คอร์ดเพลง คืนเขาไป หมิว อินทิรา พันธุ์ไทย

  
Text   
คอร์ดเพลง คืนเขาไป หมิว อินทิรา พันธุ์ไทย

คอร์ด :

ศิลปิน : หมิว อินทิรา พันธุ์ไทย

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอ๋ม พันธุ์ไทย, ตั้ม นครินทร์

คอร์ดในเพลง : Dm,C,Am,Gm,Bb,F


INTRO | Dm | C | Bb C | Dm |

 
ภาพที่
Dm 
เห็นตรงหน้า 
 
ปาน
C 
ฟ้าผ่าใจ
 
เมื่อ
Bb 
อ้ายมีใ
C 
จให้กับแฟ
F 
นเก่า
Gm 
แฟนใหม่อย่างน้อง
 
ต้องก
Am 
ลายเป็นหมา
Dm 
หัวเน่า
Bb 
เมื่อแฟนเก่าเขามาทว
A 
งคืน

 
สิบ่โ
Dm 
ทษผู้ได๋ 
 
ก็น้องเข้า
Am 
ไปเสนอหน้า
Gm 
ขออาส
C 
าเยียวยาแผ
F 
ลใจ
 
ที่
Gm 
มันบาดเจ็บ 
 
ตอนที่
Am 
เขาทิ้งอ้า
Dm 
ยไป
Bb 
จนได้หัวใจอ้ายมาค
A 
รอง

 
ถืกถ่านไฟเ
Bb 
ก่าเผาใจจ
C 
นมุน
 
น้องบ่อาจ
Am 
หมุนพาฮักไป
Dm 
ต่อได้
 
คง
Bb 
ถึงเวลาทำใ
C 
จ 
 
ของคนพ่า
F 
ยจั่งน้อง
A 
 
ความ
Bb 
ฮักที่ยืมเข
C 
ามา
 
คงหมดเว
Am 
ลาสิได้ครอ
Dm 
บครอง
 
ได้แต่เ
Bb 
ตือนน้ำตาเจ้าข
C 
อง..
 
ย้อนน้องเบิ่ดหน้
Dm 
าที่

INSTRU | Bb C | F | Bb C | F A |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm Bb | C |

 
สิบ่โ
Dm 
ทษผู้ได๋ 
 
ก็น้องเข้า
Am 
ไปเสนอหน้า
Gm 
ขออาส
C 
าเยียวยาแผ
F 
ลใจ
 
ที่
Gm 
มันบาดเจ็บ 
 
ตอนที่
Am 
เขาทิ้งอ้า
Dm 
ยไป
Bb 
จนได้หัวใจอ้ายมาค
A 
รอง

 
ถืกถ่านไฟเ
Bb 
ก่าเผาใจจ
C 
นมุน
 
น้องบ่อาจ
Am 
หมุนพาฮักไป
Dm 
ต่อได้
 
คง
Bb 
ถึงเวลาทำใ
C 
จ 
 
ของคนพ่า
F 
ยจั่งน้อง
A 
 
ความ
Bb 
ฮักที่ยืมเข
C 
ามา
 
คงหมดเว
Am 
ลาสิได้ครอ
Dm 
บครอง
 
ได้แต่เ
Bb 
ตือนน้ำตาเจ้าข
C 
อง..
D 

 
ถืกถ่านไฟเ
C 
ก่าเผาใจจ
D 
นมุน
 
น้องบ่อาจ
Bm 
หมุนพาฮักไปต่
Em 
อได้
 
คง
C 
ถึงเวลาทำใ
D 
จ 
 
ของคนพ่
G 
ายจั่งน้อง
B 
 
ความ
C 
ฮักที่ยืมเขา
D 
มา
 
คงหมดเว
Bm 
ลาสิได้ครอบ
Em 
ครอง
 
ได้แต่เ
C 
ตือนน้ำตาเจ้าข
D 
อง..
 
ย้อนน้องเบิ่ดหน้าที่..
 

OUTRO | E | D | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คืนเขาไป


ภาพที่เห็นตรงหน้า ปานฟ้าผ่าใจ
เมื่ออ้ายมีใจให้กับแฟนเก่า
แฟนใหม่อย่างน้อง
ต้องกลายเป็นหมาหัวเน่า
เมื่อแฟนเก่าเขามาทวงคืน

สิบ่โทษผู้ได๋ ก็น้องเข้าไปเสนอหน้า
ขออาสาเยียวยาแผลใจ
ที่มันบาดเจ็บ ตอนที่เขาทิ้งอ้ายไป
จนได้หัวใจอ้ายมาครอง

ถืกถ่านไฟเก่าเผาใจจนมุน
น้องบ่อาจหมุนพาฮักไปต่อได้
คงถึงเวลาทำใจ ของคนพ่ายจั่งน้อง
ความฮักที่ยืมเขามา
คงหมดเวลาสิได้ครอบครอง
ได้แต่เตือนน้ำตาเจ้าของ..
ย้อนน้องเบิ่ดหน้าที่

( ดนตรี )

สิบ่โทษผู้ได๋ ก็น้องเข้าไปเสนอหน้า
ขออาสาเยียวยาแผลใจ
ที่มันบาดเจ็บ ตอนที่เขาทิ้งอ้ายไป
จนได้หัวใจอ้ายมาครอง

ถืกถ่านไฟเก่าเผาใจจนมุน
น้องบ่อาจหมุนพาฮักไปต่อได้
คงถึงเวลาทำใจ ของคนพ่ายจั่งน้อง
ความฮักที่ยืมเขามา
คงหมดเวลาสิได้ครอบครอง
ได้แต่เตือนน้ำตาเจ้าของ..

ถืกถ่านไฟเก่าเผาใจจนมุน
น้องบ่อาจหมุนพาฮักไปต่อได้
คงถึงเวลาทำใจ ของคนพ่ายจั่งน้อง
ความฮักที่ยืมเขามา
คงหมดเวลาสิได้ครอบครอง
ได้แต่เตือนน้ำตาเจ้าของ..
ย้อนน้องเบิ่ดหน้าที่..

มิวสิควิดีโอ คืนเขาไป หมิว อินทิรา พันธุ์ไทย

เพลง : คืนเขาไป
ศิลปิน : หมิว อินทิรา พันธุ์ไทย
เรียบเรียง : ตั้ม พรชัย จันทะภา
ติดต่องานแสดง : 091-828-0924
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend