คอร์ดเพลง หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ – ILLSLICK

  
Text   

คอร์ดเพลง : หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ ILLSLICK

คอร์ดเพลง หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ - ILLSLICK

เพลง :

ศิลปิน : ILLSLICK

Mastered : Warut “Sevendogs” Rintranukul

คอร์ดทั้งหมด : F#m7,B7,E,C#m7


INTRO | F#m7 | B7 | E | C#m7 |

 
ให้
F#m7 
ฉันได้หลับตาแล้วเดินห
B7 
น้าต่อ
 
เพราะฉันยังไม่ก
E 
ล้าพอ เหมือนคนไม่รู้จั
C#m7 
กกัน
 
เธอเจอกับฉันแล้วทำ
F#m7 
หน้างอ เหมือนฉันเป็นไอ้
B7 
บ้าบอ
 
ฉันเลยเพียงแค่อ
E 
ยากขอ ให้ฉันได้หลั
C#m7 
บตาลงช้าๆ
 
แล้วเดิน
F#m7 
หน้าต่อ..
B7 
 
แค่เพียงอึดใจก็
E 
พอ
 
C#m7 
ะขอให้ฉันหลับตาแล้วเดิน
F#m7 
หน้าต่อ..
B7 
 
แค่เพียงอึดใจก็
E 
พอ ขอเธอจงได้
C#m7 
โปรด..

F#m7 
ฉันรอคอยแค่โชคชะตา
B7 
 ปาฏิหาริย์แดนสนธยา
 
E 
ละเธอคงทำได้แค่เพีย
C#m7 
งยิ้ม ไม่สนเพราะคนจะลา
 
F#m7 
ธอและเขาทำฉันประหม่า.
B7 
 
แม้เราไม่ได้สนทนา
 
E 
ธอทำฉันนั้นหน้าชาๆ เมื่
C#m7 
อตอนเธอมา
 
เธอบอกไม่อยากให้
F#m7 
ใครคนอื่นได้รู้ I’m Too S
B7 
hy
 
แต่ฉันก็ยังรัก
E 
เธอ แม้ใครจะว่าเธอ
C#m7 
ดูร้าย
 
เผลอมั่นใจเหลือ
F#m7 
เกินไม่ดูทางขวาหรือดู
B7 
ซ้าย
 
ต้องทำเหมือนไม่รู้
E 
จัก ฉันทำได้แค่นิ่งดู
C#m7 
ดาย..

 
ให้
F#m7 
ฉันได้หลับตาแล้วเดินห
B7 
น้าต่อ
 
เพราะฉันยังไม่ก
E 
ล้าพอ เหมือนคนไม่รู้จั
C#m7 
กกัน
 
เธอเจอกับฉันแล้วทำ
F#m7 
หน้างอ เหมือนฉันเป็นไอ้
B7 
บ้าบอ
 
ฉันเลยเพียงแค่อ
E 
ยากขอ ให้ฉันได้หลั
C#m7 
บตาลงช้าๆ
 
แล้วเดิน
F#m7 
หน้าต่อ..
B7 
 
แค่เพียงอึดใจก็
E 
พอ
 
C#m7 
ะขอให้ฉันหลับตาแล้วเดิน
F#m7 
หน้าต่อ..
B7 
 
แค่เพียงอึดใจก็
E 
พอ ขอเธอจงได้
C#m7 
โปรด..

 
F#m7 
จฉันมันยังไม่พร้อม
B7 
 ลึกข้างในยังไม่ยอม
E 
ฉันไม่แคร์ใครมอง ที่ยังไ
C#m7 
ม่นอนเพราะใจยังใฝ่ปอง
 
F#m7 
นครั้งนั้น ค
B7 
ล้ายๆมันเป็นความฝัน
 
มันเคยมีเ
E 
ธอและฉันก่อนเขาค
C#m7 
นนั้น
 
ถ้าหากเมื่อไหร่ฉัน
F#m7 
หลับ อย่าปลุกให้ฉันได้ตื่
B7 
นมา
 
พบกันในนิ
E 
ทรา อย่าปลุกให้ฉันได้ลื
C#m7 
มตา
 
ฉันควรจะภา
F#m7 
วนา ได้โปรดอย่ารักคนอื่
B7 
นนะ
 
แต่แล้วต้องเตือนตัว
E 
เอง ทั้งหมดนี้ฉันแค่ยื
C#m7 
มมา

 
ให้
F#m7 
ฉันได้หลับตาแล้วเดินห
B7 
น้าต่อ
 
เพราะฉันยังไม่ก
E 
ล้าพอ เหมือนคนไม่รู้จั
C#m7 
กกัน
 
เธอเจอกับฉันแล้วทำ
F#m7 
หน้างอ เหมือนฉันเป็นไอ้
B7 
บ้าบอ
 
ฉันเลยเพียงแค่อ
E 
ยากขอ ให้ฉันได้หลั
C#m7 
บตาลงช้าๆ
 
แล้วเดิน
F#m7 
หน้าต่อ..
B7 
 
แค่เพียงอึดใจก็
E 
พอ
 
C#m7 
ะขอให้ฉันหลับตาแล้วเดิน
F#m7 
หน้าต่อ..
B7 
 
แค่เพียงอึดใจก็
E 
พอ ขอเธอจงได้
C#m7 
โปรด..

OUTRO | F#m7 | B7 | E | C#m7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ


ให้ฉันได้หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ เพราะฉันยังไม่กล้าพอ
เหมือนคนไม่รู้จักกัน เธอเจอกับฉันแล้วทำหน้างอ
เหมือนฉันเป็นไอ้บ้าบอ ฉันเลยเพียงแค่อยากขอ
ให้ฉันได้หลับตาลงช้าๆ แล้วเดินหน้าต่อ
แค่เพียงอึดใจก็พอ
จะขอให้ฉันหลับตาแล้วเดินหน้าต่อ
แค่เพียงอึดใจก็พอ ขอเธอจงได้โปรด

ฉันรอคอยแค่โชคชะตา ปาฏิหาริย์แดนสนธยา
และเธอคงทำได้แค่เพียงยิ้ม ไม่สนเพราะคนจะลา
เธอและเขาทำฉันประหม่า แม้เราไม่ได้สนทนา
เธอทำฉันนั้นหน้าชาๆ เมื่อตอนเธอมา

เธอบอกไม่อยากให้ใครคนอื่นได้รู้ I’m Too Shy
แต่ฉันก็ยังรักเธอ แม้ใครจะว่าเธอดูร้าย
เผลอมั่นใจเหลือเกินไม่ดูทางขวาหรือดูซ้าย
ต้องทำเหมือนไม่รู้จัก ฉันทำได้แค่นิ่งดูดาย

ให้ฉันได้หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ เพราะฉันยังไม่กล้าพอ
เหมือนคนไม่รู้จักกัน เธอเจอกับฉันแล้วทำหน้างอ
เหมือนฉันเป็นไอ้บ้าบอ ฉันเลยเพียงแค่อยากขอ
ให้ฉันได้หลับตาลงช้าๆ แล้วเดินหน้าต่อ
แค่เพียงอึดใจก็พอ
จะขอให้ฉันหลับตาแล้วเดินหน้าต่อ
แค่เพียงอึดใจก็พอ ขอเธอจงได้โปรด

ใจฉันมันยังไม่พร้อม ลึกข้างในยังไม่ยอม
ฉันไม่แคร์ใครมอง ที่ยังไม่นอนเพราะใจยังใฝ่ปอง
ในครั้งนั้น คล้ายๆมันเป็นความฝัน
มันเคยมีเธอและฉันก่อนเขาคนนั้น

ถ้าหากเมื่อไหร่ฉันหลับ อย่าปลุกให้ฉันได้ตื่นมา
พบกันในนิทรา อย่าปลุกให้ฉันได้ลืมตา
ฉันควรจะภาวนา ได้โปรดอย่ารักคนอื่นนะ
แต่แล้วต้องเตือนตัวเอง ทั้งหมดนี้ฉันแค่ยืมมา

ให้ฉันได้หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ เพราะฉันยังไม่กล้าพอ
เหมือนคนไม่รู้จักกัน เธอเจอกับฉันแล้วทำหน้างอ
เหมือนฉันเป็นไอ้บ้าบอ ฉันเลยเพียงแค่อยากขอ
ให้ฉันได้หลับตาลงช้าๆแล้วเดินหน้าต่อ
แค่เพียงอึดใจก็พอ
จะขอให้ฉันหลับตาแล้วเดินหน้าต่อ
แค่เพียงอึดใจก็พอ ขอเธอจงได้โปรด

มิวสิควิดีโอ หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ ILLSLICK

เพลง หลับตาแล้วเดินหน้าต่อ
ศิลปิน : ILLSLICK

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend