คอร์ดเพลง พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง เล็ก พงษธร

  
Text   
คอร์ดเพลง พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง เล็ก พงษธร

คอร์ด :

ศิลปิน : เล็ก พงษธร

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธิติวัฒน์ รองทอง

คอร์ดในเพลง : D,G,A,Em,F#m,Bm


INTRO | D | G | D | A |

 
ใครเคยบอกไ
D 
ว้
 
ว่าจันทร์จะสวยงามเมื่อเต็มด
A 
วง
 
และคนมักเฝ้ารอ เพียงแค่ช่
G 
วง
F#m 
 
เวลา
Em 
นั้น 
 
แล้วละเ
A 
ลยวันอื่นไ
D 
A 

 
อย่างเช่นคืน
D 
นี้
 
ที่มีเพียงเสี้ยวจันทร์บนฟ้าไ
A 
กล
 
และแสงมันไม่นวลจนใครเ
G 
ห็น
F#m 
 
ไม่เป็น
Em 
ไร 
 
ฉัน
A 
คิดว่ามันช่างง
D 
ดงาม
D7 

 
แค่ฉันได้นั่งม
G 
องพระจันทร์ 
 
กับ
A 
เธอ
 
แค่นั้นมันก็เ
F#m 
พียงพอแล้วกับใ
Bm 
 
ไม่สำคัญว่า
Em 
จันทร์จะเป็นแบบไ
A 
หน
 
สำคัญแค่เ
D 
ธอ
C 

 
และแม้ไม่มี
G 
จันทร์ 
 
ฉันก็จะม
A 
อง
 
ขอเพียงมีเรา
F#m 
สอง 
 
ตรงนี้
Bm 
เสมอ
 
เพราะทุกเวลาที่
Em 
มีเธอ
A 
นั้นคือความสวยง
D 
าม
A 

 
โอ้ชีวิต
D 
คน
 
จะยืนจะยาวนานสักเท่าไ
A 
 
ดีร้ายล้วนปะปน พาสับ
G 
สน
 
และค
F#m 
งมีวันเศร้า
Em 
ใจ
 
แต่
A 
ฉันว่านี่คือควา
D 
มงาม
D7 

 
แค่ฉันได้นั่งม
G 
องพระจันทร์ 
 
กับ
A 
เธอ
 
แค่นั้นมันก็เ
F#m 
พียงพอแล้วกับใ
Bm 
 
ไม่สำคัญว่า
Em 
จันทร์จะเป็นแบบไ
A 
หน
 
สำคัญแค่เ
D 
ธอ
C 

 
และแม้ไม่มี
G 
จันทร์ 
 
ฉันก็จะม
A 
อง
 
ขอเพียงมีเรา
F#m 
สอง 
 
ตรงนี้
Bm 
เสมอ
 
เพราะทุกเวลาที่
Em 
มีเธอ
A 
นั้นคือความสวยง
D 
าม

 
และเพราะว่าความจ
C 
ริง
 
โลกไม่ได้ใจดีทุก
G 
วัน
 
สุขทุกข์ล้วนเวียน
D 
วน
 
ไม่ต่างข้างขึ้นแรมของ
Dmaj7 
จันทร์
 
แต่สำคัญตอน
C 
นี้
 
คือเรายังอยู่เคียงข้าง
G 
กัน
 
มีเธออยู่ข้าง
A 
ฉัน.. 
 
ไม่ว่าจะร้าย
D 
ดี
A 

 
แค่ฉันได้นั่งม
G 
องพระจันทร์ 
 
กับ
A 
เธอ
 
แค่นั้นมันก็เ
F#m 
พียงพอแล้วกับใ
Bm 
 
ไม่สำคัญว่า
Em 
จันทร์จะเป็นแบบไ
A 
หน
 
สำคัญแค่เ
D 
ธอ
C 

 
และแม้ไม่มี
G 
จันทร์ 
 
ฉันก็จะม
A 
อง
 
ขอเพียงมีเรา
F#m 
สอง 
 
ตรงนี้
Bm 
เสมอ
 
เพราะทุกเวลาที่
Em 
มีเธอ
A 
นั้นคือความสวยงาม..

OUTRO | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง


ใครเคยบอกไว้
ว่าจันทร์จะสวยงามเมื่อเต็มดวง
และคนมักเฝ้ารอ เพียงแค่ช่วง
เวลานั้น แล้วละเลยวันอื่นไป

อย่างเช่นคืนนี้
ที่มีเพียงเสี้ยวจันทร์บนฟ้าไกล
และแสงมันไม่นวลจนใครเห็น
ไม่เป็นไร ฉันคิดว่ามันช่างงดงาม

แค่ฉันได้นั่งมองพระจันทร์ กับเธอ
แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วกับใจ
ไม่สำคัญว่าจันทร์จะเป็นแบบไหน
สำคัญแค่เธอ

และแม้ไม่มีจันทร์ ฉันก็จะมอง
ขอเพียงมีเราสอง ตรงนี้เสมอ
เพราะทุกเวลาที่มีเธอ
นั้นคือความสวยงาม

โอ้ชีวิตคน
จะยืนจะยาวนานสักเท่าไร
ดีร้ายล้วนปะปน พาสับสน
และคงมีวันเศร้าใจ
แต่ฉันว่านี่คือความงาม

แค่ฉันได้นั่งมองพระจันทร์ กับเธอ
แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วกับใจ
ไม่สำคัญว่าจันทร์จะเป็นแบบไหน
สำคัญแค่เธอ

และแม้ไม่มีจันทร์ ฉันก็จะมอง
ขอเพียงมีเราสอง ตรงนี้เสมอ
เพราะทุกเวลาที่มีเธอ
นั้นคือความสวยงาม

และเพราะว่าความจริง
โลกไม่ได้ใจดีทุกวัน
สุขทุกข์ล้วนเวียนวน
ไม่ต่างข้างขึ้นแรมของjจันทร์
แต่สำคัญตอนนี้
คือเรายังอยู่เคียงข้างกัน
มีเธออยู่ข้างฉัน.. ไม่ว่าจะร้ายดี

แค่ฉันได้นั่งมองพระจันทร์ กับเธอ
แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วกับใจ
ไม่สำคัญว่าจันทร์จะเป็นแบบไหน
สำคัญแค่เธอ

และแม้ไม่มีจันทร์ ฉันก็จะมอง
ขอเพียงมีเราสอง ตรงนี้เสมอ
เพราะทุกเวลาที่มีเธอ
นั้นคือความสวยงาม..

มิวสิควิดีโอ พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง เล็ก พงษธร

เพลง : พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง
ศิลปิน : เล็ก พงษธร
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง
ติดต่องานแสดง : 085-9184338
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend