คอร์ดเพลง ยินดี ที่ทิ้งกัน – วงพันธุ์รัมย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยินดี ที่ทิ้งกัน วงพันธุ์รัมย์

คอร์ดเพลง ยินดี ที่ทิ้งกัน - วงพันธุ์รัมย์

เพลง :

ศิลปิน : วงพันธุ์รัมย์

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุทธิพงษ์ ต้นพงษ์

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Bm,Em,Am,G


INTRO | C D | Bm Em | Am C | D |

G 
  เธอบอกกับฉันว่าฉันไม่มีอะ
D 
ไร
 
  และในวันนี้เธอก็พร้อมจะไ
Em 
ป 
 
ไปจาก
C 
ฉัน

G 
  ฉันก็ยินดีที่เธอเลือกถูกแ
D 
ล้ว 
 
ยินดีที่ทิ้งกัน
Em 
ไป
 
  ขอให้มีความสุข กว่าต
C 
อนอยู่กับฉัน

 
ไม่โกรธเธอเ
D 
ลยที่ไป 
 
แต่เ
Bm 
กลียดที่ฉันมัน
Em 
ดีไม่พอ
 
ถ้าหากว่าเ
C 
ธอจะไป 
 
มีเพียงคำอวยพรให้เ
D 
ธอ

 
ขอให้มีความ
C 
สุข 
 
ได้คบกับเ
D 
ขานานๆ
 
ส่วน
Bm 
ฉันไม่ต้องกัง
Em 
วลใจ
 
ก็ดีแ
C 
ล้วที่วันนี้เธอไ
D 
ปจากคนอย่า
G 
งฉัน
 
กับคนที่
C 
มันไม่มีอะไรดีเล
D 
ยสักอย่าง
 
ขอบคุณ
Bm 
นะที่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
ในวัน
C 
นี้เธอไป 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนอยู่กับฉัน
 
ฉัน
A7 
ยินดี 
 
 
Am 
ยินดี 
 
ที่เ
D 
ธอ 
 
เลือกทิ้งกั
G 
นไป

INSTRU | G | D | C | G D |
INSTRU | G | D | C | G D |

G 
  ฉันก็ยินดีที่เธอเลือกถูกแ
D 
ล้ว 
 
ยินดีที่ทิ้งกัน
Em 
ไป
 
  ขอให้มีความสุข กว่าต
C 
อนอยู่กับฉัน

 
ไม่โกรธเธอเ
D 
ลยที่ไป 
 
แต่เ
Bm 
กลียดที่ฉันมัน
Em 
ดีไม่พอ
 
ถ้าหากว่าเ
C 
ธอจะไป 
 
มีเพียงคำอวยพรให้เ
D 
ธอ

 
ขอให้มีความ
C 
สุข 
 
ได้คบกับเ
D 
ขานานๆ
 
ส่วน
Bm 
ฉันไม่ต้องกัง
Em 
วลใจ
 
ก็ดีแ
C 
ล้วที่วันนี้เธอไ
D 
ปจากคนอย่า
G 
งฉัน
 
กับคนที่
C 
มันไม่มีอะไรดีเล
D 
ยสักอย่าง
 
ขอบคุณ
Bm 
นะที่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
ในวัน
C 
นี้เธอไป 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนอยู่กับฉัน
 
ฉัน
A7 
ยินดี 
 
 
Am 
ยินดี 
 
D 
ฮ…

 
ขอให้มีความ
C 
สุข 
 
ได้คบกับเ
D 
ขานานๆ
 
ส่วน
Bm 
ฉันไม่ต้องกัง
Em 
วลใจ
 
ก็ดีแ
C 
ล้วที่วันนี้เธอไ
D 
ปจากคนอย่า
G 
งฉัน
 
กับคนที่
C 
มันไม่มีอะไรดีเล
D 
ยสักอย่าง
 
ขอบคุณ
Bm 
นะที่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
ในวัน
C 
นี้เธอไป 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนอยู่กับฉัน
 
ฉัน
A7 
ยินดี 
 
 
Am 
ยินดี 
 
ที่เ
D 
ธอ 
 
เลือกทิ้งกั
G 
นไป

OUTRO | C D | Bm Em | Am C | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยินดี ที่ทิ้งกัน


เธอบอกกับฉันว่าฉันไม่มีอะไร
และในวันนี้เธอก็พร้อมจะไป ไปจากฉัน

ฉันก็ยินดีที่เธอเลือกถูกแล้ว ยินดีที่ทิ้งกันไป
ขอให้มีความสุข กว่าตอนอยู่กับฉัน

ไม่โกรธเธอเลยที่ไป แต่เกลียดที่ฉันมันดีไม่พอ
ถ้าหากว่าเธอจะไป มีเพียงคำอวยพรให้เธอ

ขอให้มีความสุข ได้คบกับเขานานๆ
ส่วนฉันไม่ต้องกังวลใจ
ก็ดีแล้วที่วันนี้เธอไปจากคนอย่างฉัน
กับคนที่มันไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง
ขอบคุณนะที่เคียงข้างกัน
ในวันนี้เธอไป ไม่ต้องทนอยู่กับฉัน
ฉันยินดี ยินดี ที่เธอ เลือกทิ้งกันไป

( ดนตรี )

ฉันก็ยินดีที่เธอเลือกถูกแล้ว ยินดีที่ทิ้งกันไป
ขอให้มีความสุข กว่าตอนอยู่กับฉัน

ไม่โกรธเธอเลยที่ไป แต่เกลียดที่ฉันมันดีไม่พอ
ถ้าหากว่าเธอจะไป มีเพียงคำอวยพรให้เธอ

ขอให้มีความสุข ได้คบกับเขานานๆ
ส่วนฉันไม่ต้องกังวลใจ
ก็ดีแล้วที่วันนี้เธอไปจากคนอย่างฉัน
กับคนที่มันไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง
ขอบคุณนะที่เคียงข้างกัน
ในวันนี้เธอไป ไม่ต้องทนอยู่กับฉัน
ฉันยินดี ยินดี โฮ…

ขอให้มีความสุข ได้คบกับเขานานๆ
ส่วนฉันไม่ต้องกังวลใจ
ก็ดีแล้วที่วันนี้เธอไปจากคนอย่างฉัน
กับคนที่มันไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง
ขอบคุณนะที่เคียงข้างกัน
ในวันนี้เธอไป ไม่ต้องทนอยู่กับฉัน
ฉันยินดี ยินดี ที่เธอ เลือกทิ้งกันไป

มิวสิควิดีโอ ยินดี ที่ทิ้งกัน วงพันธุ์รัมย์

เพลง ยินดี ที่ทิ้งกัน
ศิลปิน : วงพันธุ์รัมย์
เรียบเรียงดนตรี: ละลม BAND

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend