หน้าแรก » Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ) » คอร์ดเพลง อย่าฝันเลย – Max Jenmana

คอร์ดเพลง อย่าฝันเลย – Max Jenmana

คอร์ดเพลง : อย่าฝันเลย Max Jenmana

คอร์ดเพลง อย่าฝันเลย - Max Jenmana

เพลง :

ศิลปิน : Max Jenmana

Written by MXJMN

คอร์ดทั้งหมด : Emaj7,C#m,D,A,Am,B


 
ดั่งเช่น
Emaj7 
เคย 
 
เป็น
G#7 
คืนที่ฟ้ากร
C#m 
ะจ่าง
 
สิ่งที่พ
อจำได้เพียงเลือนล
าง
 
คือ
Am 
ฉันฝันถึงเธออีก
Emaj7 
แล้ว 
 
 
Am 
 

Emaj7 
ความสัม
G#7 
พันธ์อันแสนคุ้
C#m 
นเคย
 
สองเ
ราที่ไม่เคยลงเ
อย
 
ตื่น
G#7 
ก่อนเฉลย
 
เป็นนิ
F#m 
ทานที่เล่า 
 
 
Am 
ซ้ำๆ 
 
อยู่ทุ
กคืน

 
แม้เป็นความ
รัก 
 
แต่ถ้า
E7 
มันไม่ใช่ความจ
ริง
 
ก็
Am 
ขอข้ามผ่านคื
นนี้
 
จะไม่
Fdim 
ข่มตานอนแม้สั
กนาที
G#m 
หากตื่นมาเธอหา
F#m 
ยไป
 
ฝั
Am 
นดีแค่ไหน.
.. 
 
ก็อย่าเลย

INSTRU | Emaj7 | Fdim | A Am |

 
ทำได้
Emaj7 
เพียง 
 
นอน
G#7 
ฟังเสียงของดว
C#m 
งดาว
 
จู่ๆ น้ำ
ตาไหลเป็นสายพร่า
งพราว
 
นี่
ฉันคิดถึงเธออีกแ
ล้ว 
 
 
Emaj7 
nnnเป็นนิ
G#7 
ยามรักแสนง
C#m 
มงาย
 
ไม่เค
ยแม้สักครั้งข้า
งกาย 
 
หัว
G#7 
ใจสลาย
 
ทำ
F#m 
ร้ายตัวเอง
Am 
ซ้ำๆ 
 
อยู่ทุก
คืน

 
แม้เป็นความ
รัก 
 
แต่ถ้า
E7 
มันไม่ใช่ความจ
ริง
 
ก็
Am 
ขอข้ามผ่านคื
นนี้
 
จะไม่
Fdim 
ข่มตานอนแม้สั
กนาที
G#m 
หากตื่นมาเธอหา
F#m 
ยไป
 
ฝั
Am 
นดีแค่ไหน.
.. 
 
ก็อย่าเลย

INSTRU | Dm7 | G7 | Dm7 | G7 | Dm7 | G7 |
INSTRU | Bbmaj7 | A | Dm7 | Bdim | B |

 
ไม่อ
ยากตื่นมาเธอ
C#m 
หาย.. 
 
 
ฝัน
ดีแค่ไหน.
Am 
.. 
 
ก็อย่าเลย..

OUTRO | Emaj9 Fmaj7 Dbmaj9 Cmaj9 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าฝันเลย


ดั่งเช่นเคย เป็นคืนที่ฟ้ากระจ่าง
สิ่งที่พอจำได้เพียงเลือนลาง
คือฉันฝันถึงเธออีกแล้ว

ความสัมพันธ์อันแสนคุ้นเคย
สองเราที่ไม่เคยลงเอย
ตื่นก่อนเฉลย
เป็นนิทานที่เล่า ซ้ำๆ อยู่ทุกคืน

แม้เป็นความรัก แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริง
ก็ขอข้ามผ่านคืนนี้
จะไม่iข่มตานอนแม้สักนาที
หากตื่นมาเธอหายไป
ฝันดีแค่ไหน… ก็อย่าเลย

( ดนตรี )

ทำได้เพียง นอนฟังเสียงของดวงดาว
จู่ๆ น้ำตาไหลเป็นสายพร่างพราว
นี่ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว
nnnเป็นนิยามรักแสนงมงาย
ไม่เคยแม้สักครั้งข้างกาย หัวใจสลาย
ทำร้ายตัวเองซ้ำๆ อยู่ทุกคืน

แม้เป็นความรัก แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริง
ก็ขอข้ามผ่านคืนนี้
จะไม่iข่มตานอนแม้สักนาที
หากตื่นมาเธอหายไป
ฝันดีแค่ไหน… ก็อย่าเลย

( ดนตรี )

ไม่อยากตื่นมาเธอหาย..ไป
ฝันดีแค่ไหน… ก็อย่าเลย..

มิวสิควิดีโอ อย่าฝันเลย Max Jenmana

เพลง อย่าฝันเลย
ศิลปิน : Max Jenmana
Arrangement: MXJMN

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา