คอร์ดเพลง อ้อร้อตามสไตล์ ครีม ธัญชนก

  
Text   


 
ถึงน้องอ้อ
G 
ร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
 
ไม่ปล่อยให้พี่รอเ
A 
ก้อ 
 
พี่เห้อรอน้องก่อ
D 
นตะ
 
ถึงน้องไม่
Bm 
สวยไม่หมวยไม่มี
Em 
ออร่า
 
หน้าตาของ
Bm 
น้องอาจจะธรร
Em 
มดา 
 
 
A 
 
แต่น้องไม่บ้าผู้ช
D 
าย

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | Em | A | D | A |

 
ทำตัวง่
D 
ายๆ บายๆ ได้
Bm 
เพ
 
แต่ไม่เคยเก
G 
เร 
 
เสพเพลไป
A 
วันๆ
 
ต่นเช้าทำง
D 
านน้องเป็นคน
Bm 
ขยัน
 
กลางคืนเที่ยว
G 
มั่ง 
 
กะพอบาย
A 
ใจ

 
ทีว่าน้องอ้อ
D 
ร้อ 
 
มันแค่บางเ
Bm 
วลา
 
สนุกเฮ
G 
ฮา 
 
ตามประวาวัย
A 
รุ่น
 
ไปเที่ยสายเ
D 
ดี่ยวอยู่บ้านนุ่ง
Bm 
ผ้าถุง
 
ชอบแลหนัง
G 
ลุง 
 
ไม่ชอบยุ่งของใ
A 
คร

 
ถึงน้องอ้อ
G 
ร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
 
ไม่ปล่อยให้พี่รอเ
A 
ก้อ 
 
พี่เห้อรอน้องก่อ
D 
นตะ
 
ถึงน้องไม่
Bm 
หมวยไม่สวยไม่มี
Em 
ออร่า
 
หน้าตาของ
Bm 
น้องอาจจะธรร
Em 
มดา 
 
 
A 
 
แต่น้องไม่บ้าผู้ช
D 
าย 
 
 
A 

 
ไม่ได้เจ้า
G 
ชู้เหมือนทึ่คนเขาแหลงกัน
 
แต่งตัวตามแฟ
A 
ชั่นมันเป็นสไ
D 
ตล์
 
ขาสั้นสาย
Bm 
เดี่ยวไปเที่ยวไหนก
Em 
ะได้
 
ชอบแต่ง
Bm 
ตัวแบบส
Em 
บายๆ
 
ถึงน้องทำตัวง่
A 
ายๆ 
 
ไม่ใช่จะได้ทุก
D 
คน 
 
 
A 

 
น้อง
Bm 
เห้ออย่าอ้อร้อแรง
 
หน้าขาวปากแดงทำพี่แหลงกลาง
 
 
ใส่สั้นแหวกล่างแหวกบน
 
 
โชว์ร่องโชว์นม แบบนี้ไม่ผ่าน
 
 
หลบบ้านไปล้างถ้วยล้างจาน
 
 
หัวเช้าช่วยพ่อเก็บยาง
 
 
ช่วยทำงานบ้านแม่มั่งตะสาวเห้อ
 
 
อย่าอ้อร้อแรงเด้
 

INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | Em | A | D | A |

 
ถึงน้องอ้อ
G 
ร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
 
ไม่ปล่อยให้พี่รอเ
A 
ก้อ 
 
พี่เห้อรอน้องก่อ
D 
นตะ
 
ถึงน้องไม่
Bm 
หมวยไม่สวยไม่มี
Em 
ออร่า
 
หน้าตาของ
Bm 
น้องอาจจะธรร
Em 
มดา 
 
 
A 
 
แต่น้องไม่บ้าผู้ช
D 
าย 
 
 
A 

 
ไม่ได้เจ้า
G 
ชู้เหมือนทึ่คนเขาแหลงกัน
 
แต่งตัวตามแฟ
A 
ชั่นมันเป็นสไ
D 
ตล์
 
ขาสั้นสาย
Bm 
เดี่ยวไปเที่ยวไหนก
Em 
ะได้
 
ชอบแต่ง
Bm 
ตัวแบบส
Em 
บายๆ
 
ถึงน้องทำตัวง่
A 
ายๆ

 
ถึงน้องอ้อ
G 
ร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
 
ไม่ปล่อยให้พี่รอเ
A 
ก้อ 
 
พี่เห้อรอน้องก่อ
D 
นตะ
 
ถึงน้องไม่
Bm 
หมวยไม่สวยไม่มี
Em 
ออร่า
 
หน้าตาของ
Bm 
น้องอาจจะธรร
Em 
มดา 
 
 
A 
 
แต่น้องไม่บ้าผู้ช
D 
าย

OUTRO | D |


ถึงน้องอ้อร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
ไม่ปล่อยให้พี่รอเก้อ พี่เห้อรอน้องก่อนตะ
ถึงน้องไม่สวยไม่หมวยไม่มีออร่า
หน้าตาของน้ออาจจะธรรมดา
แต่น้องไม่บ้าผู้ชาย

ดนตรี

ทำตัวง่ายๆ บายๆ ได้เพ
แต่ไม่เคยเกเร เสพเพลไปวันๆ
ต่นเช้าทำงานน้องเป็นคนขยัน
กลางคืนเที่ยวมั่ง กะพอบายใจ
ทีว่าน้องอ้อร้อ มันแค่บางเวลา
สนุกเฮฮา ตามประวาวัยรุ่น
ไปเที่ยสายเดี่ยวอยู่บ้านนุ่งผ้าถุง
ชอบแลหนังลุง ไม่ชอบยุ่งของใคร

ถึงน้องอ้อร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
ไม่ปล่อยให้พี่รอเก้อ พี่เห้อรอน้องก่อนตะ
ถึงน้องไม่หมวยไม่สวยไม่มีออร่า
หน้าตาของน้องอาจจะธรรมดา
แต่น้องไม่บ้าผู้ชาย

ไม่ได้เจ้าชู้เหมือนทึ่คนเขาแหลงกัน
แต่งตัวตามแฟชั่นมันเป็นสไตล์
ขาสั้นสายเดี่ยวไปเที่ยวไหนกะได้
ชอบแต่งตัวแบบสบายๆ
ถึงน้องทำตัวง่ายๆ ไม่ใช่จะได้ทุกคน

น้องเห้ออย่าอ้อร้อแรง
หน้าขาวปากแดงทำพี่แหลงกลาง
ใส่สั้นแหวกล่างแหวกบน
โชว์ร่องโชว์นม แบบนี้ไม่ผ่าน
หลบบ้านไปล้างถ้วยล้างจาน
หัวเช้าช่วยพ่อเก็บยาง
ช่วยทำงานบ้านแม่มั่งตะสาวเห้อ
อย่าอ้อร้อแรงเด้

ดนตรี

ถึงน้องอ้อร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
ไม่ปล่อยให้พี่รอเก้อ พี่เห้อรอน้องก่อนตะ
ถึงน้องไม่หมวยไม่สวยไม่มีออร่า
หน้าตาของน้องอาจจะธรรมดา
แต่น้องไม่บ้าผู้ชาย

ไม่ได้เจ้าชู้เหมือนทึ่คนเขาแหลงกัน
แต่งตัวตามแฟชั่นมันเป็นสไตล์
ขาสั้นสายเดี่ยวไปเที่ยวไหนกะได้
ชอบแต่งตัวแบบสบายๆ
ถึงน้องทำตัวง่ายๆ

ถึงน้องอ้อร้อน้องกะไม่ม่อนะพี่เห้อ
ไม่ปล่อยให้พี่รอเก้อ พี่เห้อรอน้องก่อนตะ
ถึงน้องไม่หมวยไม่สวยไม่มีออร่า
หน้าตาของน้องอาจจะธรรมดา
แต่น้องไม่บ้าผู้ชาย

มิวสิควิดีโอ อ้อร้อตามสไตล์ ครีม ธัญชนก

เพลง : อ้อร้อตามสไตล์
ศิลปิน : ครีม ธัญชนก
เนื้อร้อง/ทำนอง : น็อค อรรถพล & ครีม ธัญชนก
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 0902293820
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend