คอร์ดเพลง ดอกไม้ Dojo City

  
Text   

คอร์ดเพลง ดอกไม้ Dojo City

คอร์ดเพลง ดอกไม้ Dojo City

คอร์ด :

ศิลปิน : Dojo City

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : Cmaj7,E,Am,F7,Fmaj7,G


INTRO | Cmaj7 | E | Am | E |
INTRO | Am | F7 | Fm | Cmaj7 | Cmaj7 |

 
ดอก
Cmaj7 
ไม้ ไม่ว่ากลิ่นห
E 
อมเย้ายวนแค่ไ
Am 
หน
 
ก็ไม่อาจ
E 
ทำให้ใจหวั่นไ
Am 
หวไปได้
 
ก็เพราะ
F7 
ฉันมีเธอที่หอม
Fm 
กว่า

Cmaj7 
เธอ ที่ทำให้
E 
ฉันหัวใจสั่นไ
Am 
หว
 
ที่มีความห
E 
อมกว่ามวลหมู่ไ
Am 
ม้ต่างต่าง
 
ช่วยเติมความ
F7 
รักลงในช่อง
Fm 
ว่าง
 
ให้เต็มหั
Cmaj7 
วใจ

F7 
  จะเก็บมาฝาก 
 
เก็บ
Fm 
รักที่มีมาก
 
  เป็นดอกไ
Am 
ม้ช่อใหญ่ 
 
เก็บเอามาไ
D7 
ว้ให้เธอ 
 
 
F 
 
  แทนใจที่มี แทน
Cmaj7 
รักล้นเอ่อ
 
  จะ
Bb 
ขอรักเธอ จะขอรักเธอ ตลอดไ
G 

 
จาก
Cmaj7 
นี้ หากเธอได้ก
E 
ลิ่นหอมของมวลหมู่
Am 
ไม้
 
ไม่ว่าเธอ
E 
นั้นจะไปแห่งไ
Am 
หนเมื่อไหร่
 
อยากให้เธอ
F7 
รู้ว่าเธอมีฉัน
Fm 
อยู่ 
 
ข้างกาย

INSTRU | Cmaj7 | E | Am | E | Am |
INSTRU | F7 | Fm | Cmaj7 | Cmaj7 |

F7 
  จะเก็บมาฝาก 
 
เก็บ
Fm 
รักที่มีมาก
 
  เป็นดอกไ
Am 
ม้ช่อใหญ่ 
 
เก็บเอามาไ
D7 
ว้ให้เธอ 
 
 
F 
 
  แทนใจที่มี แทน
Cmaj7 
รักล้นเอ่อ
 
  จะ
Bb 
ขอรักเธอ จะขอรักเธอ ตลอดไ
G 

 
จาก
Cmaj7 
นี้ หากเธอได้ก
E 
ลิ่นหอมของมวลหมู่
Am 
ไม้
 
ไม่ว่าเธอ
E 
นั้นจะไปแห่งไ
Am 
หนเมื่อไหร่
 
อยากให้เธอ
F7 
รู้ว่าเธอมีฉัน
Fm 
อยู่ 
 
ข้างกาย.

OUTRO | Cmaj7 | E | Am | E | Am |
OUTRO | F7 | Fm | Cmaj7 | E |
OUTRO | Am | E | Am | Fm | Abm | Cmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดอกไม้


ดอกไม้ ไม่ว่ากลิ่นหอมเย้ายวนแค่ไหน
ก็ไม่อาจทำให้ใจหวั่นไหวไปได้
ก็เพราะฉันมีเธอที่หอมกว่า

เธอ ที่ทำให้ฉันหัวใจสั่นไหว
ที่มีความหอมกว่ามวลหมู่ไม้ต่างต่าง
ช่วยเติมความรักลงในช่องว่าง
ให้เต็มหัวใจ

จะเก็บมาฝาก เก็บรักที่มีมาก
เป็นดอกไม้ช่อใหญ่ เก็บเอามาไว้ให้เธอ
แทนใจที่มี แทนรักล้นเอ่อ
จะขอรักเธอ จะขอรักเธอตลอดไป

จากนี้ หากเธอได้กลิ่นหอมของมวลหมู่ไม้
ไม่ว่าเธอนั้นจะไปแห่งไหนเมื่อไหร่
อยากให้เธอรู้ว่าเธอมีฉันอยู่ ข้างกาย

( ดนตรี )

จะเก็บมาฝาก เก็บรักที่มีมาก
เป็นดอกไม้ช่อใหญ่ เก็บเอามาไว้ให้เธอ
แทนใจที่มี แทนรักล้นเอ่อ
จะขอรักเธอ จะขอรักเธอตลอดไป

จากนี้ หากเธอได้กลิ่นหอมของมวลหมู่ไม้
ไม่ว่าเธอนั้นจะไปแห่งไหนเมื่อไหร่
อยากให้เธอรู้ว่าเธอมีฉันอยู่ ข้างกาย

มิวสิควิดีโอ ดอกไม้ Dojo City

เพลง ดอกไม้
ศิลปิน : Dojo City
เรียบเรียง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend