คอร์ดเพลง เกิบขี้ฮ่าง อ๊อฟ วสันต์

  
Text   
คอร์ดเพลง เกิบขี้ฮ่าง อ๊อฟ วสันต์

คอร์ด :

ศิลปิน : อ๊อฟ วสันต์

เนื้อร้อง/ทำนอง : แดง ระเวิก

คอร์ดในเพลง : Dm,C,Bb,A,Gm,F


INTRO | Dm | Bb | F | A |
INTRO | Dm | Bb | C | Bb |

 
อ้ายบ่มี
Dm 
หยัง 
 
เทียบเ
C 
จ้าได้เลยจั
Bb 
กอย่าง
 
มีแต่เกิบ
Dm 
ฮ้างๆ 
 
ที่พาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอดไ
F 
 
เจ้าฝากชี
Gm 
วิตเอาไว้ผิด
C 
คน
 
ย้อนคำว่า
Am 
ฮักมันกินบ่
Dm 
ได้
 
อ้ายยอมเสียใ
Bb 
จ 
 
ดีกว่าเจ้าเสียอน
A 
าคต

Gm 
คนสองคน 
 
แต่เหตุ
Dm 
ผลมันบ่เป็นใจ
 
ญาติผู้ใ
Bb 
หญ่ 
 
เจ้านั้นเลือกเขานั้นถูกแ
C 
ล้ว

 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันพาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอด
Dm 
ไส
 
เกิบคู่ใ
Bb 
หม่ 
 
เขาพาเจ้าไ
C 
ปได้ฮอดฝั่ง
F 
ฝัน
 
เกิบขี้
Gm 
ฮ่างทางเ
C 
น่าๆ 
 
มาส่ง
Am 
เจ้าได้ส่ำนี้เท่า
Dm 
นั้น
 
ขอบคุณที่ร่วม
Bb 
ฝัน 
 
ร่วมทางกับอ้า
A 
ยมา

 
แต่บ่เป็น
Dm 
หยัง 
 
อ้าย
C 
ยังฮักเจ้าคื
Bb 
อเก่า
 
อวยพรให้
Dm 
เจ้า 
 
ไปนำเ
C 
ขาจนฮอดฝั่
F 
งฝัน
 
ความ
Gm 
จริงก็คือควา
C 
มจริง
 
เจ้าบ่ได้
Am 
ทิ้ง 
 
แต่เฮาบ่สม
Dm 
กัน
 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันฮอดทาง
C 
ตัน 
 
ถอดมันถิ่มสา

INTRO | Dm | Bb | A | Bb C |

Gm 
คนสองคน 
 
แต่เหตุ
Dm 
ผลมันบ่เป็นใจ
 
ญาติผู้ใ
Bb 
หญ่ 
 
เจ้าเลือกเขานั้นถูกแ
C 
ล้ว

 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันพาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอด
Dm 
ไส
 
เกิบคู่ใ
Bb 
หม่ 
 
เขาพาเจ้าไ
C 
ปได้ฮอดฝั่ง
F 
ฝัน
 
เกิบขี้
Gm 
ฮ่างทางเ
C 
น่าๆ 
 
มาส่ง
Am 
เจ้าได้ส่ำนี้เท่า
Dm 
นั้น
 
ขอบคุณที่ร่วม
Bb 
ฝัน 
 
ร่วมทางกับอ้า
A 
ยมา

 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันพาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอด
Dm 
ไส
 
เกิบคู่ใ
Bb 
หม่ 
 
เขาพาเจ้าไ
C 
ปได้ฮอดฝั่ง
F 
ฝัน
 
เกิบขี้
Gm 
ฮ่างทางเ
C 
น่าๆ 
 
มาส่ง
Am 
เจ้าได้ส่ำนี้เท่า
Dm 
นั้น
 
ขอบคุณที่ร่วม
Bb 
ฝัน 
 
ร่วมทางกับอ้า
A 
ยมา

 
แต่บ่เป็น
Dm 
หยัง 
 
อ้าย
C 
ยังฮักเจ้าคื
Bb 
อเก่า
 
อวยพรให้
Dm 
เจ้า 
 
ไปนำเ
C 
ขาจนฮอดฝั่
F 
งฝัน
 
ความ
Gm 
จริงก็คือควา
C 
มจริง
 
เจ้าบ่ได้
Am 
ทิ้ง 
 
แต่เฮาบ่สม
Dm 
กัน
 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันฮอดทาง
C 
ตัน 
 
ถอดมันถิ่มสา

OUTRO | Dm | Bb | A | Bb C |
OUTRO | Dm | Bb | C | A | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เกิบขี้ฮ่าง


อ้ายบ่มีหยัง เทียบเจ้าได้เลยจักอย่าง
มีแต่เกิบฮ้างๆ ที่พาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เจ้าฝากชีวิตเอาไว้ผิดคน
ย้อนคำว่าฮักมันกินบ่ได้
อ้ายยอมเสียใจ ดีกว่าเจ้าเสียอนาคต

คนสองคน แต่เหตุผลมันบ่เป็นใจ
ญาติผู้ใหญ่ เจ้านั้นเลือกเขานั้นถูกแล้ว

เกิบขี้ฮ่างมันพาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เกิบคู่ใหม่ เขาพาเจ้าไปได้ฮอดฝั่งฝัน
เกิบขี้ฮ่าง ทางเน่าๆ มาส่งเจ้าได้ส่ำนี้เท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมฝัน ร่วมทางกับอ้ายมา

แต่บ่เป็นหยัง อ้ายยังฮักเจ้าคือเก่า
อวยพรให้เจ้า ไปนำเขาจนฮอดฝั่งฝัน
ความจริงก็คือความจริง
เจ้าบ่ได้ทิ้ง แต่เฮาบ่สมกัน
เกิบขี้ฮ่างมันฮอดทางตัน ถอดมันถิ่มสา

คนสองคน แต่เหตุผลมันบ่เป็นใจ
ญาติผู้ใหญ่ เจ้านั้นเลือกเขานั้นถูกแล้ว

เกิบขี้ฮ่างมันพาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เกิบคู่ใหม่ เขาพาเจ้าไปได้ฮอดฝั่งฝัน
เกิบขี้ฮ่าง ทางเน่าๆ มาส่งเจ้าได้ส่ำนี้เท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมฝัน ร่วมทางกับอ้ายมา

เกิบขี้ฮ่างมันพาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เกิบคู่ใหม่ เขาพาเจ้าไปได้ฮอดฝั่งฝัน
เกิบขี้ฮ่าง ทางเน่าๆ มาส่งเจ้าได้ส่ำนี้เท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมฝัน ร่วมทางกับอ้ายมา

แต่บ่เป็นหยัง อ้ายยังฮักเจ้าคือเก่า
อวยพรให้เจ้า ไปนำเขาจนฮอดฝั่งฝัน
ความจริงก็คือความจริง
เจ้าบ่ได้ทิ้ง แต่เฮาบ่สมกัน
เกิบขี้ฮ่างมันฮอดทางตัน ถอดมันถิ่มสา

มิวสิควิดีโอ เกิบขี้ฮ่าง อ๊อฟ วสันต์

เพลง : เกิบขี้ฮ่าง
ศิลปิน : อ๊อฟ วสันต์
เรียบเรียง : จิระศักดิ์ คำสุพรม
ติดต่องานแสดง : 081-2039946
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend