หน้าแรก » โรจน์ เกียรติภูมิ » คอร์ดเพลง รักสาวมหาลัย – โรจน์ เกียรติภูมิ

คอร์ดเพลง รักสาวมหาลัย – โรจน์ เกียรติภูมิ

คอร์ด เนื้อเพลง รักสาวมหาลัย ศิลปิน โรจน์ เกียรติภูมิ

INTRO | G | Em | C D | Em | Am | Am | D | Em |


 
*  
รัก 
 
รักสาวมห
Em 
าลัย 
 
เห็นเธอที
ไรใจเต้นใ
Em 
จพอง
 
แต่ง
ชุดเข้ารูปน่
Am 
ามอง 
 
ทำเอาหนุ่มวัย
ทองอย่างพี่ชุ่
Em 
มชวย

 
**  
รัก 
 
รักสาวมห
Em 
าลัย 
 
จะเรียนปี
ไหนเธ
อนั้น
Em 
ก็สวย
 
พี่
แพ้ชุดนักศึกษาเสีย
Em 
ด้วย 
 
และอยากอำ
นวยช่วยค่าเทอมค่า
Em 
หอ
 
อยาก
Em 
ส่งเสริมการศึ
กษา 
 
หากมีปั
Am 
ญหาบอกพี่อย่า
รอ
Em 
ด้วยมีจุดปร
ะสงค์อยากช่วยรั
Am 
บส่งให้จบเล
ยหนอ
 
หน่ว
Em 
ยกิตซัมเมอร์ใด
Am 
ก็ 
 
พี่จะขอ
D7 
ดูแลจัด
Em 
การ

 
***  
รัก 
 
รักสาวมห
Em 
าลัย 
 
ไม่ใช่นิ
สัยแต่เอ็น
ดูเธอ
Em 
นั้น
 
สาวนักศึก
ษาคือบุคคลใน
Am 
ฝันจะส่งเสียน้อง
D7 
นั้นจนจบมหา
Em 
ลัย

ดนตรี | G | Em | C D | Em | Am | Am | D | Em |

( *, **, *** )

 
สาวนักศึก
ษาคือบุคคลใน
Am 
ฝันจะส่งเสียน้อง
นั้นจนจบมหา
Em 
ลัย

OUTRO | Em | D | C Bm | Em | Em |


เนื้อเพลง
รักสาวมหาลัย
ศิลปิน โรจน์ เกียรติภูมิ
คำร้อง/ทำนอง : อ.จเด็ด ดวงมาลา
เรียบเรียง : อ.อุ้ม นพดล ยะภักดี
สังกัด : หนองหาร เรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง 081-3514195
 โฆษณา