คอร์ดเพลง ลมหาย จางจาก Greasy Cafe

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ลมหาย จางจาก Greasy Cafe

คอร์ดเพลง ลมหาย จางจาก Greasy Cafe

เพลง :

ศิลปิน : Greasy Cafe

เนื้อร้อง/ทำนอง : Greasy Cafe

คอร์ดทั้งหมด : D,A,C#,Bm,F#m


INTRO | D | A/C# | Bm | Bm | ( 2 Times )

D 
  เนิ่น
A/C# 
นานเกินไปใช่หรือเ
Bm 
ปล่า
D 
  ที่รัก
A/C# 
เราเริ่มหมดความ
Bm 
รู้สึก
D 
  จึงเ
A/C# 
หลือแค่การจา
Bm 
งลา
D 
  ที่
A/C# 
รอแค่เพียงการจา
Bm 
กลา

D 
  เนิ่น
A/C# 
นานมากมายเท่าไ
Bm 
หร่
D 
  ที่ร่าง
A/C# 
กายเราขาดการสัม
Bm 
ผัส
D 
  จาก
A/C# 
เหตุผลที่อ้า
Bm 
งกัน
D 
  เพื่อ
A/C# 
การเลี่ยงการเจ
Bm 
อกัน

D 
ลมเจ้าเคยโบกโ
F#m 
บย ได้พาพัดเราจนเจอ
E 
ะกัน
 
แต่
D 
คงไม่อาจกลั
F#m 
บวัน 
 
ฉุดคืนหวนเราให้กลั
E 
บไป
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
 
F#m 
เพราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
ทิ้งความหมาย 
 
ปล่อ
F#m 
ยมือ จากรักที่เราเคยกอ
E 
ดไว้

D 
  มันเนิ่น
A/C# 
นานมากมายเท่าไ
Bm 
หร่
D 
  ที่เรื่อง
A/C# 
ราวในใจเริ่มเ
Bm 
ปลี่ยน
D 
  คง
A/C# 
ดีถ้าเพียงแค่บอ
Bm 
กลา
D 
  แทน
A/C# 
การขังกันในกา
Bm 
ลเวลา

D 
ลมเจ้าเคยโบกโ
F#m 
บย ได้พาพัดเราจนเจอ
E 
ะกัน
 
แต่
D 
คงไม่อาจกลั
F#m 
บวัน 
 
ฉุดคืนหวนเราให้กลั
E 
บไป
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
 
F#m 
เพราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
ทิ้งความหมาย 
 
ปล่อ
F#m 
ยมือ 
 
จากรักที่เราเคยกอ
E 
ดไว้

INSTRU | D | F#m | E | E | ( 2 Times )

D 
ลมเจ้าเคยโบกโ
F#m 
บย ได้พาพัดเราจนเจอ
E 
ะกัน
 
แต่
D 
คงไม่อาจกลั
F#m 
บวัน 
 
ฉุดคืนหวนเราให้กลั
E 
บไป
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
 
F#m 
เพราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
ทิ้งความหมาย 
 
ปล่อ
F#m 
ยมือ 
 
จากรักที่เราเคยกอ
E 
ดไว้

D 
ลมเจ้าทําดั่ง
F#m 
เพียงโบกพัดสองเราจนห่า
E 
งกัน
 
และ
D 
คงไม่อาจผลั
F#m 
กวันฉุดคืนรักเราให้กลั
E 
บมา
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
F#m 
พราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
จึงต้องลา 
 
ลา
F#m 
ลา จบลงด้วยการต้องจา
E 
กลา

OUTRO | D | F#m | E | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลมหาย จางจาก


เนิ่นนานเกินไปใช่หรือเปล่า
ที่รักเราเริ่มหมดความรู้สึก
จึงเหลือแค่การจางลา
ที่รอแค่เพียงการจากลา

เนิ่นนานมากมายเท่าไหร่
ที่ร่างกายเราขาดการสัมผัส
จากเหตุผลที่อ้างกัน
เพื่อการเลี่ยงการเจอกัน

ลมเจ้าเคยโบกโบย ได้พาพัดเราจนเจอะกัน
แต่คงไม่อาจกลับวัน ฉุดคืนหวนเราให้กลับไป
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
ทิ้งความหมาย ปล่อยมือ จากรักที่เราเคยกอดไว้

มันเนิ่นนานมากมายเท่าไหร่
ที่เรื่องราวในใจเริ่มเปลี่ยน
คงดีถ้าเพียงแค่บอกลา
แทนการขังกันในกาลเวลา

ลมเจ้าเคยโบกโบย ได้พาพัดเราจนเจอะกัน
แต่คงไม่อาจกลับวัน ฉุดคืนหวนเราให้กลับไป
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
ทิ้งความหมาย ปล่อยมือ จากรักที่เราเคยกอดไว้

( ดนตรี )

ลมเจ้าเคยโบกโบย ได้พาพัดเราจนเจอะกัน
แต่คงไม่อาจกลับวัน ฉุดคืนหวนเราให้กลับไป
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
ทิ้งความหมาย ปล่อยมือ จากรักที่เราเคยกอดไว้

ลมเจ้าทําดั่งเพียงโบกพัดสองเราจนห่างกัน
และคงไม่อาจผลักวันฉุดคืนรักเราให้กลับมา
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
จึงต้องลา ลาลา จบลงด้วยการต้องจากลา.

มิวสิควิดีโอ ลมหาย จางจาก Greasy Cafe

เพลง ลมหาย จางจาก
ศิลปิน : Greasy Cafe
Show Booking : 083-260-0666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend