คอร์ดเพลง คนดีในคราบโจร – เก่ง ลายพราง

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนดีในคราบโจร เก่ง ลายพราง

คอร์ดเพลง คนดีในคราบโจร - เก่ง ลายพราง

เพลง :

ศิลปิน : เก่ง ลายพราง

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : D,E,C#m,F#m,Bm,A


INTRO | D | E | C#m | F#m |
INTRO | Bm | Bm | E | E |

 
ถึงตัวล
A 
ายไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
 
หน้า
F#m 
ลายแต่ใจก็รักเพื่อนพ้อง
 
ลอง
Bm 
คบหรือเปล่า 
 
ใจคุณไ
E 
หวหรือเปล่า

 
เนื้อ
A 
ตัวมอซอก็ทำงานเยอะ
 
น่า
F#m 
รักจะตายโปรดเชื่อหน่อยเหอะ
 
อย่า
Bm 
มองเพียงผ่าน 
 
ถ้าได้
E 
คบ 
 
รู้
A 
กัน

 
ถึงหน้าจะโ
A 
หดเพราะชอบโหมดคิต
E 
ตี้
 
สักแบ
C#m 
บนี้มันเป็นส
F#m 
ไตล์
 
แต่ทำตัว
Bm 
เลว 
 
มันคือภายใ
E 

 
เป็นคน
A 
ดีในคราบ
C#m 
โจร
 
สู้อ่อน
F#m 
โยนหน้าลายได้
C#m 
ไหม
 
ไม่เคยไ
D 
ปรังแกหรือ
C#m 
ทำร้าย
F#m 
ใคร
 
อะ
Bm 
ไร 
 
ที่วัดตัวเ
E 
รา

 
แต่งตัว
A 
ดีในคราบ
C#m 
โจร
 
สู้ไอ้
F#m 
คนมอมแมมได้
C#m 
ไหม
 
สักที่
D 
ผิวหนังไม่
C#m 
ใช่หัว
F#m 
ใจ
 
บอก
Bm 
เลยวัดกันไม่ไ
E 
ด้..นะ
A 
คุณ

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | E | E |

 
เนื้อ
A 
ตัวมอซอก็ทำงานเยอะ
 
น่า
F#m 
รักจะตายโปรดเชื่อหน่อยเหอะ
 
อย่า
Bm 
มองเพียงผ่าน 
 
ถ้าได้
E 
คบ 
 
รู้
A 
กัน

 
ถึงหน้าจะโ
A 
หดเพราะชอบโหมดคิต
E 
ตี้
 
สักแบ
C#m 
บนี้มันเป็นส
F#m 
ไตล์
 
แต่ทำตัว
Bm 
เลว 
 
มันคือภายใ
E 

 
เป็นคน
A 
ดีในคราบ
C#m 
โจร
 
สู้อ่อน
F#m 
โยนหน้าลายได้
C#m 
ไหม
 
ไม่เคยไ
D 
ปรังแกหรือ
C#m 
ทำร้าย
F#m 
ใคร
 
อะ
Bm 
ไรที่วัดตัวเ
E 
รา

 
แต่งตัว
A 
ดีในคราบ
C#m 
โจร
 
สู้ไอ้
F#m 
คนมอมแมมได้
C#m 
ไหม
 
สักที่
D 
ผิวหนังไม่
C#m 
ใช่หัว
F#m 
ใจ
 
บอก
Bm 
เลยวัดกันไม่ไ
E 
ด้..นะ
A 
คุณ

INSTRU | A | A | D | E |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | E | E |

 
ถึงหน้าจะโ
A 
หดเพราะชอบโหมดคิต
E 
ตี้
 
สักแบ
C#m 
บนี้มันเป็นส
F#m 
ไตล์
 
แต่ทำตัว
Bm 
เลว 
 
มันคือภายใ
E 

 
เป็นคน
A 
ดีในคราบ
C#m 
โจร
 
สู้อ่อน
F#m 
โยนหน้าลายได้
C#m 
ไหม
 
ไม่เคยไ
D 
ปรังแกหรือ
C#m 
ทำร้าย
F#m 
ใคร
 
อะ
Bm 
ไร 
 
ที่วัดตัวเ
E 
รา

 
แต่งตัว
A 
ดีในคราบ
C#m 
โจร
 
สู้ไอ้
F#m 
คนมอมแมมได้
C#m 
ไหม
 
สักที่
D 
ผิวหนังไม่
C#m 
ใช่หัว
F#m 
ใจ
 
บอก
Bm 
เลยวัดกันไม่ไ
E 
ด้..นะ
A 
คุณ

 
ก็สักที่
D 
ผิวหนัง
C#m 
ไม่ใช่หัว
F#m 
ใจ
 
ตัว
Bm 
เลวไม่ใช่ตัวล
E 
าย.. 
 
นะ
A 
คุณ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนดีในคราบโจร


ถึงตัวลายไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
หน้าลายแต่ใจก็รักเพื่อนพ้อง
ลองคบหรือเปล่าใจคุณไหวหรือเปล่า

เนื้อตัวมอซอก็ทำงานเยอะ
น่ารักจะตายโปรดเชื่อหน่อยเหอะ
อย่ามองเพียงผ่านถ้าได้คบรู้กัน

ถึงหน้าจะโหดเพราะชอบโหมดคิตตี้
สักแบบนี้มันเป็นสไตล์
แต่ทำตัวเลวมันคือภายใน

เป็นคนดีในคราบโจร
สู้อ่อนโยนหน้าลายได้ไหม
ไม่เคยไปรังแกหรือทำร้ายใคร
อะไรที่วัดตัวเรา

แต่งตัวดีในคราบโจร
สู้ไอ้คนมอมแมมได้ไหม
สักที่ผิวหนังไม่ใช่หัวใจ
บอกเลยวัดกันไม่ได้นะคุณ

เนื้อตัวมอซอก็ทำงานเยอะ
น่ารักจะตายโปรดเชื่อหน่อยเหอะ
อย่ามองเพียงผ่านถ้าได้คบรู้กัน

ถึงหน้าจะโหดเพราะชอบโหมดคิตตี้
สักแบบนี้มันเป็นสไตล์
แต่ทำตัวเลวมันคือภายใน

เป็นคนดีในคราบโจร
สู้อ่อนโยนหน้าลายได้ไหม
ไม่เคยไปรังแกหรือทำร้ายใคร
อะไรที่วัดตัวเรา

แต่งตัวดีในคราบโจร
สู้ไอ้คนมอมแมมได้ไหม
สักที่ผิวหนังไม่ใช่หัวใจ
บอกเลยวัดกันไม่ได้นะคุณ

ถึงหน้าจะโหดเพราะชอบโหมดคิตตี้
สักแบบนี้มันเป็นสไตล์
แต่ทำตัวเลวมันคือภายใน

เป็นคนดีในคราบโจร
สู้อ่อนโยนหน้าลายได้ไหม
ไม่เคยไปรังแกหรือทำร้ายใคร
อะไรที่วัดตัวเรา

แต่งตัวดีในคราบโจร
สู้ไอ้คนมอมแมมได้ไหม
สักที่ผิวหนังไม่ใช่หัวใจ
บอกเลยวัดกันไม่ได้นะคุณ

ก็สักที่ผิวหนังไม่ใช่หัวใจ
ตัวเลวไม่ใช่ตัวลายนะคุณ

มิวสิควิดีโอ คนดีในคราบโจร เก่ง ลายพราง

เพลง คนดีในคราบโจร
ศิลปิน : เก่ง ลายพราง

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend