คอร์ดเพลง สิ้นปีนี้ KIT LIR

  
Text   
คอร์ดเพลง สิ้นปีนี้ KIT LIR

คอร์ด :

ศิลปิน : KIT LIR

เนื้อร้อง/ทำนอง : น็อค อรรถพล บุญรักษ์

คอร์ดในเพลง : D,A,Bm,F#m,G


 
ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่านมา..

INSTRU | D A | Bm A | G | A |

 
ผ่าน
D 
วันเวลา 
 
ผ่านค
A 
วามเดียวดาย
 
ข้าง
Bm 
กายไม่เคย 
 
มีใค
A 
รสักคน
 
ที่
G 
ดึงฉันไว้ 
 
ใน
F#m 
ตอนที่ล้ม
Em 
มีแต่คนคอย
A 
ซ้ำเติม
 
มันเห
D 
นือยมันล้า 
 
กับช่
A 
วงเวลา
Bm 
ที่ผ่านมา 
 
ไม่มีใ
A 
ครเข้าใจ
 
อยู่
G 
กันด้วยเงิน 
 
ไม่มี
F#m 
เงินก็ไป
Em 
เหลือเอาไว้ 
 
แค่เพียงหยด
A 
น้ำตา

 
ขอวอน
G 
ฟ้า 
 
โปรดเห็น
F#m 
ใจจะได้ไ
Bm 
หม
 
เรื่องร้า
G 
ยๆให้มันจบ 
 
แค่ตรง
A 
นี้

 
ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่าน
A 
มา

 
เริ่มใหม่ด้วย
D 
กัน
 
สร้างความผูก
A 
พัน 
 
ไม่ใช่จา
Bm 
กลา
 
ให้มันเป็นต้น
A 
ปีที่ดีเถิดห
G 
นา
F#m 
 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำ
A 
ตา 
 
ส่งท้า
D 
ยปี

INSTRU | Em | C | Em | C |
INSTRU | Em | C | A | A |

 
ขอวอน
G 
ฟ้า 
 
โปรดเห็น
F#m 
ใจจะได้ไ
Bm 
หม
 
เรื่องร้า
G 
ยๆให้มันจบ 
 
แค่ตรง
A 
นี้

 
ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่าน
A 
มา

 
เริ่มใหม่ด้วย
D 
กัน
 
สร้างความผูก
A 
พัน 
 
ไม่ใช่จา
Bm 
กลา
 
ให้มันเป็นต้น
A 
ปีที่ดีเถิดห
G 
นา
F#m 
 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำ
A 
ตา

 
ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่าน
A 
มา

 
เริ่มใหม่ด้วย
D 
กัน
 
สร้างความผูก
A 
พัน 
 
ไม่ใช่จา
Bm 
กลา
 
ให้มันเป็นต้น
A 
ปีที่ดีเถิดห
G 
นา
F#m 
 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำ
A 
ตา 
 
ส่งท้า
D 
ยปี

 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำตา.
A 
.. 
 
ส่งท้าย
D 
ปี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สิ้นปีนี้


ก่อนจะสิ้นปี ขอแฟนดีๆสักคนได้ไหม
คนที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ไม่ต้องเสียใจ เหมือนที่ผ่านมา..

( ดนตรี )

ผ่านวันเวลา ผ่านความเดียวดาย
ข้างกายไม่เคย มีใครสักคน
ที่ดึงฉันไว้ ในตอนที่ล้ม
มีแต่คนคอยซ้ำเติม
มันเหนือยมันล้า กับช่วงเวลา
ที่ผ่านมา ไม่มีใครเข้าใจ
อยู่กันด้วยเงิน ไม่มีเงินก็ไป
เหลือเอาไว้ แค่เพียงหยดน้ำตา

ขอวอนฟ้า โปรดเห็นใจจะได้ไหม
เรื่องร้ายๆให้มันจบ แค่ตรงนี้

ก่อนจะสิ้นปี ขอแฟนดีๆสักคนได้ไหม
คนที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ไม่ต้องเสียใจ เหมือนที่ผ่านมา

เริ่มใหม่ด้วยกัน
สร้างความผูกพัน ไม่ใช่จากลา
ให้มันเป็นต้นปีที่ดีเถิดหนา
ไม่อยากจะเสียน้ำตา ส่งท้ายปี

( ดนตรี )

ขอวอนฟ้า โปรดเห็นใจจะได้ไหม
เรื่องร้ายๆให้มันจบ แค่ตรงนี้

ก่อนจะสิ้นปี ขอแฟนดีๆสักคนได้ไหม
คนที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ไม่ต้องเสียใจ เหมือนที่ผ่านมา

เริ่มใหม่ด้วยกัน
สร้างความผูกพัน ไม่ใช่จากลา
ให้มันเป็นต้นปีที่ดีเถิดหนา
ไม่อยากจะเสียน้ำตา

ก่อนจะสิ้นปี ขอแฟนดีๆสักคนได้ไหม
คนที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ไม่ต้องเสียใจ เหมือนที่ผ่านมา

เริ่มใหม่ด้วยกัน
สร้างความผูกพัน ไม่ใช่จากลา
ให้มันเป็นต้นปีที่ดีเถิดหนา
ไม่อยากจะเสียน้ำตา ส่งท้ายปี

ไม่อยากจะเสียน้ำตา… ส่งท้ายปี..

มิวสิควิดีโอ สิ้นปีนี้ KIT LIR

เพลง : สิ้นปีนี้
ศิลปิน : KIT LIR
เรียบเรียง : LOADINGROOM
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend