คอร์ดเพลง ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ – วง สามน้ำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ วง สามน้ำ

คอร์ดเพลง ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ - วง สามน้ำ

เพลง :

ศิลปิน : วง สามน้ำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เข้าเม่า นาเล / วง สามน้ำ

คอร์ดทั้งหมด : Bm,F#m,G,A,D


INTRO | Bm | F#m | G A | Bm |

 
เธอ
Bm 
หายไปไหนมา 
 
ทำ
F#m 
ตัวน่าสงสัย
 
หรือ
Bm 
ว่าเธอมีใคร 
 
หรือ
F#m 
เธอปิดบังฉัน
 
ยิ่งเนิ่นนาน
G 
วัน.
A 
.. 
 
ฉันดูเธอเปลี่ย
Bm 
นไป

 
ฉันโง่มากใช่
Bm 
ไหม 
 
ไซร้
F#m 
เธอขี้หกกัน
 
ไหนบอกว่ารั
Bm 
กฉัน
 
รักอย่าง
F#m 
โน้นอย่างนั้นอย่างนี้

 
คบมาหลาย
G 
ปี.
A 
.. 
 
นี่หรือคนรั
Bm 
กกัน
 
เมื่อจับไม่ได้ไล่ไ
Bm 
ม่ทัน
 
แต่สัก
F#m 
วันฉันต้องรู้ให้ได้
 
ที่เธอกับเ
G 
ขาไปมีอะไ
A 
รกัน
 
จะแก้ตัวยั
Bm 
งไง

 
ตีหน้าเศ
G 
ร้าเล่า 
 
ความเ
A 
ท็จไปเพื่ออ
Bm 
ะไร
 
ทั้งที่หัว
G 
ใจ 
 
ของเ
A 
ธอไม่เคย
Bm 
มีฉัน
 
แล้วยังมาบ
G 
อกว่าเป็นเพื่อนเ
A 
ธอ
 
ยกร้อยเหตุ
F#m 
ผลอ้างให้ฉั
Bm 
นฟัง 
 
 
G 
 
โกหกกี่ค
A 
รั้งไซร้ทำกั
Bm 
นได้

INSTRU | Bm | F#m | G A | Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |

 
ตีหน้าเศ
G 
ร้าเล่า 
 
ความเ
A 
ท็จไปเพื่ออ
Bm 
ะไร
 
ทั้งที่หัว
G 
ใจ 
 
ของเ
A 
ธอไม่เคย
Bm 
มีฉัน
 
แล้วยังมาบ
G 
อกว่าเป็นเพื่อนเ
A 
ธอ
 
ยกร้อยเหตุ
F#m 
ผลอ้างให้ฉั
Bm 
นฟัง 
 
 
G 
 
โกหกกี่ค
A 
รั้งไซร้ทำกั
Bm 
นได้

 
จะเอาอะไ
G 
รมาอธิบ
A 
าย
 
ในเมื่อความ
F#m 
หมายของเธอ
Bm 
ก็คือ 
 
 
G 
 
เธอจะไปจาก
A 
ฉันแล้วช่าย
Bm 
หม้าย

 
มาตีหน้าเศ
G 
ร้า 
 
เล่าความเ
A 
ท็จไปเพื่ออ
Bm 
ะไร
 
ทั้งที่หัว
G 
ใจ 
 
ของเ
A 
ธอไม่เคย
Bm 
มีฉัน
 
แล้วยังมาบ
G 
อกว่าเป็นเพื่อนเ
A 
ธอ
 
ยกร้อยเหตุ
F#m 
ผลอ้างให้ฉั
Bm 
นฟัง 
 
 
G 
 
โกหกกี่ค
A 
รั้งไซร้ทำกั
Bm 
นได้

 
จะเอาอะไ
G 
รมาอธิบ
A 
าย
 
ในเมื่อความ
F#m 
หมายของเธอ
Bm 
ก็คือ 
 
 
G 
 
เธอจะไปจาก
A 
ฉันแล้วช่าย
Bm 
หม้าย

 
เธอ
G 
คงไม่รัก
A 
ฉัน 
 
แล้วช่ายห
D 
ม้าย

OUTRO | Bm | G | A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ


เธอหายไปไหนมา ทำตัวน่าสงสัย
หรือว่าเธอมีใคร หรือเธอปิดบังฉัน
ยิ่งเนิ่นนานวัน… ฉันดูเธอเปลี่ยนไป

ฉันโง่มากใช่ไหม ไซร้เธอขี้หกกัน
ไหนบอกว่ารักฉัน
รักอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้

คบมาหลายปี… นี่หรือคนรักกัน
เมื่อจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
แต่สักวันฉันต้องรู้ให้ได้
ที่เธอกับเขาไปมีอะไรกัน
จะแก้ตัวยังไง

ตีหน้าเศร้าเล่า ความเท็จไปเพื่ออะไร
ทั้งที่หัวใจ ของเธอไม่เคยมีฉัน
แล้วยังมาบอกว่าเป็นเพื่อนเธอ
ยกร้อยเหตุผลอ้างให้ฉันฟัง
โกหกกี่ครั้งไซร้ทำกันได้

( ดนตรี )

ตีหน้าเศร้าเล่า ความเท็จไปเพื่ออะไร
ทั้งที่หัวใจ ของเธอไม่เคยมีฉัน
แล้วยังมาบอกว่าเป็นเพื่อนเธอ
ยกร้อยเหตุผลอ้างให้ฉันฟัง
โกหกกี่ครั้งไซร้ทำกันได้

จะเอาอะไรมาอธิบาย
ในเมื่อความหมายของเธอก็คือ
เธอจะไปจากฉันแล้วช่ายหม้าย

มาตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จไปเพื่ออะไร
ทั้งที่หัวใจ ของเธอไม่เคยมีฉัน
แล้วยังมาบอกว่าเป็นเพื่อนเธอ
ยกร้อยเหตุผลอ้างให้ฉันฟัง
โกหกกี่ครั้งไซร้ทำกันได้

จะเอาอะไรมาอธิบาย
ในเมื่อความหมายของเธอก็คือ
เธอจะไปจากฉันแล้วช่ายหม้าย

เธอคงไม่รักฉัน แล้วช่ายหม้าย

มิวสิควิดีโอ ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ วง สามน้ำ

เพลง ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ
ศิลปิน : วง สามน้ำ
เรียบเรียง – สุวัตร วงศ์นคร / วง สามน้ำ
ติดต่องานแสดง : 0917875738
0886212685, 0846315021
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend