คอร์ดเพลง ญาอ้าย – แพ็กกี้ สกลนรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ญาอ้าย แพ็กกี้ สกลนรี

คอร์ดเพลง ญาอ้าย - แพ็กกี้ สกลนรี

เพลง :

ศิลปิน : แพ็กกี้ สกลนรี

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดทั้งหมด : Dm,Bb,F,C,Am,Gm


INTRO | F |

 
โอละนอ.. น้อ ญาอ้าย..
 
 
อ๋าวล่ะแมนวาญาอ้าย
 
 
ใจนางประสงค์เจ้า ต่อตั้งแต่ตาเห็น
 
 
เทพบุตรมุดมาเล่น ล่วงฟ้าลงดินใด๋
 
 
อ๋าวล่ะแมนว่าญาอ้าย
 
 
เว่าหลายสิว่าน้ำ ให้ถามจักคำแน
 
 
น้องพอสิแอละแน เป็นได้บ่แฟนอ้าย
 

INSTRU | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times )

Dm 
  เว้าแปนแปนจากใจเนาะ 
 
มีแฟนแล้วล่ะบ้ออ้าย
 
  น้องนางนี้คึดนำหลาย ตกหลุมฮักหัวสักเลย
 
Dm 
  ปากบ่ได้ไอบ่เป็น 
 
บึ๊บบึ๊บใจญาอ้ายเอ๋ย
 
  อยากบอกฮักอ้ายคักเลย แต่น้องเป็นสาวเป็น
Bb 
นาง
 
  โ
C 
อย.. 
 
 
Dm 
ญาอ้ายเอ๋ย.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
 
C 
โอ..

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดแล้วทั้
Am 
งใจ 
 
เบาไว้ซือซือ
 
อยาก
Bb 
อยู่นำ 
 
อยากอยู่นำอ้
F 
ายคุมื้อ
 
แต่ต้องเฮ็ดทร
G 
งคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเ
C 
ขิน

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดคักหั
Am 
วใจ 
 
ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
 
อยาก
Bb 
เป็นผู้สาว 
 
อยากเป็นแฟนอ้
F 
ายเหลือเกิน
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้มเ
Bb 
หลิ่น 
 
 
C 
โอ..
 
ย้อนว่าถืกอ้ายห
F 
อม

Dm 
  ใจนางประสงค์
Bb 
เจ้า 
 
ต่อ
C 
ตั้งแต่ตาเห็น
Dm 
  เทพบุตรมุดมาเ
Bb 
ล่น 
 
ล่วงฟ้าลงดินใด๋
C 
  เว้าหลายสิว่า
Bb 
น้ำให้ถามจั๊กคำแน
Dm 
  น้องพอสิแอละ
C 
แน
 
  เป็น
Bb 
ได้ 
 
เป็นไ
C 
ด้ 
 
บ่แฟน
Dm 
อ้าย 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
 
C 
โอ..

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดแล้วทั้
Am 
งใจ 
 
เบาไว้ซือซือ
 
อยาก
Bb 
อยู่นำ 
 
อยากอยู่นำอ้
F 
ายคุมื้อ
 
แต่ต้องเฮ็ดทร
G 
งคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเ
C 
ขิน

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดคักหั
Am 
วใจ 
 
ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
 
อยาก
Bb 
เป็นผู้สาว 
 
อยากเป็นแฟนอ้
F 
ายเหลือเกิน
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้มเ
Bb 
หลิ่น.
C 
..ฮะโอโอย..

INSTRU | F | C | Dm | Am |
INSTRU | F | G | Bb | C |

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดแล้วทั้
Am 
งใจ 
 
เบาไว้ซือซือ
 
อยาก
Bb 
อยู่นำ 
 
อยากอยู่นำอ้
F 
ายคุมื้อ
 
แต่ต้องเฮ็ดทร
G 
งคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเ
C 
ขิน

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดคักหั
Am 
วใจ 
 
ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
 
อยาก
Bb 
เป็นผู้สาว 
 
อยากเป็นแฟนอ้
F 
ายเหลือเกิน
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้มเ
Bb 
หลิ่น.
C 
..
 
ย้อนว่าถืกอ้ายห
F 
อม
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้
Bb 
มเหลิ่น.
C 
..
 
ย้อนว่าถืก.
C 
.. 
 
อ้ายหอม..

OUTRO | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times ) | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ญาอ้าย


โอละนอ.. น้อ ญาอ้าย..
อ๋าวล่ะแมนวาญาอ้าย
ใจนางประสงค์เจ้า ต่อตั้งแต่ตาเห็น
เทพบุตรมุดมาเล่น ล่วงฟ้าลงดินใด๋
อ๋าวล่ะแมนว่าญาอ้าย
เว่าหลายสิว่าน้ำ ให้ถามจักคำแน
น้องพอสิแอละแน เป็นได้บ่แฟนอ้าย

( ดนตรี )

เว้าแปนแปนจากใจเนาะ มีแฟนแล้วล่ะบ้ออ้าย
น้องนางนี้คึดนำหลาย ตกหลุมฮักหัวสักเลย
ปากบ่ได้ไอบ่เป็น บึ๊บบึ๊บใจญาอ้ายเอ๋ย
อยากบอกฮักอ้ายคักเลย แต่น้องเป็นสาวเป็นนาง
โอย.. ญาอ้ายเอ๋ย.. โอ.. โอ..

ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ญาอ้าย
เบิดแล้วทั้งใจ เบาไว้ซือซือ
อยากอยู่นำ อยากอยู่นำอ้ายคุมื้อ
แต่ต้องเฮ็ดทรงคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเขิน
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ญาอ้าย
เบิดคักหัวใจ ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
อยากเป็นผู้สาว อยากเป็นแฟนอ้ายเหลือเกิน
อยากเป็นผู้สาวไทบ้านแก้มเหลิ่น โอ..
ย้อนว่าถืกอ้ายหอม

ใจนางประสงค์เจ้า ต่อตั้งแต่ตาเห็น
เทพบุตรมุดมาเล่น ล่วงฟ้าลงดินใด๋
เว้าหลายสิว่าน้ำให้ถามจั๊กคำแน
น้องพอสิแอละแน
เป็นได้ เป็นได้ บ่แฟนอ้าย โอ.. โอ..

ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ญาอ้าย
เบิดแล้วทั้งใจ เบาไว้ซือซือ
อยากอยู่นำ อยากอยู่นำอ้ายคุมื้อ
แต่ต้องเฮ็ดทรงคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเขิน

ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ญาอ้าย
เบิดคักหัวใจ ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
อยากเป็นผู้สาว อยากเป็นแฟนอ้ายเหลือเกิน
อยากเป็นผู้สาวไทบ้านแก้มเหลิ่น…ฮะโอโอย..

( ดนตรี )

ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ญาอ้าย
เบิดแล้วทั้งใจ เบาไว้ซือซือ
อยากอยู่นำ อยากอยู่นำอ้ายคุมื้อ
แต่ต้องเฮ็ดทรงคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเขิน

ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก ญาอ้าย
เบิดคักหัวใจ ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
อยากเป็นผู้สาว อยากเป็นแฟนอ้ายเหลือเกิน
อยากเป็นผู้สาวไทบ้านแก้มเหลิ่น…
ย้อนว่าถืกอ้ายหอม

อยากเป็นผู้สาวไทบ้านแก้มเหลิ่น…
ย้อนว่าถืก… อ้ายหอม..

มิวสิควิดีโอ ญาอ้าย แพ็กกี้ สกลนรี

เพลง ญาอ้าย
ศิลปิน : แพ็กกี้ สกลนรี
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend