คอร์ดเพลง โง่เอง มารีน

  
Text   
คอร์ดเพลง โง่เอง มารีน

คอร์ด :

ศิลปิน : มารีน

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : C,D,Bm,Em,Am,G,B


G 
  ก็คิดว่าเธอนั้นจริ
D 
งใจ
C 
  ก็คิดว่าเธอจะไม่หลอ
G 
กกัน
G 
  ไอ้คำว่ารัก 
 
ที่เธอใ
D 
ห้ฉัน
 
  แต่ว่า
C 
มัน 
 
เป็น
D 
คำ 
 
ขี้หกทั้งเ
G 

Em 
  เธอบอกว่าเธอ 
 
ไม่
D 
มีใคร
Em 
  เธอบอกว่าเธอ 
 
ไม่
D 
ลวงกัน
Em 
  เธอบอกว่าเธอ 
 
รัก
D 
ฉันจริง
 
  ไม่มี
C 
วัน 
 
ที่เธอจะทิ้
D 
งกัน

 
เธอขี้
C 
หก 
 
อ้อ
D 
ร้อ
 
หลอกให้
Bm 
ฉันนั้นตาย
Bm 
ใจ
 
มี
Am 
ฉันและเธอมี
 
D 
ครซ่อนไว้ก็ห
G 
ลายคน 
 
 
B 
 
เธอตอแ
C 
หลได้ใ
D 
 
หลอกผู้
Bm 
ชายเป็นควายมาห
Em 
ลายคน
 
เสี
Am 
ยใจที่ไปเชื่อเ
D 
ธอ
 
เสียเ
Am 
วลาที่ไปพบเ
D 
จอ 
 
กับคนไม่จ
G 
ริงใจ
D 

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G B |
INSTRU | C D | Bm Em | Am Bm C | D | D |

Em 
  เธอบอกว่าเธอ 
 
ไม่
D 
มีใคร
Em 
  เธอบอกว่าเธอ 
 
ไม่
D 
ลวงกัน
Em 
  เธอบอกว่าเธอ 
 
รัก
D 
ฉันจริง
 
  ไม่มี
C 
วัน 
 
ที่เธอจะทิ้
D 
งกัน

 
เธอขี้
C 
หก 
 
อ้อ
D 
ร้อ
 
หลอกให้
Bm 
ฉันนั้นตาย
Bm 
ใจ
 
มี
Am 
ฉันและเธอมี
 
D 
ครซ่อนไว้ก็ห
G 
ลายคน 
 
 
B 
 
เธอตอแ
C 
หลได้ใ
D 
 
หลอกผู้
Bm 
ชายเป็นควายมาห
Em 
ลายคน
 
เสี
Am 
ยใจที่ไปเชื่อเ
D 
ธอ
 
เสียเ
Am 
วลาที่ไปพบเ
D 
จอ 
 
กับคน

 
ขี้
C 
หก 
 
อ้อ
D 
ร้อ
 
หลอกให้
Bm 
ฉันนั้นตาย
Bm 
ใจ
 
มี
Am 
ฉันและเธอมี
 
D 
ครซ่อนไว้ก็ห
G 
ลายคน 
 
 
B 
 
เธอตอแ
C 
หลได้ใ
D 
 
หลอกผู้
Bm 
ชายเป็นควายมาห
Em 
ลายคน
 
เสี
Am 
ยใจที่ไปเชื่อเ
D 
ธอ
 
เสียเ
Am 
วลาที่ไปพบเ
D 
จอ 
 
กับคนไม่จ
G 
ริงใจ

 
คำ
Am 
ว่ารักที่มอบให้
D 
เธอ
 
มันคงไร้ควา
G 
มหมาย.. 
 
 
C 
D 
G 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โง่เอง


ก็คิดว่าเธอนั้นจริงใจ
ก็คิดว่าเธอจะไม่หลอกกัน
ไอ้คำว่ารัก ที่เธอให้ฉัน
แต่ว่ามัน เป็นคำ ขี้หกทั้งเพ

เธอบอกว่าเธอ ไม่มีใคร
เธอบอกว่าเธอ ไม่ลวงกัน
เธอบอกว่าเธอ รักฉันจริง
ไม่มีวัน ที่เธอจะทิ้งกัน

เธอขี้หก อ้อร้อ
หลอกให้ฉันนั้นตายใจ
มีฉันและเธอมี
ใครซ่อนไว้ก็หลายคน
เธอตอแหลได้ใจ
หลอกผู้ชายเป็นควายมาหลายคน
เสียใจที่ไปเชื่อเธอ
เสียเวลาที่ไปพบเจอ กับคนไม่จริงใจ

( ดนตรี )

เธอบอกว่าเธอ ไม่มีใคร
เธอบอกว่าเธอ ไม่ลวงกัน
เธอบอกว่าเธอ รักฉันจริง
ไม่มีวัน ที่เธอจะทิ้งกัน

เธอขี้หก อ้อร้อ
หลอกให้ฉันนั้นตายใจ
มีฉันและเธอมี
ใครซ่อนไว้ก็หลายคน
เธอตอแหลได้ใจ
หลอกผู้ชายเป็นควายมาหลายคน
เสียใจที่ไปเชื่อเธอ
เสียเวลาที่ไปพบเจอ กับคน

ขี้หก อ้อร้อ
หลอกให้ฉันนั้นตายใจ
มีฉันและเธอมี
ใครซ่อนไว้ก็หลายคน
เธอตอแหลได้ใจ
หลอกผู้ชายเป็นควายมาหลายคน
เสียใจที่ไปเชื่อเธอ
เสียเวลาที่ไปพบเจอ กับคนไม่จริงใจ

คำว่ารักที่มอบให้เธอ
มันคงไร้ความหมาย..

มิวสิควิดีโอ โง่เอง มารีน

เพลง : โง่เอง
ศิลปิน : มารีน
ติดต่อ : 063-785-6654
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend