คอร์ดเพลง กรงเหล็กโหม๋เด็กนอกใจ – เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง : กรงเหล็กโหม๋เด็กนอกใจ เหล็กโคน

คอร์ดเพลง กรงเหล็กโหม๋เด็กนอกใจ - เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน : เหล็กโคน

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Em,F,G,Dm


 
หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้..
 
อยู่ใน
Am 
หราง 
 
 
G 

 
ขี้
Am 
หกทั้งเพ 
 
แหลง
Em 
ได้ทั้งเพ
 
ว่าเ
F 
ธอจะไม่เก
G 
เรไม่อ้อ
C 
ร้อ
E 
 
สัญ
Am 
ญาขี้หกเพ 
 
เธอ
Em 
บอกจะไม่โลเล
 
ที่แ
F 
หลงขี้หก
G 
ทั้งเพพี่เสีย
C 
ใจ

Dm 
ก่อนพี่อยู่ติดหราง 
 
สัญญา
Am 
กันเอาไว้อย่างไร
F 
ตอนพี่อยู่ในหรางไซรเธอน
G 
อกใจ

 
หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้..
 
อยู่ใน
Am 
หราง

INSTRU | Am | Em | F G | C E |
INSTRU | Am | Dm | G | Am |

Dm 
ก่อนพี่อยู่ติดหราง 
 
สัญญา
Am 
กันเอาไว้อย่างไร
F 
ตอนพี่อยู่ในหรางไซรเธอน
G 
อกใจ

 
หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้..

 
หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้.. 
 
อยู่ใน
Am 
หราง

OUTRO | Am | Em | F | G | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กรงเหล็กโหม๋เด็กนอกใจ


หัวเข่ามันอ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
โหม๋เด็กมานอกใจ
หกเดือนพี่กะหลุด แต่แค่หกวันเธอเปลี่ยนใจ
โอ้ย.. เจ็บบอกไม่ถูก เหมือนอิผูกคอตาย
ได้แค่เสียใจและนอนร้องไห้..
อยู่ในหราง

ขี้หกทั้งเพ แหลงได้ทั้งเพ
ว่าเธอจะไม่เกเรไม่อ้อร้อ
สัญญาขี้หกเพ เธอบอกจะไม่โลเล
ที่แหลงขี้หกทั้งเพพี่เสียใจ

ก่อนพี่อยู่ติดหราง สัญญากันเอาไว้อย่างไร
ตอนพี่อยู่ในหรางไซรเธอนอกใจ

หัวเข่ามันอ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
โหม๋เด็กมานอกใจ
หกเดือนพี่กะหลุด แต่แค่หกวันเธอเปลี่ยนใจ
โอ้ย.. เจ็บบอกไม่ถูก เหมือนอิผูกคอตาย
ได้แค่เสียใจและนอนร้องไห้..
อยู่ในหราง

( ดนตรี )

ก่อนพี่อยู่ติดหราง สัญญากันเอาไว้อย่างไร
ตอนพี่อยู่ในหรางไซรเธอนอกใจ

หัวเข่ามันอ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
โหม๋เด็กมานอกใจ
หกเดือนพี่กะหลุด แต่แค่หกวันเธอเปลี่ยนใจ
โอ้ย.. เจ็บบอกไม่ถูก เหมือนอิผูกคอตาย
ได้แค่เสียใจและนอนร้องไห้..

หัวเข่ามันอ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
โหม๋เด็กมานอกใจ
หกเดือนพี่กะหลุด แต่แค่หกวันเธอเปลี่ยนใจ
โอ้ย.. เจ็บบอกไม่ถูก เหมือนอิผูกคอตาย
ได้แค่เสียใจและนอนร้องไห้.. อยู่ในหราง

มิวสิควิดีโอ กรงเหล็กโหม๋เด็กนอกใจ เหล็กโคน

เพลง กรงเหล็กโหม๋เด็กนอกใจ
ศิลปิน : เหล็กโคน

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend