คอร์ดเพลง ชิงหมาเกิด ออกซิเจน

  
Text   
คอร์ดเพลง ชิงหมาเกิด ออกซิเจน

คอร์ด :

ศิลปิน : ออกซิเจน

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : A,E,F#m,C#m,D


INTRO | A E | D A |
INTRO | A | E/G# | F#m | E |

 
เกิด
A 
มาหน้าตาพันนี้
 
ไม่มี
E 
สิทธืใช้คำว่าแฟน
 
หน้า
F#m 
ตาเหมือนหมาขบแลน
 
จะเป็นแ
E 
ฟนเธอได้ไง

 
สะเ
A 
ออะดันไปชอบเขา
 
เป็นได้แค่เ
E 
งาที่ใกล้ๆตัวเธอ
 
เป็น
F#m 
ได้แค่เพื่อนเธอ
 
มากกว่า
E 
นี้เธอให้ไม่ได้

 
ความ
D 
ดี 
 
มันไ
E 
ม่พอ
 
รูป
C#m 
หล่อ 
 
จึงจะใ
F#m 
ช้ได้
 
เธอบ
D 
อกเธอรับไม่ได้
 
ผลสุดท้
E 
ายเจ็บจังเลย 
 
โอ้ยย..

 
คนโบ
A 
ร๊ะๆ
 
รักให้ต
E 
ายเธอไม่ชอ
F#m 
บหรอก
 
คนกระจ
D 
อกดีแค่ไ
E 
หน 
 
เธอก็ไม่
A 
สน
 
ชิงหมาเ
D 
กิดยังไม่
E 
พอ
 
ยังอ้อ
C#m 
ร้อไปขอบ
F#m 
เขา
 
ไม่เ
D 
จียมตัวเลยนะเ
E 
รา
 
เป็นไ
D 
ด้แค่เพื่อนแก้เห
E 
งา

A 
เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่เขาไม่เคยจะสนใจ
F#m 
เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่เขาไม่เคยจะให้ใจ
D 
เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่เขามีไว้แก้เหงาใจ
E 
เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่ดันสะเออะคิดไปไกล

INSTRU | A E | F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | D E | A |

 
ความ
D 
ดี 
 
มันไ
E 
ม่พอ
 
รูป
C#m 
หล่อ 
 
จึงจะใ
F#m 
ช้ได้
 
เธอบ
D 
อกเธอรับไม่ได้
 
ผลสุดท้
E 
ายเจ็บจังเลย 
 
โอ้ยย..

 
คนโบ
A 
ร๊ะๆ
 
รักให้ต
E 
ายเธอไม่ชอ
F#m 
บหรอก
 
คนกระจ
D 
อกดีแค่ไ
E 
หน 
 
เธอก็ไม่
A 
สน
 
ชิงหมาเ
D 
กิดยังไม่
E 
พอ
 
ยังอ้อ
C#m 
ร้อไปขอบ
F#m 
เขา
 
ไม่เ
D 
จียมตัวเลยนะเ
E 
รา
 
เป็นไ
D 
ด้แค่เพื่อนแก้เห
E 
งา..
 
ไอ้ชิงหมาเกิด..
 

 
หมาจะเ
A 
กิดชิงหมาเ
E 
กิด
 
 
หมาจะเ
D 
กิดชิงหมาเ
A 
กิด
 

OUTRO | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ชิงหมาเกิด


เกิดมาหน้าตาพันนี้
ไม่มีสิทธืใช้คำว่าแฟน
หน้าตาเหมือนหมาขบแลน
จะเป็นแฟนเธอได้ไง

สะเออะดันไปชอบเขา
เป็นได้แค่เงาที่ใกล้ๆตัวเธอ
เป็นได้แค่เพื่อนเธอ
มากกว่านี้เธอให้ไม่ได้

ความดีมันไม่พอ
รูปหล่อจึงจะใช้ได้
เธอบอกเธอรับไม่ได้
ผลสุดท้ายเจ็บจังเลย โอ้ยย..

คนโบร๊ะๆ
รักให้ตายเธอไม่ชอบหรอก
คนกระจอกดีแค่ไหน เธอก็ไม่สน
ชิงหมาเกิดยังไม่พอ
ยังอ้อร้อไปขอบเขา
ไม่เจียมตัวเลยนะเรา
เป็นได้แค่เพื่อนแก้เหงา

เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่เขาไม่เคยจะสนใจ
เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่เขาไม่เคยจะให้ใจ
เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่เขามีไว้แก้เหงาใจ
เป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่ดันสะเออะคิดไปไกล

( ดนตรี )

ความดีมันไม่พอ
รูปหล่อจึงจะใช้ได้
เธอบอกเธอรับไม่ได้
ผลสุดท้ายเจ็บจังเลย โอ้ยย..

คนโบร๊ะๆ
รักให้ตายเธอไม่ชอบหรอก
คนกระจอกดีแค่ไหน เธอก็ไม่สน
ชิงหมาเกิดยังไม่พอ
ยังอ้อร้อไปขอบเขา
ไม่เจียมตัวเลยนะเรา
เป็นได้แค่เพื่อนแก้เหงา
ไอ้ชิงหมาเกิด..
หมาจะเกิดชิงหมาเกิด
หมาจะเกิดชิงหมาเกิด

มิวสิควิดีโอ ชิงหมาเกิด ออกซิเจน

เพลง : ชิงหมาเกิด
ศิลปิน : ออกซิเจน
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend