คอร์ดเพลง อย่าฝันเลย – Max Jenmana

  
Text   

คอร์ดเพลง : อย่าฝันเลย Max Jenmana

คอร์ดเพลง อย่าฝันเลย - Max Jenmana

เพลง :

ศิลปิน : Max Jenmana

Written by MXJMN

คอร์ดทั้งหมด : Emaj7,C#m,D,A,Am,B


 
ดั่งเช่น
Emaj7 
เคย 
 
เป็น
G#7 
คืนที่ฟ้ากร
C#m 
ะจ่าง
 
สิ่งที่พ
D 
อจำได้เพียงเลือนล
A 
าง
 
คือ
Am 
ฉันฝันถึงเธออีก
Emaj7 
แล้ว 
 
 
Am 
 
B 

Emaj7 
ความสัม
G#7 
พันธ์อันแสนคุ้
C#m 
นเคย
 
สองเ
D 
ราที่ไม่เคยลงเ
A 
อย
 
ตื่น
G#7 
ก่อนเฉลย
 
เป็นนิ
F#m 
ทานที่เล่า 
 
 
Am 
ซ้ำๆ 
 
อยู่ทุ
B 
กคืน

 
แม้เป็นความ
E 
รัก 
 
แต่ถ้า
E7 
มันไม่ใช่ความจ
A 
ริง
 
ก็
Am 
ขอข้ามผ่านคื
E 
นนี้
 
จะไม่
Fdim 
ข่มตานอนแม้สั
A 
กนาที
G#m 
หากตื่นมาเธอหา
F#m 
ยไป
 
ฝั
Am 
นดีแค่ไหน.
B 
.. 
 
ก็อย่าเลย

INSTRU | Emaj7 | Fdim | A Am |

 
ทำได้
Emaj7 
เพียง 
 
นอน
G#7 
ฟังเสียงของดว
C#m 
งดาว
 
จู่ๆ น้ำ
D 
ตาไหลเป็นสายพร่า
A 
งพราว
 
นี่
B 
ฉันคิดถึงเธออีกแ
E 
ล้ว 
 
 
B 
Emaj7 
nnnเป็นนิ
G#7 
ยามรักแสนง
C#m 
มงาย
 
ไม่เค
D 
ยแม้สักครั้งข้า
A 
งกาย 
 
หัว
G#7 
ใจสลาย
 
ทำ
F#m 
ร้ายตัวเอง
Am 
ซ้ำๆ 
 
อยู่ทุก
B 
คืน

 
แม้เป็นความ
E 
รัก 
 
แต่ถ้า
E7 
มันไม่ใช่ความจ
A 
ริง
 
ก็
Am 
ขอข้ามผ่านคื
E 
นนี้
 
จะไม่
Fdim 
ข่มตานอนแม้สั
A 
กนาที
G#m 
หากตื่นมาเธอหา
F#m 
ยไป
 
ฝั
Am 
นดีแค่ไหน.
B 
.. 
 
ก็อย่าเลย

INSTRU | Dm7 | G7 | Dm7 | G7 | Dm7 | G7 |
INSTRU | Bbmaj7 | A | Dm7 | Bdim | B |

 
ไม่อ
A 
ยากตื่นมาเธอ
C#m 
หาย.. 
 
B 
 
ฝัน
A 
ดีแค่ไหน.
Am 
.. 
 
ก็อย่าเลย..

OUTRO | Emaj9 Fmaj7 Dbmaj9 Cmaj9 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าฝันเลย


ดั่งเช่นเคย เป็นคืนที่ฟ้ากระจ่าง
สิ่งที่พอจำได้เพียงเลือนลาง
คือฉันฝันถึงเธออีกแล้ว

ความสัมพันธ์อันแสนคุ้นเคย
สองเราที่ไม่เคยลงเอย
ตื่นก่อนเฉลย
เป็นนิทานที่เล่า ซ้ำๆ อยู่ทุกคืน

แม้เป็นความรัก แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริง
ก็ขอข้ามผ่านคืนนี้
จะไม่iข่มตานอนแม้สักนาที
หากตื่นมาเธอหายไป
ฝันดีแค่ไหน… ก็อย่าเลย

( ดนตรี )

ทำได้เพียง นอนฟังเสียงของดวงดาว
จู่ๆ น้ำตาไหลเป็นสายพร่างพราว
นี่ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว
nnnเป็นนิยามรักแสนงมงาย
ไม่เคยแม้สักครั้งข้างกาย หัวใจสลาย
ทำร้ายตัวเองซ้ำๆ อยู่ทุกคืน

แม้เป็นความรัก แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริง
ก็ขอข้ามผ่านคืนนี้
จะไม่iข่มตานอนแม้สักนาที
หากตื่นมาเธอหายไป
ฝันดีแค่ไหน… ก็อย่าเลย

( ดนตรี )

ไม่อยากตื่นมาเธอหาย..ไป
ฝันดีแค่ไหน… ก็อย่าเลย..

มิวสิควิดีโอ อย่าฝันเลย Max Jenmana

เพลง อย่าฝันเลย
ศิลปิน : Max Jenmana
Arrangement: MXJMN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend