คอร์ดเพลง ไวน์ (Wine) – แม๊กซ์ เจนมานะ

  
Text   

INTRO | G Bm7 | D | G F#7 | Bm7 | ( 2 Times )

ถ้าฉันไม่ลื
Bm7 
มเรื่องเร
 
แบบนี้
แล้วมันจะผิด
F#7 
หรือเปล่
Bm7 
ดั่งรสที่เค
Bm7 
ยลิ้มลอ
 
และรั
กตั้งแ
F#7 
ต่แรกเจ
Bm7 

INSTRU | G Bm7 | D | G F#7 | Bm7 |

 
รั
ก.. 
 
ก็
Bm7 
คือ.. 
 
รั
ก..
 
จะลบ
ยังไงก็ค
F#7 
งไม่จ
Bm7 
าง
 
ดั่งเปลี่ยนไว
น์ 
 
ให้
Bm7 
เป็นน้ำ
 
 
เปลี่ยนฉัน
ให้ไม่รักเธ
F#7 
อคงไม่ได้
Bm7 

 
* จากนี้
 
Bb 
ไป
Bm7 
 แม้เรา
ไม่ได้อ
F#7 
ยู่ด้วยกั
Bm7 
 
และฝั
น  
Bb 
 
Bm7 
 อาจต้องล่มสลา
ย 
 
 
F#7 
สุดท้ายคงเข้าใจ

** 
 
และฉันนั้นจะยอ
F#7 
ม จะยอมให้เธอไป
 
 
ยอมมีน้ำ
Gm 
ตา ยอมเสียใจ
 
แต่ความรักข้างใน
F#7 
มันคงลบไม่ได้
 
 
เคยเป็นแบบไห
Gm 
น 
 
ก็คงต้องเป็นแบบนั้น

INSTRU | G Bm7 | D | G F#7 | Bm7 |

 
* จากนี้
 
Bb 
ไป
Bm7 
 แม้เรา
ไม่ได้อ
F#7 
ยู่ด้วยกั
Bm7 
 
และฝั
น  
Bb 
 
Bm7 
 อาจต้องล่มสลา
ย 
 
 
F#7 
สุดท้ายคงเข้าใจ

** 
 
และฉันนั้นจะยอ
F#7 
ม จะยอมให้เธอไป
 
 
ยอมมีน้ำ
Gm 
ตา ยอมเสียใจ
 
แต่ความรักข้างใน
F#7 
มันคงลบไม่ได้
 
 
เคยเป็นแบบไห
Gm 
น 
 
ก็คงต้องเป็นแบบนั้น

INSTRU | Bm7 A | D | D F#7 | Bm7 |

 
เปลี่ยนไว
น์ 
 
ให้เป็นน้ำ
Bm7 
 
เปลี่ยนฉัน
ให้ไม่รักเธ
F#7 
อคงไม่ได้
Bm7 

และฉันนั้นจะยอ
F#7 
ม จะยอมให้เธอไป
 
 
ยอมมีน้ำ
Gm 
ตา ยอมเสียใจ
 
แต่ความรักข้างใน
F#7 
 มันคงลบไม่ได้
 
 
เคยมีเธอไ
Gm 
ว้ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น

OUTRO | G Bm7 | D | G F#7 | Bm7 |

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend