกายจะมรณา

INSTRU | Gm Am | Dm | ( 2 Times )

 
ฉันคือดวง
Gm 
จันทร์ 
 
ที่โค
Am 
จรอยู่รอบ
Dm 
ตัวคุณ
 
ส่วนคุณคือ
Gm 
โลก 
 
ที่โค
Am 
จรอยู่รอบ
Dm 
ตัวเขา
 
เขาคือ
Gm 
ดวงอาทิตย์ 
 
ที่ไ
Am 
ม่รู้แม้ความเจ็
Dm 
บปวดของเรา
 
ปล่อยเธอตรอม
Gm 
ตรม 
 
จนหัว
Am 
ใจ 
 
แทบจ
Dm 
ะพัง
 
ถ้าอย่างนั้นเธอจะ
Gm 
ทน..
Am 
 
ไปทำ
Dm 
ไม 
 
รัก
Gm 
ข้างเดียว 
 
 
Am 
 
Dm 

OUTRO | Gm Am | Dm | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันคือดวงจันทร์


ดวงดาวมากมาย
พร่างพราวอยู่เต็มท้องฟ้า
แต่ไม่เคยจะเห็น
ว่ามีใครงามได้เกินกว่าเธอ
ตัวเธอที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบ
ส่วนฉันที่มีเพียงแค่หัวใจ
อยากได้ตัวเธอแล้วต้องทำไง
Oh my love

ถ้าเปรียบตัวฉันเป็นเหมือนพระจันทร์
และเปรียบว่าเขาเป็นเหมือนตะวัน
ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีวันเธอจะมองมา
เพราะฉันโคจรวนรอบตัวเธอ
ส่วนเธอก็มองแต่เขาเล่าเออ
ตะวันผู้พร้อมไปด้วยเลิศเลอ
ต่างจากฉัน.. โอ้ จันทรา

( ดนตรี )

ฉันคือดวงจันทร์ ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณ
ส่วนคุณคือโลก ที่โคจรอยู่รอบตัวเขา
เขาคือดวงอาทิตย์ ที่ไม่รู้แม้ความเจ็บปวดของเรา
ปล่อยเธอตรอมตรม จนหัวใจ แทบจะพัง
ถ้าอย่างนั้นเธอจะทน..
ไปทำไม รักข้างเดียว

งามแสนงาม
เจ้าโลกใบน้อย ขอพี่ร่วมทาง
จงปล่อยเขาไว้ ให้ทรมาน
กับความผิดพลั้งที่เธอเจ็บช้ำ
โปรดเถอะคนดี พี่ขอสาบาน
ไม่มีความทุกข์จากนี้แม้นาน
พระจันทร์ดวงนี้ จะขอติดตาม
ดูแลจงรักกว่าใจและกายจะมรณา

( ดนตรี )

ฉันคือดวงจันทร์ ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณ
ส่วนคุณคือโลก ที่โคจรอยู่รอบตัวเขา
เขาคือดวงอาทิตย์ ที่ไม่รู้แม้ความเจ็บปวดของเรา
ปล่อยเธอตรอมตรม จนหัวใจ แทบจะพัง
ถ้าอย่างนั้นเธอจะทน..
ไปทำไม รักข้างเดียว

มิวสิควิดีโอ ฉันคือดวงจันทร์ Monica

เพลง : ฉันคือดวงจันทร์
ศิลปิน : Monica
เรียบเรียง : ประทีป สิริอิสสระนันท์
FB & IG : monica.wsk
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend