คอร์ดเพลง มนต์รักหน้าฮ้าน มาณพ

  
Text   
คอร์ดเพลง มนต์รักหน้าฮ้าน มาณพ

คอร์ด :

ศิลปิน : มาณพ

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : A,D,E,F#m,Bm


INTRO | A | A |
INTRO | A | D | A |
INTRO | A | D E A | A |

A 
ในวันงานในวันสงการณ์
 
งานประจำ
D 
ปีเวทีหมอ
A 
ลำ
โอ้ แก้วตา โอ้ แม่งามขำ
 
เธอยืนร่าย
D 
รำหน้าวงดน
E 
ตรี
A 
แววตาเธอมันทำฉันเค
D 
ลิ้ม
E 
ดั่งสุราสี่สิบดี
A 
กรี
 
D 
ยากหยุดเวลาตรง
E 
นี้ 
 
ที่ฮ้านหมอ
A 
ลำ

A 
ดนตรีวนบรรเลงหมุนไป
 
เที่ยงคืนกว่
D 
าๆ 
 
หน้าฮ้านหมอ
A 
ลำ
 
ได้แต่ยืนเอามือกุมหำ  
 
 
โถ่ใจเจ้ากร
D 
รมไม่กล้าเข้าไ
E 
A 
เธอมองมามันก็ยิ่งเ
D 
ขิน
E 
ก็ไอ้เรานั้นมันมือใ
A 
หม่
D 
ใจมันเริ่มสั่นไหว 
 
 
E 
 
ต้องกลับบ้านชั
A 
กดิ้นชักงอ

 
โอ้อีนางเ
D 
อ้ย 
 
เคยรับรู้รึป่
E 
าว
 
ว่ามีใครเส
A 
น่หา
 
ปรารถ
D 
นา 
 
คว้าเอาเธอมาก
E 
อด
 
บอกว่าฉันชอ
A 
บเธอ
 
ขอแค่เพียงโอก
D 
าส 
 
ให้ได้สารภ
E 
าพ
 
ให้เธอได้ล
A 
อง 
 
ให้เธอ
E/G# 
ครอง 
 
ให้เธอ
F#m 
รับรู้
 
รักของเราจะ
Bm 
อยู่ 
 
เราสองคนเคีย
E 
งคู่
 
อยู่ที่ฮ้านหม
A 
อลำ

INSTRU | D E | A | D E | A |
INSTRU | D E | A E/G# F#m | Bm E | A |

 
โอ้อีนางเ
D 
อ้ย 
 
เคยรับรู้รึป่
E 
าว
 
ว่ามีใครเส
A 
น่หา
 
ปรารถ
D 
นา 
 
คว้าเอาเธอมาก
E 
อด
 
บอกว่าฉันชอ
A 
บเธอ
 
ขอแค่เพียงโอก
D 
าส 
 
ให้ได้สารภ
E 
าพ
 
ให้เธอได้ล
A 
อง 
 
ให้เธอ
E/G# 
ครอง 
 
ให้เธอ
F#m 
รับรู้
 
รักของเราจะ
Bm 
อยู่ 
 
เราสองคนเคีย
E 
งคู่
 
อยู่ที่ฮ้านหม
A 
อลำ

 
โอ้อีนางเ
D 
อ้ย 
 
เคยรับรู้รึป่
E 
าว
 
ว่ามีใครเส
A 
น่หา
 
ปรารถ
D 
นา 
 
คว้าเอาเธอมาก
E 
อด
 
บอกว่าฉันชอ
A 
บเธอ
 
ขอแค่เพียงโอก
D 
าส 
 
ให้ได้สารภ
E 
าพ
 
ให้เธอได้ล
A 
อง 
 
ให้เธอ
E/G# 
ครอง 
 
ให้เธอ
F#m 
รับรู้..

 
รักของเราจะ
Bm 
อยู่ 
 
เราสองคนเคีย
E 
งคู่
 
อยู่ที่ฮ้านหมอลำ..
A 
..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มนต์รักหน้าฮ้าน


ในวันงานในวันสงการณ์
งานประจำปีเวทีหมอลำ
โอ้ แก้วตา โอ้ แม่งามขำ
เธอยืนร่ายรำหน้าวงดนตรี
แววตาเธอมันทำฉันเคลิ้ม
ดั่งสุราสี่สิบดีกรี
อยากหยุดเวลาตรงนี้ ที่ฮ้านหมอลำ

ดนตรีวนบรรเลงหมุนไป
เที่ยงคืนกว่าๆ หน้าฮ้านหมอลำ
ได้แต่ยืนเอามือกุมหำ
โถ่ใจเจ้ากรรมไม่กล้าเข้าไป
เธอมองมามันก็ยิ่งเขิน
ก็ไอ้เรานั้นมันมือใหม่
ใจมันเริ่มสั่นไหว
ต้องกลับบ้านชักดิ้นชักงอ

โอ้อีนางเอ้ย เคยรับรู้รึป่าว
ว่ามีใครเสน่หา
ปรารถนา คว้าเอาเธอมากอด
บอกว่าฉันชอบเธอ
ขอแค่เพียงโอกาส ให้ได้สารภาพ
ให้เธอได้ลอง ให้เธอครอง ให้เธอรับรู้
รักของเราจะอยู่ เราสองคนเคียงคู่
อยู่ที่ฮ้านหมอลำ

( ดนตรี )

โอ้อีนางเอ้ย เคยรับรู้รึป่าว
ว่ามีใครเสน่หา
ปรารถนา คว้าเอาเธอมากอด
บอกว่าฉันชอบเธอ
ขอแค่เพียงโอกาส ให้ได้สารภาพ
ให้เธอได้ลอง ให้เธอครอง ให้เธอรับรู้
รักของเราจะอยู่ เราสองคนเคียงคู่
อยู่ที่ฮ้านหมอลำ

โอ้อีนางเอ้ย เคยรับรู้รึป่าว
ว่ามีใครเสน่หา
ปรารถนา คว้าเอาเธอมากอด
บอกว่าฉันชอบเธอ
ขอแค่เพียงโอกาส ให้ได้สารภาพ
ให้เธอได้ลอง ให้เธอครอง ให้เธอรับรู้..

รักของเราจะอยู่ เราสองคนเคียงคู่
อยู่ที่ฮ้านหมอลำ…

มิวสิควิดีโอ มนต์รักหน้าฮ้าน มาณพ

เพลง : มนต์รักหน้าฮ้าน
ศิลปิน : มาณพ
เรียบเรียง :
ติดต่องานจ้าง 091-1041614
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend