คอร์ดเพลง ตัวเล็กเด็กไม่ดื้อ น้ำหวาน ศศิเกตุ

  
Text   
คอร์ดเพลง ตัวเล็กเด็กไม่ดื้อ น้ำหวาน ศศิเกตุ

คอร์ด :

ศิลปิน : น้ำหวาน ศศิเกตุ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม

คอร์ดในเพลง : G,Em,C,D,Am,Bm


 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | D |

G 
นุ้ยตัวเล็กสเปค
Em 
พี่หม้ายนั้น
 
นุ้ยไ
C 
ว้ผมสั้น 
 
ผิวค
D 
ล้ำไม่ค่อยขาว
 
แต่ใ
G 
นหัวใจ 
 
นุ้ยก็
Em 
ยังว่างเปล่า
 
อยากไ
C 
ด้พี่บ่าวมาเป็นแ
D 
ฟน

 
อยากเ
G 
ดินควงแขน 
 
อยากเป็น
Em 
แฟนสักที
 
นุ้ยจะเ
C 
ป็นเด็กดีให้ชื่นใ
D 
 
อยากเ
G 
ป็นเด็กพี่น้องนี้ต้อง
Em 
ทำอย่างไร
 
ถึงไ
C 
ด้หัวใจของพี่บ่
D 
าว

Bm 
เพียงแค่ได้เจอก็ทำใ
Em 
จละลาย
 
คนอะ
Bm 
ไร 
 
ทำไมน่ารักขนา
Em 
ดนี้
 
นุ้ยพ
C 
ร้อมจะเป็นเด็กดี
 
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญ
D 
ญา

 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน

 
ถึงน้องตัวเ
G 
ล็กก็เพียงแค่กาย
 
แต่หัวใ
Em 
จยิ่งใหญ่หวาเล
 
รักแ
C 
ล้วจะไม่เทให้ผิดห
D 
วัง
 
จะมีแค่เพียงคนเ
G 
ดียวจะรักเดียวแค่ค
Em 
นนี้
 
หัวใจที่นุ้
Am 
ยมี.
D 
.. 
 
ให้พี่ไปหมดเลย

INSTRU | G | D/F# | F Em D/F# |

G 
พอมีสิทธิ์มั้งม้าย 
 
 
Em 
อยากจะได้หัวใจ
C 
อยากมีพี่เอาไว้เป็นแ
D 
ฟน
G 
อยากเดินควงแขนไม่
Em 
รู้ต้องทำไง
 
หัวใ
Am 
จพี่ว่างหรือเป
D 
ล่า
 
ให้น้องสาวเข้าไป
G 
ที
D 

INSTRU | G | Em | C | D | ( 4 Times ) | D |

Bm 
เพียงแค่ได้เจอก็ทำใ
Em 
จละลาย
 
คนอะ
Bm 
ไร 
 
ทำไมน่ารักขนา
Em 
ดนี้
 
นุ้ยพ
C 
ร้อมจะเป็นเด็กดี
 
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญ
D 
ญา

 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน

 
ถึงน้องตัวเ
G 
ล็กก็เพียงแค่กาย
 
แต่หัวใ
Em 
จยิ่งใหญ่หวาเล
 
รักแ
C 
ล้วจะไม่เทให้ผิดห
D 
วัง
 
จะมีแค่เพียงคนเ
G 
ดียวจะรักเดียวแค่ค
Em 
นนี้
 
หัวใจที่นุ้
Am 
ยมี.
D 
..

 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน

 
ถึงน้องตัวเ
G 
ล็กก็เพียงแค่กาย
 
แต่หัวใ
Em 
จยิ่งใหญ่หวาเล
 
รักแ
C 
ล้วจะไม่เทให้ผิดห
D 
วัง
 
จะมีแค่เพียงคนเ
G 
ดียวจะรักเดียวแค่ค
Em 
นนี้
 
หัวใจที่นุ้
Am 
ยมี.
D 
.. 
 
ให้พี่ไปหมดเ
G 
ลย
D 

OUTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตัวเล็กเด็กไม่ดื้อ


ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

( ดนตรี )

นุ้ยตัวเล็กสเปคพี่หม้ายนั้น
นุ้ยไว้ผมสั้น ผิวคล้ำไม่ค่อยขาว
แต่ในหัวใจ นุ้ยก็ยังว่างเปล่า
อยากได้พี่บ่าวมาเป็นแฟน

อยากเดินควงแขน อยากเป็นแฟนสักที
นุ้ยจะเป็นเด็กดีให้ชื่นใจ
อยากเป็นเด็กพี่น้องนี้ต้องทำอย่างไร
ถึงได้หัวใจของพี่บ่าว

เพียงแค่ได้เจอก็ทำใจละลาย
คนอะไร ทำไมน่ารักขนาดนี้
นุ้ยพร้อมจะเป็นเด็กดี
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญญา

ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

ถึงน้องตัวเล็กก็เพียงแค่กาย
แต่หัวใจยิ่งใหญ่หวาเล
รักแล้วจะไม่เทให้ผิดหวัง
จะมีแค่เพียงคนเดียวจะรักเดียวแค่คนนี้
หัวใจที่นุ้ยมี… ให้พี่ไปหมดเลย

( ดนตรี )

พอมีสิทธิ์มั้งม้าย อยากจะได้หัวใจ
อยากมีพี่เอาไว้เป็นแฟน
อยากเดินควงแขนไม่รู้ต้องทำไง
หัวใจพี่ว่างหรือเปล่า
ให้น้องสาวเข้าไปที

( ดนตรี )

เพียงแค่ได้เจอก็ทำใจละลาย
คนอะไร ทำไมน่ารักขนาดนี้
นุ้ยพร้อมจะเป็นเด็กดี
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญญา

ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

ถึงน้องตัวเล็กก็เพียงแค่กาย
แต่หัวใจยิ่งใหญ่หวาเล
รักแล้วจะไม่เทให้ผิดหวัง
จะมีแค่เพียงคนเดียวจะรักเดียวแค่คนนี้
หัวใจที่นุ้ยมี…

ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

ถึงน้องตัวเล็กก็เพียงแค่กาย
แต่หัวใจยิ่งใหญ่หวาเล
รักแล้วจะไม่เทให้ผิดหวัง
จะมีแค่เพียงคนเดียวจะรักเดียวแค่คนนี้
หัวใจที่นุ้ยมี… ให้พี่ไปหมดเลย..

มิวสิควิดีโอ ตัวเล็กเด็กไม่ดื้อ น้ำหวาน ศศิเกตุ

เพลง : ตัวเล็กเด็กไม่ดื้อ
ศิลปิน : น้ำหวาน ศศิเกตุ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend