คอร์ดเพลง อยากให้มาด้วยกันนะ ไม่รู้ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เลิกคุยกันไป – ไดโนเศร้า

  
Text   

คอร์ดเพลง : อยากให้มาด้วยกันนะ ไม่รู้ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เลิกคุยกันไป ไดโนเศร้า

คอร์ดเพลง อยากให้มาด้วยกันนะ ไม่รู้ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เลิกคุยกันไป - ไดโนเศร้า

เพลง :

ศิลปิน : ไดโนเศร้า

Lyrics: Dechathorn Yooyuen, Ekkamol Jamsai

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,E,D,Bm


INTRO | A C#m | F#m Em | D F#m | D E |

Amaj7 
  ทุกครั้งที่มี 
 
 
C#m 
น้ำตา.
Em 
..
 
  เวลา
A 
คิดถึงเธอขึ้น
D 
มาทีไร 
 
มันอ่อน
C#m 
ไหวทุกที
 
  ต้องคอย
Bm 
ย้ำต้องห้ามตัวเองไม่ให้ทั
E 
กไป

Amaj7 
  ออกเดินทาง
C#m 
แล้วกัน.
Em 
..
 
  เก็บกระเ
A 
ป๋าฉันพร้อมจะไ
D 
ปให้ไกล
 
  ไป
C#m 
ที่ไม่มีใคร 
 
แต่ทำ
Bm 
ไม 
 
หัวใจยังคิ
E 
ดถึง

 
ต่อให้ไปทะ
A 
เลหรือภูเขา 
 
ไม่ว่า
C#m 
ฉันจะไปไหน
Em 
 
ออกเดินทางไปแส
A 
นไกล 
 
มันไม่ทำให้
D 
ลืม
 
ยังได้ยิน
C#m 
เสียงของเธอ
 
ที่บอกกับ
Bm 
ฉันว่าเราจะมาด้วย
E 
กัน

 
เมฆหมอกบนด
A 
อยฤดูหนาว 
 
ยิ่ง
C#m 
ทำให้คิดถึง
Em 
 
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้
A 
งคืน 
 
ยิ่งทำให้ลืมไม่
D 
ลง
 
เรื่องราวของ
C#m 
เราสองคน
 
ยังอยากหัว
Bm 
เราะข้างเธอเหมือ
E 
นเดิม
 
ยังอยากให้มาด้วยกัน
 

INSTRU | A C#m | F#m Em | D F#m | D E |

Amaj7 
  บางครั้งก็เคยแอบ
C#m 
ท้อใจ
Em 
 
  ไปแค่ไ
A 
หนหัวใจทำไ
D 
มยิ่งเหนื่อย
 
  หรือฉัน
C#m 
กำลังหลงทาง 
 
ต่อให้
Bm 
หนีเท่าไรยิ่งคิด
E 
ถึง

 
ต่อให้ไปทะ
A 
เลหรือภูเขา 
 
ไม่ว่า
C#m 
ฉันจะไปไหน
Em 
 
ออกเดินทางไปแส
A 
นไกล 
 
มันไม่ทำให้
D 
ลืม
 
ยังได้ยิน
C#m 
เสียงของเธอ
 
ที่บอกกับ
Bm 
ฉันว่าเราจะมาด้วย
E 
กัน

 
เมฆหมอกบนด
A 
อยฤดูหนาว 
 
ยิ่ง
C#m 
ทำให้คิดถึง
Em 
 
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้
A 
งคืน 
 
ยิ่งทำให้ลืมไม่
D 
ลง
 
เรื่องราวของ
C#m 
เราสองคน
 
ยังอยากหัว
Bm 
เราะข้างเธอเหมือ
E 
นเดิม

 
ต่อให้ไปทะ
A 
เลหรือภูเขา 
 
ไม่ว่า
C#m 
ฉันจะไปไหน
Em 
 
ออกเดินทางไปแส
A 
นไกล 
 
มันไม่ทำให้
D 
ลืม
 
ยังได้ยิน
C#m 
เสียงของเธอ
 
ที่บอกกับ
Bm 
ฉันว่าเราจะมาด้วย
E 
กัน

 
เมฆหมอกบนด
A 
อยฤดูหนาว 
 
ยิ่ง
C#m 
ทำให้คิดถึง
Em 
 
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้
A 
งคืน 
 
ยิ่งทำให้ลืมไม่
D 
ลง
 
เรื่องราวของ
C#m 
เราสองคน
 
ยังอยากหัว
Bm 
เราะข้างเธอเหมือ
E 
นเดิม
 
อยากมีเธออยู่ด้ว
Amaj7 
ยจัง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากให้มาด้วยกันนะ ไม่รู้ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เลิกคุยกันไป


ทุกครั้งที่มี น้ำตา…
เวลาคิดถึงเธอขึ้นมาทีไร มันอ่อนไหวทุกที
ต้องคอยย้ำต้องห้ามตัวเองไม่ให้ทักไป

ออกเดินทางแล้วกัน…
เก็บกระเป๋าฉันพร้อมจะไปให้ไกล
ไปที่ไม่มีใคร แต่ทำไม หัวใจยังคิดถึง

ต่อให้ไปทะเลหรือภูเขา ไม่ว่าฉันจะไปไหน
ออกเดินทางไปแสนไกล มันไม่ทำให้ลืม
ยังได้ยินเสียงของเธอ
ที่บอกกับฉันว่าเราจะมาด้วยกัน

เมฆหมอกบนดอยฤดูหนาว ยิ่งทำให้คิดถึง
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้งคืน ยิ่งทำให้ลืมไม่ลง
เรื่องราวของเราสองคน
ยังอยากหัวเราะข้างเธอเหมือนเดิม
ยังอยากให้มาด้วยกัน

( ดนตรี )

บางครั้งก็เคยแอบท้อใจ
ไปแค่ไหนหัวใจทำไมยิ่งเหนื่อย
หรือฉันกำลังหลงทาง ต่อให้หนีเท่าไรยิ่งคิดถึง

ต่อให้ไปทะเลหรือภูเขา ไม่ว่าฉันจะไปไหน
ออกเดินทางไปแสนไกล มันไม่ทำให้ลืม
ยังได้ยินเสียงของเธอ
ที่บอกกับฉันว่าเราจะมาด้วยกัน

เมฆหมอกบนดอยฤดูหนาว ยิ่งทำให้คิดถึง
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้งคืน ยิ่งทำให้ลืมไม่ลง
เรื่องราวของเราสองคน
ยังอยากหัวเราะข้างเธอเหมือนเดิม

ต่อให้ไปทะเลหรือภูเขา ไม่ว่าฉันจะไปไหน
ออกเดินทางไปแสนไกล มันไม่ทำให้ลืม
ยังได้ยินเสียงของเธอ
ที่บอกกับฉันว่าเราจะมาด้วยกัน

เมฆหมอกบนดอยฤดูหนาว ยิ่งทำให้คิดถึง
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้งคืน ยิ่งทำให้ลืมไม่ลง
เรื่องราวของเราสองคน
ยังอยากหัวเราะข้างเธอเหมือนเดิม
อยากมีเธออยู่ด้วยจัง

มิวสิควิดีโอ อยากให้มาด้วยกันนะ ไม่รู้ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เลิกคุยกันไป ไดโนเศร้า

เพลง อยากให้มาด้วยกันนะ ไม่รู้ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เลิกคุยกันไป
ศิลปิน : ไดโนเศร้า
Melody: Dechathorn Yooyuen
Arranged by : Wittawin Amonrattanasak
Vocal : Dechathorn Yooyuen
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend