คอร์ดเพลง อ้ายกลับบ่ได้ – หลี่ถัง ชลที

  
Text   

คอร์ดเพลง : อ้ายกลับบ่ได้ หลี่ถัง ชลที

คอร์ดเพลง อ้ายกลับบ่ได้ - หลี่ถัง ชลที

เพลง :

ศิลปิน : หลี่ถัง ชลที

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.กิติศักดิ์ ประจักษ์โก

คอร์ดทั้งหมด : Dm,G,Em,A,Am,F


INTRO | A |
INTRO | Dm G | Em A | Dm Em | F | G |

 
กลับไปแบ
Am 
บใด๋ 
 
สิให้อ้
G 
ายกลับไปแบบ
Am 
ใด๋
 
เคยเว่าจั่งใด๋กับอ้
F 
าย 
 
เจ้าจำบ่ไ
G 
ด้แล้วบ่น้
C 
อหล่า
 
กระจอกคื
Am 
ออ้าย 
 
คั่นคบต่อไ
A7 
ปไร้วา
Dm 
สนา
 
จำได้บ่เจ้าเว่าหยังออก
G 
มา
 
ก่อนสิจาก
Em 
ลา..อ้า
Am 
ยไปกับเขา 
 
 
G 

 
มาฮอดวั
Am 
นนี้ 
 
เจาก็
G 
มีน้ำตามา
Am 
อ้าง
 
บอกว่าคนเคยร่วมท
F 
าง 
 
เขาถิ่มเขาข
G 
ว้างบ่สนใ
C 
จเจ้า
 
น้องทนบ่ไ
F 
ด้ 
 
เลยต้องแยก
A7 
ทาง 
 
บ่อยู่น่ำ
Dm 
เขา
 
เพื่อกลับไปหาอ้ายคนแฟนเ
G 
ก่า
 
อยากให้ฮัก
Em 
เฮา 
 
กลับมาเหมือ
Am 
นเดิม

 
เช็ดน้ำตา
F 
สา 
 
ที่แล้ว
G 
มามันเป็น
Am 
อดีต
 
โตอ้ายก็บ่เคย
F 
คิด 
 
บ่เคยเคีย
G 
ดสาหยังใ
C 
ห้เจ้า
 
แต่ว่าตอน
F 
นี้ 
 
อ้ายมีแฟนใ
A7 
หม่และอ้ายฮั
Dm 
กเขา
 
ฮักหลายแพงหลายกว่าเ
G 
จ้า 
 
สิให้ถิ่ม
Em 
เขาก็ค
Am 
งบ่ได้
G 

 
ลืมอ้ายเถิด
Am 
หนา 
 
ที่ผ่าน
G 
มาถือว่าหลับ
C 
ฝัน
 
อดีตเฮาเคยฮัก
F 
กัน 
 
แต่ปัจจุ
G 
บัน 
 
มันเปลี่ยนไ
C 
ปแล้ว
 
อ้ายมีแฟนใ
Am 
หม่ 
 
ทั้งกายทั้ง
A7 
ใจให้เขาหมด
Dm 
แล้ว
 
เขาฮักอ้ายแพงปานดวงแ
G 
ก้ว
 
เรื่องเฮาจบ
Em 
แล้ว 
 
เจ้ากลั
Am 
บ…ไปสา

INSTRU | Bb| Am | F G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | Bb | G |

 
เช็ดน้ำตา
F 
สา 
 
ที่แล้ว
G 
มามันเป็น
Am 
อดีต
 
โตอ้ายก็บ่เคย
F 
คิด 
 
บ่เคยเคีย
G 
ดสาหยังใ
C 
ห้เจ้า
 
แต่ว่าตอน
F 
นี้ 
 
อ้ายมีแฟนใ
A7 
หม่และอ้ายฮั
Dm 
กเขา
 
ฮักหลายแพงหลายกว่าเ
G 
จ้า 
 
สิให้ถิ่ม
Em 
เขาก็ค
Am 
งบ่ได้
G 

 
ลืมอ้ายเถิด
Am 
หนา 
 
ที่ผ่าน
G 
มาถือว่าหลับ
C 
ฝัน
 
อดีตเฮาเคยฮัก
F 
กัน 
 
แต่ปัจจุ
G 
บัน 
 
มันเปลี่ยนไ
C 
ปแล้ว
 
อ้ายมีแฟนใ
Am 
หม่ 
 
ทั้งกายทั้ง
A7 
ใจให้เขาหมด
Dm 
แล้ว
 
เขาฮักอ้ายแพงปานดวงแ
G 
ก้ว
 
เรื่องเฮาจบ
Em 
แล้ว 
 
เจ้ากลั
Am 
บ..ไปสา..

OUTRO | F | Em Am | Bb | G | C F Fm | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายกลับบ่ได้


กลับไปแบบใด๋ สิให้อ้ายกลับไปแบบใด๋
เคยเว่าจั่งใด๋กับอ้าย เจ้าจำบ่ได้แล้วบ่น้อหล่า
กระจอกคืออ้าย คั่นคบต่อไปไร้วาสนา
จำได้บ่เจ้าเว่าหยังออกมา ก่อนสิจากลาอ้ายไปกับเขา

มาฮอดวันนี้ เจาก็มีน้ำตามาอ้าง
บอกว่าคนเคยร่วมทาง เขาถิ่มเขาขว้าบ่สนใจเจ้า
น้องทนบ่ได้เลยต้องแยกทาง บ่อยู่น่ำเขา
เพื่อกลับไปหาอ้ายคนแฟนเก่า
อยากให้ฮักเฮา กลับมาเหมือนเดิม

เช็ดน้ำตาสา ที่แล้วมามันเป็นอดีต
โตอ้ายก็บ่เคยคิด บ่เคยเคียดสาหยังให้เจ้า
แต่ว่าตอนนี้ อ้ายมีแฟนใหม่และอ้ายฮักเขา
ฮักหลายแพงหลายกว่าเจ้า สิให้ถิ่มเขาก็คงบ่ได้

ลืมอ้ายเถิดหนา ที่ผ่านมาถือว่าหลับฝัน
อดีตเฮาเคยฮักกัน แต่ปัจจุบัน มันเปลี่ยนไปแล้ว
อ้ายมีแฟนใหม่ ทั้งกายทั้งใจให้เขาหมดแล้ว
เขาฮักอ้ายแพงปานดวงแก้ว
เรื่องเฮาจบแล้ว เจ้ากลับไปสา

เช็ดน้ำตาสา ที่แล้วมามันเป็นอดีต
โตอ้ายก็บ่เคยคิด บ่เคยเคียดสาหยังให้เจ้า
แต่ว่าตอนนี้ อ้ายมีแฟนใหม่และอ้ายฮักเขา
ฮักหลายแพงหลายกว่าเจ้า สิให้ถิ่มเขาก็คงบ่ได้

ลืมอ้ายเถิดหนา ที่ผ่านมาถือว่าหลับฝัน
อดีตเฮาเคยฮักกัน แต่ปัจจุบัน มันเปลี่ยนไปแล้ว
อ้ายมีแฟนใหม่ ทั้งกายทั้งใจให้เขาหมดแล้ว
เขาฮักอ้ายแพงปานดวงแก้ว
เรื่องเฮาจบแล้ว เจ้ากลับไปสา

มิวสิควิดีโอ อ้ายกลับบ่ได้ หลี่ถัง ชลที

เพลง อ้ายกลับบ่ได้
ศิลปิน : หลี่ถัง ชลที
เรียบเรียง : หลี่ถัง ชลที
ติดต่องาน : โทร 087-2138781
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend