คอร์ดเพลง ไม่ได้รักแฟนเธอ – บอม ลูกพระธาตุ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ได้รักแฟนเธอ บอม ลูกพระธาตุ

คอร์ดเพลง ไม่ได้รักแฟนเธอ - บอม ลูกพระธาตุ

เพลง :

ศิลปิน : บอม ลูกพระธาตุ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นาย ต้นไม้

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Bm,Em,G


INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | C | D | G | G |

 
ตั้งแ
G 
ต่เจอเธอ 
 
ทำให้หัวใ
Em 
จฉันเบลอๆ
 
หลงรักเ
C 
ธอ 
 
เข้าแล้วจั
D 
งๆ
 
จะทำยังไ
G 
งให้เธอนั้น 
 
หันมามอ
Em 
งกัน
 
เพราะตัวเธอ
C 
นั้น 
 
มีแฟนอยู่แ
D 
ล้ว

 
เธอมีแฟนแ
C 
ล้ว 
 
มันก็เรื่องของเ
D 
ธอ
 
ฉันจะชอบ
Bm 
เธอ 
 
มันก็เรื่องของ
Em 
ฉัน
 
แค่เสี้ยวนา
C 
ทีที่เธอ 
 
หันมาสบต
D 
ากัน
 
อยากจะบอกความใน
G 
ใจ

 
ก็ฉันชอบเ
C 
ธอ 
 
ฉันมันรักเ
D 
ธอ
 
ฉันไม่ได้รักแฟน
Bm 
เธอ 
 
ให้เธอเข้า
Em 
ใจ
 
รู้ว่าคิด
C 
ผิด 
 
จึงไม่อาจหักห้าม
D 
ใจ 
 
ให้ไปรักเ
G 
ธอ
 
จะเอาให้ห
C 
มด 
 
ทั้งรถยนต์ที่
D 
ดิน
 
พร้อมทั้งหนี้
Bm 
สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอก
Em 
เธอ
 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟนเธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ
 
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็
G 
มใจ

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G |

 
เธอมีแฟนแ
C 
ล้ว 
 
มันก็เรื่องของเ
D 
ธอ
 
ฉันจะชอบ
Bm 
เธอ 
 
มันก็เรื่องของ
Em 
ฉัน
 
แค่เสี้ยวนา
C 
ทีที่เธอ 
 
หันมาสบต
D 
ากัน
 
อยากจะบอกความใน
G 
ใจ

 
ก็ฉันชอบเ
C 
ธอ 
 
ฉันมันรักเ
D 
ธอ
 
ฉันไม่ได้รักแฟน
Bm 
เธอ 
 
ให้เธอเข้า
Em 
ใจ
 
รู้ว่าคิด
C 
ผิด 
 
จึงไม่อาจหักห้าม
D 
ใจ 
 
ให้ไปรักเ
G 
ธอ
 
จะเอาให้ห
C 
มด 
 
ทั้งรถยนต์ที่
D 
ดิน
 
พร้อมทั้งหนี้
Bm 
สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอก
Em 
เธอ
 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟนเธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ

 
ก็ฉันชอบเ
C 
ธอ 
 
ฉันมันรักเ
D 
ธอ
 
ฉันไม่ได้รักแฟน
Bm 
เธอ 
 
ให้เธอเข้า
Em 
ใจ
 
รู้ว่าคิด
C 
ผิด 
 
จึงไม่อาจหักห้าม
D 
ใจ 
 
ให้ไปรักเ
G 
ธอ
 
จะเอาให้ห
C 
มด 
 
ทั้งรถยนต์ที่
D 
ดิน
 
พร้อมทั้งหนี้
Bm 
สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอก
Em 
เธอ
 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟนเธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ
 
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็
G 
มใจ

 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟน 
 
เธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ
 
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็
G 
มใจ

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | C | D | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ได้รักแฟนเธอ


ตั้งแต่เจอเธอ ทำให้หัวใจฉันเบลอๆ
หลงรักเธอ เข้าแล้วจังๆ
จะทำยังไงให้เธอนั้น หันมามองกัน
เพราะตัวเธอนั้น มีแฟนอยู่แล้ว

เธอมีแฟนแล้ว มันก็เรื่องของเธอ
ฉันจะชอบเธอ มันก็เรื่องของฉัน
แค่เสี้ยวนาทีที่เธอ หันมาสบตากัน
อยากจะบอกความในใจ

ก็ฉันชอบเธอ ฉันมันรักเธอ
ฉันไม่ได้รักแฟนเธอ ให้เธอเข้าใจ
รู้ว่าคิดผิด จึงไม่อาจหักห้ามใจ ให้ไปรักเธอ
จะเอาให้หมด ทั้งรถยนต์ที่ดิน
พร้อมทั้งหนี้สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอกเธอ
ฉันจะรอตอนแฟนเธอเผลอ
ขอเพียงโอกาส ให้ฉันได้ดูแลเธอ
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็มใจ

( ดนตรี )

เธอมีแฟนแล้ว มันก็เรื่องของเธอ
ฉันจะชอบเธอ มันก็เรื่องของฉัน
แค่เสี้ยวนาทีที่เธอ หันมาสบตากัน
อยากจะบอกความในใจ

ก็ฉันชอบเธอ ฉันมันรักเธอ
ฉันไม่ได้รักแฟนเธอ ให้เธอเข้าใจ
รู้ว่าคิดผิด จึงไม่อาจหักห้ามใจ ให้ไปรักเธอ
จะเอาให้หมด ทั้งรถยนต์ที่ดิน
พร้อมทั้งหนี้สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอกเธอ
ฉันจะรอตอนแฟนเธอเผลอ
ขอเพียงโอกาส ให้ฉันได้ดูแลเธอ

ก็ฉันชอบเธอ ฉันมันรักเธอ
ฉันไม่ได้รักแฟนเธอ ให้เธอเข้าใจ
รู้ว่าคิดผิด จึงไม่อาจหักห้ามใจ ให้ไปรักเธอ
จะเอาให้หมด ทั้งรถยนต์ที่ดิน
พร้อมทั้งหนี้สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอกเธอ
ฉันจะรอตอนแฟนเธอเผลอ
ขอเพียงโอกาส ให้ฉันได้ดูแลเธอ
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็มใจ

ฉันจะรอตอนแฟน เธอเผลอ
ขอเพียงโอกาส ให้ฉันได้ดูแลเธอ
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็มใจ

มิวสิควิดีโอ ไม่ได้รักแฟนเธอ บอม ลูกพระธาตุ

เพลง ไม่ได้รักแฟนเธอ
ศิลปิน : บอม ลูกพระธาตุ
เรียบเรียง เหน่ง ธนเทพ
ติดต่องานคอนเสิร์ต 092 628 7279
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend