คอร์ดเพลง ลำบากมาด้วยกัน ครีม ธัญชนก

  
Text   
คอร์ดเพลง ลำบากมาด้วยกัน ครีม ธัญชนก

คอร์ด :

ศิลปิน : ครีม ธัญชนก

เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์

คอร์ดในเพลง : G,D,Em,C


G 
ลำบากมาด้วยกัน 
 
หาก
D 
วันนึงสบายขึ้นมา
Em 
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า 
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
 
ว่าเ
G 
ธอจะไม่ทิ้งไป
 
และไ
D 
ม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่าง
Em 
เรา
 
หากกำ
D 
ลังคิดนอกใจ 
 
ให้นึกถึง
G 
วันที่รักกัน

INSTRU | G | D | Em | D |

G 
  ก็แค่กลัวว่าเธอจะเบื่อฉันแล้ว
D 
  ก็แค่กลัวว่าเธอจะมีคนใหม่
 
  
Em 
คบกันนานๆอาจจะไม่หวานเหมือ
D 
นเคย
G 
  ก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นคิดมากไป
D 
  บางทีดูเธอก็เฉยเมย
 
  ไม่
Em 
เหมือนดั่งเคย 
 
บาง
D 
ทีก็ระแวง

G 
ที่ฉันรักเธอมากไปเธอรำคาญไหม
 
ที่ฉันเ
D 
อาแต่ใจเพราะอยากให้เธอสนใจ
 
และ
Em 
แม้ว่าตอนนี้เธอยังไม่มีใคร
 
แต่ว่า
C 
ฉันก็คิดไปไกล 
 
เธอจะเบื่อไ
D 
หม 
 
โว..

G 
ลำบากมาด้วยกัน 
 
หาก
D 
วันนึงสบายขึ้นมา
Em 
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า 
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
 
ว่าเ
G 
ธอจะไม่ทิ้งไป
 
และไ
D 
ม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่าง
Em 
เรา
 
หากกำ
D 
ลังคิดนอกใจ 
 
ให้นึกถึง
G 
วันที่รักกัน 
 
 
D 

 
ฉันรักเ
C 
ธอมากหวาใ
D 
คร
 
หมดทั้งใ
Em 
จยกให้เ
D 
ธอ
 
ไม่ว่าเ
C 
จอเรื่องดีเรื่องร้
D 
าย
 
สัญญาได้ไ
Em 
หมจะไม่ปล่อย
D 
มือ
 
ให้เ
C 
ธอเป็นคนสุดท้
D 
าย.. 
 
ของหัวใ
G 
จ 
 
 
D 

INSTRU | C | D | Em | D | D |

G 
ลำบากมาด้วยกัน 
 
หาก
D 
วันนึงสบายขึ้นมา
Em 
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า 
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
 
ว่าเ
G 
ธอจะไม่ทิ้งไป
 
และไ
D 
ม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่าง
Em 
เรา
 
หากกำ
D 
ลังคิดนอกใจ 
 
ให้นึกถึง
G 
วันที่รักกัน  
D 

 
ฉันรักเ
C 
ธอมากหวาใ
D 
คร
 
หมดทั้งใ
Em 
จยกให้เ
D 
ธอ
 
ไม่ว่าเ
C 
จอเรื่องดีเรื่องร้
D 
าย
 
สัญญาได้ไ
Em 
หมจะไม่ปล่อย
D 
มือ
 
ให้เ
C 
ธอเป็นคนสุดท้
D 
าย.. 
 
ของหัวใ
G 
จ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลำบากมาด้วยกัน


ลำบากมาด้วยกัน หากวันนึงสบายขึ้นมา
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า สัญญาได้ไหม
ว่าเธอจะไม่ทิ้งไป
และไม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่างเรา
หากกำลังคิดนอกใจ ให้นึกถึงวันที่รักกัน

( ดนตรี )

ก็แค่กลัวว่าเธอจะเบื่อฉันแล้ว
ก็แค่กลัวว่าเธอจะมีคนใหม่
คบกันนานๆอาจจะไม่หวานเหมือนเคย
ก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นคิดมากไป
บางทีดูเธอก็เฉยเมย
ไม่เหมือนดั่งเคย บางทีก็ระแวง

ที่ฉันรักเธอมากไปเธอรำคาญไหม
ที่ฉันเอาแต่ใจเพราะอยากให้เธอสนใจ
และแม้ว่าตอนนี้เธอยังไม่มีใคร
แต่ว่าฉันก็คิดไปไกล เธอจะเบื่อไหม โว..

ลำบากมาด้วยกัน หากวันนึงสบายขึ้นมา
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า สัญญาได้ไหม
ว่าเธอจะไม่ทิ้งไป
และไม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่างเรา
หากกำลังคิดนอกใจ ให้นึกถึงวันที่รักกัน

ฉันรักเธอมากหวาใคร
หมดทั้งใจยกให้เธอ
ไม่ว่าเจอเรื่องดีเรื่องร้าย
สัญญาได้ไหมจะไม่ปล่อยมือ
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย.. ของหัวใจ

( ดนตรี )

ลำบากมาด้วยกัน หากวันนึงสบายขึ้นมา
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า สัญญาได้ไหม
ว่าเธอจะไม่ทิ้งไป
และไม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่างเรา
หากกำลังคิดนอกใจ ให้นึกถึงวันที่รักกัน

ฉันรักเธอมากหวาใคร
หมดทั้งใจยกให้เธอ
ไม่ว่าเจอเรื่องดีเรื่องร้าย
สัญญาได้ไหมจะไม่ปล่อยมือ
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย.. ของหัวใจ..

มิวสิควิดีโอ ลำบากมาด้วยกัน ครีม ธัญชนก

เพลง : ลำบากมาด้วยกัน
ศิลปิน : ครีม ธัญชนก
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานแสดง : 090-2293820
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend