คอร์ดเพลง จบฮัก (ฉบับควายๆ) – แพ็กกี้ สกลนรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : จบฮัก ฉบับควายๆ แพ็กกี้ สกลนรี

คอร์ดเพลง จบฮัก ฉบับควายๆ - แพ็กกี้ สกลนรี

เพลง :

ศิลปิน : แพ็กกี้ สกลนรี

เนื้อร้อง/ทำนอง : รณรงค์ โยทองยศ

คอร์ดทั้งหมด : Bm,A,F#m,G,D,E


Tune to Eb
INTRO | Bm A | F#m Bm | G A | Bm |

Bm 
นี่บ้อ 
 
 
A 
คนฮักกัน 
 
 
F#m 
ใหม่ใหม่กะเฮ็ดดีนำอยู่
Bm 
ดอก
 
ดนไ
G 
ปลวดลายกะอ
A 
อก 
 
คือจังเ
D 
ห็นเฮาเป็นของต
F# 
าย
 
ทัก
Bm 
แชตคุยกะเฉย 
 
โทร
Em 
หาบ่มีเวลารับสาย
 
แต่ก่
A 
อนเป็นคนง่ายๆ 
 
เฮ็ดโตวุ่น
F#m 
วาย 
 
ทุกอ
A 
ย่างเปลี่ย
Bm 
นไป

Bm 
เบิดโปรแ
A 
ล้วละบ้อ 
 
คือจังแตก
F#m 
ต่างกันอย่างชัด
Bm 
เจน
 
เช้าแ
G 
ลงเทียวมาบ่เ
A 
ว้น 
 
มื้อ
D 
นี่ไปลี้อยู่
F# 
ไส
 
อ้อม
G 
แขนที่เคยก
A 
อด 
 
ป่าน
F#m 
นี้คงสิกอดค
Bm 
นใหม่
 
ทบท
G 
วนเหตุการณ์ผ่านไ
A 
ป 
 
ก็
F#m 
คงต้อง
A 
ถึงเว
Bm 
ลา

 
ขอฉีกสัญ
G 
ญาว่าสิฮัก
A 
กัน
 
สิดูแล
F#m 
กันจนฮอดมื้
Bm 
อตาย
 
เจอกับ
G 
ฮักฉบับค
A 
วายๆ 
 
กะไปต่อบ่ไ
D 
หว 
 
 
F# 
 
ขอฉีกสัญ
G 
ญา 
 
คืนใจให้
A 
กัน
 
ความจริงควา
F#m 
มฝัน 
 
มันช่างห่า
Bm 
งไกล
 
จบแล้วเ
G 
จ็บก็ต้องทำ
A 
ใจ 
 
ขอให้อ้ายโช
Bm 
คดี

INSTRU | Bm A | F#m Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | F#m A Bm |

Bm 
เบิดโปรแ
A 
ล้วละบ้อ 
 
คือจังแตก
F#m 
ต่างกันอย่างชัด
Bm 
เจน
 
เช้าแ
G 
ลงเทียวมาบ่เ
A 
ว้น 
 
มื้อ
D 
นี่ไปลี้อยู่
F# 
ไส
 
อ้อม
G 
แขนที่เคยก
A 
อด 
 
ป่าน
F#m 
นี้อ้ายคงสิกอดค
Bm 
นใหม่
 
ทบท
G 
วนเหตุการณ์ผ่านไ
A 
ป 
 
ก็
F#m 
คงต้อง
A 
ถึงเว
Bm 
ลา 
 
A 
ฮ..

 
ขอฉีกสัญ
G 
ญาว่าสิฮัก
A 
กัน
 
สิดูแล
F#m 
กันจนฮอดมื้
Bm 
อตาย
 
เจอกับ
G 
ฮักฉบับค
A 
วายๆ 
 
กะไปต่อบ่ไ
D 
หว 
 
 
F# 
 
ขอฉีกสัญ
G 
ญา 
 
คืนใจให้
A 
กัน
 
ความจริงควา
F#m 
มฝัน 
 
มันช่างห่า
Bm 
งไกล
 
จบแล้วเ
G 
จ็บก็ต้องทำ
A 
ใจ 
 
ขอให้อ้ายโช
Bm 
คดี

 
ขอฉีกสัญ
G 
ญาว่าสิฮัก
A 
กัน
 
สิดูแล
F#m 
กันจนฮอดมื้
Bm 
อตาย
 
เจอกับ
G 
ฮักฉบับค
A 
วายๆ 
 
กะไปต่อบ่ไ
D 
หว 
 
 
F# 
 
ขอฉีกสัญ
G 
ญา 
 
คืนใจให้
A 
กัน
 
ความจริงควา
F#m 
มฝัน 
 
มันช่างห่า
Bm 
งไกล
 
จบแล้วเ
G 
จ็บก็ต้องทำ
A 
ใจ 
 
ขอให้อ้ายโช
Bm 
คดี

 
จบแล้วเ
G 
จ็บก็ต้องทำใ
A 
จ 
 
ขอให้อ้าย..โช
Bm 
คดี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จบฮัก ฉบับควายๆ


นี่บ้อ คนฮักกัน ใหม่ใหม่กะเฮ็ดดีนำอยู่ดอก
ดนไปลวดลายกะออก คือจังเห็นเฮาเป็นของตาย
ทักแชตคุยกะเฉย โทรหาบ่มีเวลารับสาย
แต่ก่อนเป็นคนง่ายๆ เฮ็ดโตวุ่นวาย ทุกอย่างเปลี่ยนไป

เบิดโปรแล้วละบ้อ คือจังแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เช้าแลงเทียวมาบ่เว้น มื้อนี่ไปลี้อยู่ไส
อ้อมแขนที่เคยกอด ป่านนี้คงสิกอดคนใหม่
ทบทวนเหตุการณ์ผ่านไป ก็คงต้องถึงเวลา

ขอฉีกสัญญาว่าสิฮักกัน
สิดูแลกันจนฮอดมื้อตาย
เจอกับฮักฉบับควายๆ กะไปต่อบ่ไหว
ขอฉีกสัญญา คืนใจให้กัน
ความจริงความฝัน มันช่างห่างไกล
จบแล้วเจ็บก็ต้องทำใจ ขอให้อ้ายโชคดี

( ดนตรี )

เบิดโปรแล้วละบ้อ คือจังแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เช้าแลงเทียวมาบ่เว้น มื้อนี่ไปลี้อยู่ไส
อ้อมแขนที่เคยกอด ป่านนี้อ้ายคงสิกอดคนใหม่
ทบทวนเหตุการณ์ผ่านไป ก็คงต้องถึงเวลา โฮ..

ขอฉีกสัญญาว่าสิฮักกัน
สิดูแลกันจนฮอดมื้อตาย
เจอกับฮักฉบับควายๆ กะไปต่อบ่ไหว
ขอฉีกสัญญา คืนใจให้กัน
ความจริงความฝัน มันช่างห่างไกล
จบแล้วเจ็บก็ต้องทำใจ ขอให้อ้ายโชคดี

ขอฉีกสัญญาว่าสิฮักกัน
สิดูแลกันจนฮอดมื้อตาย
เจอกับฮักฉบับควายๆ กะไปต่อบ่ไหว
ขอฉีกสัญญา คืนใจให้กัน
ความจริงความฝัน มันช่างห่างไกล
จบแล้วเจ็บก็ต้องทำใจ ขอให้อ้ายโชคดี

จบแล้วเจ็บก็ต้องทำใจ ขอให้อ้าย..โชคดี..

มิวสิควิดีโอ จบฮัก ฉบับควายๆ แพ็กกี้ สกลนรี

เพลง จบฮัก ฉบับควายๆ
ศิลปิน : แพ็กกี้ สกลนรี
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend