คอร์ดเพลง รู้อยู่ D Gerrard

  
Text   
คอร์ดเพลง รู้อยู่ D Gerrard

คอร์ด :

ศิลปิน : D Gerrard

เนื้อร้อง/ทำนอง : D Gerrard , KJ

คอร์ดในเพลง : Am,D7,Gmaj7,E7


Tune to Eb
INTRO | Am | D7 | Gmaj7 | E7 |

 
รู้อยู่ รู้ตัวเองไม่มีอะไรไป
Bm7 
สู้
E7 
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะสน
Am 
ใจ
D 
รู้ที่พยายามมันไม่มีควา
Gmaj7 
มหมาย
E7 
No no no no no no!

Am 
มีแค่ใจ 
 
 
D 
แต่ฉันไม่มีอย่างเขา
 
เธอจะ
Bm7 
เอาอะไรเขาหามาให้เธ
E7 
อทุกอย่าง
Am 
ยอมเปิดทาง 
 
ให้ค
D 
วามรักเธอผลิบาน
 
แม้ว่า
Bm7 
ฉันต้องเหงาเหี่ยวเฉาจมน้ำ
E7 
ตา

 
อยากมีบ้าน
Am 
หรูก็ต้องมีสตางค์
 
อยากจะมีสไ
D 
ตล์ต้องแนวสตรีท
 
อยากมี
Bm7 
รักต้องเลือกคนที่เหมาะสม
 
ก่อนใฝ่ป
E7 
องสิ่งใดต้องใช้สติ
 
ซึ่ง
C 
ฉัน 
 
ไม่มีสิ่ง
Bm7 
นั้น 
 
จึงทำให้
F 
รู้ว่าใคร
 
ควรไ
D 
ด้เธอไป.. (No no no)

Am 
รู้อยู่ 
 
 
D 
รู้ตัวเองไม่มีอะไรไ
Bm7 
ปสู้
E7 
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะส
Am 
นใจ
D 
รู้ที่พยายามมันไม่มีควา
Gmaj7 
มหมาย
E7 
No no no no!
 
ผิดที่ตัวฉัน
Am 
เอง 
 
 
D 
ฉันมันเข้าไปยุ่งทั้งที่ไม่สม
Bm7 
ควร
 
จะเข้าไป
E7 
จุ้นวุ่นวายไม่เจียมตัวเองก่อน
Am 
รักเธอ
D 
แม้จะภาวนามาจนวัน
Gmaj7 
สุดท้าย..ให้เ
E7 
ธอรักกัน

 
หน้า
Am 
ตาไม่น่ามอง 
 
แต่ก็ยอมเธอหมดใจ
D 
น้ำตาที่หน้านอง 
 
จนผมท้อและหมดไฟ
 
ไม่
Bm7 
อยากจะครอบครอง
 
แต่อยากเอาเธอมาครอบทอง  
E7 
ห้อยคอ
ไม่พอ สำหรับเธอดูบ้าบอ
 
อันที่
Am 
จริง ถ้ากล้าพอ คงปล้นแบงค์ ไปเปเธอ
 
ไม่ใช่เ
D 
วเดอร์ not a player alligator
Gmaj7 
Just simple guy trynna get her
 
Prove ma s
E7 
elf to be better ever much better

 
อยากมีบ้าน
Am 
หรูก็ต้องมีสตางค์
 
อยากจะมีสไ
D 
ตล์ต้องแนวสตรีท
 
อยากมี
Bm7 
รักต้องเลือกคนที่เหมาะสม
 
ก่อนใฝ่ป
E7 
องสิ่งใดต้องใช้สติ
 
ซึ่ง
C 
ฉัน 
 
ไม่มีสิ่ง
Bm7 
นั้น 
 
จึงทำให้
F 
รู้ว่าใคร
 
ควรไ
D 
ด้เธอไป.. (No no no)

Am 
รู้อยู่ 
 
 
D 
รู้ตัวเองไม่มีอะไรไ
Bm7 
ปสู้
E7 
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะส
Am 
นใจ
D 
รู้ที่พยายามมันไม่มีควา
Gmaj7 
มหมาย
E7 
No no no no!
 
ผิดที่ตัวฉัน
Am 
เอง 
 
 
D 
ฉันมันเข้าไปยุ่งทั้งที่ไม่สม
Bm7 
ควร
 
จะเข้าไป
E7 
จุ้นวุ่นวายไม่เจียมตัวเองก่อน
Am 
รักเธอ
D 
แม้จะภาวนามาจนวัน
Gmaj7 
สุดท้าย..ให้เ
E7 
ธอรักกัน

INSTRU | Am | D | Gmaj7 | E7 | ( 2 Times )

Am 
รู้อยู่ 
 
 
D 
รู้ตัวเองไม่มีอะไรไ
Bm7 
ปสู้
E7 
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะส
Am 
นใจ
D 
รู้ที่พยายามมันไม่มีควา
Gmaj7 
มหมาย
E7 
No no no no!
 
ผิดที่ตัวฉัน
Am 
เอง 
 
 
D 
ฉันมันเข้าไปยุ่งทั้งที่ไม่สม
Bm7 
ควร
 
จะเข้าไป
E7 
จุ้นวุ่นวายไม่เจียมตัวเองก่อน
Am 
รักเธอ
D 
แม้จะภาวนามาจนวัน
Gmaj7 
สุดท้าย..ให้เ
E7 
ธอรักกัน

Am 
เป็นคนธรรมดาดูไม่มีราคา
 
มีแต่เ
D 
พียงวาจากับคำมั่นสัญญา
 
ไม่มีหรอกเวทมนตร์  
Bm7 
หรือว่ามนต์คาถา
E7 
(ไม่มีอะไรจะสู้เขา)
Am 
ไม่ใช่ผู้วิเศษฉันไม่มีฤทธิ์เดช
 
ไม่ได้ล
D 
อยบนเมฆสีผิวละเฉด
 
ความชอบคนละเทส
Bm7 
ฐานะคนละเกรด
 
ฉันชอบปลีกวิเวกแต่เธอชอบแอร์เ
E7 
มส
 
(ทำยังไง,ทำยังไง,ทำยังไง)
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รู้อยู่


รู้อยู่ รู้ตัวเองไม่มีอะไรไปสู้
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะสนใจ
รู้ที่พยายามมันไม่มีความหมาย
No no no no no no!

มีแค่ใจ แต่ฉันไม่มีอย่างเขา
เธอจะเอาอะไรเขาหามาให้เธอทุกอย่าง
ยอมเปิดทาง ให้ความรักเธอผลิบาน
แม้ว่าฉันต้องเหงาเหี่ยวเฉาจมน้ำตา

อยากมีบ้านหรูก็ต้องมีสตางค์
อยากจะมีสไตล์ต้องแนวสตรีท
อยากมีรักต้องเลือกคนที่เหมาะสม
ก่อนใฝ่ปองสิ่งใดต้องใช้สติ
ซึ่งCฉัน ไม่มีสิ่งนั้น จึงทำให้รู้ว่าใคร
ควรได้เธอไป.. (No no no)

รู้อยู่ รู้ตัวเองไม่มีอะไรไปสู้
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะสนใจ
รู้ที่พยายามมันไม่มีความหมาย
No no no no!
ผิดที่ตัวฉันเอง ฉันมันเข้าไปยุ่งทั้งที่ไม่สมควร
จะเข้าไปจุ้นวุ่นวายไม่เจียมตัวเองก่อนรักเธอ
แม้จะภาวนามาจนวันสุดท้าย..ให้เธอรักกัน

หน้าตาไม่น่ามอง แต่ก็ยอมเธอหมดใจ
น้ำตาที่หน้านอง จนผมท้อและหมดไฟ
ไม่อยากจะครอบครอง
แต่อยากเอาเธอมาครอบทอง ห้อยคอ
ไม่พอ สำหรับเธอดูบ้าบอ
อันที่จริง ถ้ากล้าพอ คงปล้นแบงค์ ไปเปเธอ
ไม่ใช่เวเดอร์ not a player alligator
Just simple guy trynna get her
Prove ma self to be better ever much better

อยากมีบ้านหรูก็ต้องมีสตางค์
อยากจะมีสไตล์ต้องแนวสตรีท
อยากมีรักต้องเลือกคนที่เหมาะสม
ก่อนใฝ่ปองสิ่งใดต้องใช้สติ
ซึ่งฉัน ไม่มีสิ่งนั้น จึงทำให้Fรู้ว่าใคร
ควรได้เธอไป.. (No no no)

รู้อยู่ รู้ตัวเองไม่มีอะไรไปสู้
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะสนใจ
รู้ที่พยายามมันไม่มีความหมาย
No no no no!
ผิดที่ตัวฉันเอง ฉันมันเข้าไปยุ่งทั้งที่ไม่สมควร
จะเข้าไปจุ้นวุ่นวายไม่เจียมตัวเองก่อนรักเธอ
แม้จะภาวนามาจนวันสุดท้าย..ให้เธอรักกัน

( ดนตรี )

รู้อยู่ รู้ตัวเองไม่มีอะไรไปสู้
รู้คนธรรมดาใครเค้าจะสนใจ
รู้ที่พยายามมันไม่มีความหมาย
No no no no!
ผิดที่ตัวฉันเอง ฉันมันเข้าไปยุ่งทั้งที่ไม่สมควร
จะเข้าไปจุ้นวุ่นวายไม่เจียมตัวเองก่อนรักเธอ
แม้จะภาวนามาจนวันสุดท้าย..ให้เธอรักกัน

เป็นคนธรรมดาดูไม่มีราคา
มีแต่เพียงวาจากับคำมั่นสัญญา
ไม่มีหรอกเวทมนตร์ หรือว่ามนต์คาถา
(ไม่มีอะไรจะสู้เขา)
ไม่ใช่ผู้วิเศษฉันไม่มีฤทธิ์เดช
ไม่ได้ลอยบนเมฆสีผิวละเฉด
ความชอบคนละเทสฐานะคนละเกรด
ฉันชอบปลีกวิเวกแต่เธอชอบแอร์เมส
(ทำยังไง,ทำยังไง,ทำยังไง)

มิวสิควิดีโอ รู้อยู่ D Gerrard

เพลง : รู้อยู่
ศิลปิน : D Gerrard
Arranged : D Gerrard, Boripat Whankumproh
SHOW BOOKING : 065-440-9098
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend