คอร์ดเพลง ไม่กล้า บอกเธอ – ออกซิเจน

  
Text   

คอร์ดเพลง ไม่กล้า บอกเธอ
ศิลปิน ออกซิเจน
อัลบั้ม Single เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | G D | C D | G D | C D |

 
แอ
G 
บมองเธออยู่ทุกวัน
 
เก็บไ
D 
ปฝันถึงเธอทุกคืน
Em 
..ก็เป็นแบบนี้เรื่อ
D 
ยมา
 
เธอคงไ
G 
ม่รู้ว่าฉันชอบเธอ
 
เธอคงไ
D 
ม่รู้ว่าฉันรักเธอ
Em 
..ก็ได้แต่เพ้
D 
อไป

 
* ยิ่งนา
Bm 
นวัน 
 
ฉันยิ่
Em 
งรัก
 
อึดอั
C 
ดใจ 
 
ที่ฉันไม่ได้บอ
D 
กเธอ
 
แค่เพีย
Bm 
งเห็น 
 
ก็หวั่
Em 
นไหว
 
C 
จทั้งใจที่มีแทบละล
D 
าย

 
** ไม่กล้าบอ
G 
กรัก 
 
สักที
D 
 
ไม่
G 
รู้จะเริ่มยังไง
 
ไม่รู้เ
C 
ลยต้องพูดอย่างไร
D 
 
ให้เธอได้ซึ้
G 
ง 
 
โอ๊ะ..โอ..
G7 

 
*** เลยส่งเพล
C 
งนี้ 
 
ให้เธ
D 
 
ฝากบอกใ
Bm 
ห้รู้ถึงความใ
Em 
นใจ
 
ว่า
C 
ฉันรักเธอมากเท่าไห
D 
ร่
 
ว่า
C 
ฉันชอบเธอมากเท่าไห
D 
ร่
 
รักเธอจัง.
G 
..
D 

 
แอ
G 
บปิ๊งตั้งแต่แรกเจอ
 
ใจมันเผ
D 
ลอให้เธอทั้งใจ
Em 
…ก็ไม่มีใครเทีย
D 
บเธอ
 
แต่ก็ไ
G 
ม่รู้ต้องทำเช่นไร
 
แค่ส
D 
บตาก็ยังไม่กล้าเลย
Em 
…ไม่กล้าเปิดเผ
D 
ยใจ

( * )

INSTRU | G | D | C | D | ( 2 Times )

( **, *** )

เนื้อเพลง
แอบมองเธออยู่ทุกวัน
เก็บไปฝันถึงเธอทุกคืน
ก็เป็นแบบนี้เรื่อยมา
เธอคงไม่รู้ว่าฉันชอบเธอ
เธอคงไม่รู้ว่าฉันรักเธอ
ก็ได้แต่เพ้อไป

* ยิ่งนานวัน ฉันยิ่งรัก
อึดอัดใจ ที่ฉันไม่ได้บอกเธอ
แค่เพียงเห็น ก็หวั่นไหว
ใจทั้งใจที่มีแทบละลาย

** ไม่กล้าบอกรัก สักที
ไม่รู้จะเริ่มยังไง
ไม่รู้เลยต้องพูดอย่างไร
ให้เธอได้ซึ้ง โอ๊ะ..โอ..

*** เลยส่งเพลงนี้ ให้เธอ
ฝากบอกให้รู้ถึงความในใจ
ว่าฉันรักเธอมากเท่าไหร่
ว่าฉันชอบเธอมากเท่าไหร่
รักเธอจัง

แอบปิ๊งตั้งแต่แรกเจอ
ใจมันเผลอให้เธอทั้งใจ
ก็ไม่มีใครเทียบเธอ
แต่ก็ไม่รู้ต้องทำเช่นไร
แค่สบตาก็ยังไม่กล้าเลย
ไม่กล้าเปิดเผยใจ

( * )

(ดนตรี)

( **, *** )
คอร์ดเพลง - ไม่กล้า บอกเธอ - วง ออกซิเจน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend