คอร์ดเพลง อย่าหาเหตุผลให้พ้นผิด – โบว์ Super วาเลนไทน์

  
Text   

INTRO | Bm | D | A | Bm |

Bm 
แค่มองตาเธอก็รู้
D 
ว่าเธอกำ
A 
ลังจะจา
Bm 
กกัน 
 
ถึงแม้จะเก็บอ
G 
าการให้มันแน
A 
บเนียนขนาดไหน 
 
 
Bm 
เพราะฉันรู้จักเธอ
D 
ดีมากกว่าตัว
A 
เองด้วยซ้ำไป 
 
 
Bm 
ที่ไม่วอแวโวยวาย
G 
เพราะหวังให้
A 
เธอได้สำ
Bm 
นึก

 
* แต่มั
Em 
นเกินเยียวยาถึงจะฆ่
Bm 
าให้ตาย 
 
ก็
Em 
คงเปลี่ยนนิสัยเธอไม่
Bm 
ได้
 
คนที่
Em 
เธอแอบนัวหลอกม
Bm 
าทั่วแล้วมากมาย 
 
G 
งสัยเหยื่อรายต่อไปต้องเป็
F# 
นเธอ
 
**อยากไปก็ไป
G 
ซะอย่าเสียเว
A 
ลาให้มากคว
Bm 
าม
 
ไม่ต้องชักแม่น้ำ
A 
ทั้งห้า 
 
 
D 
 
F# 
 
อย่าเที่ยว
G 
หาเหตุผลให้พ้น
 
ผิดเลยนะ
 
คำต
G 
อบสรุปแล้วว่าเ
A 
ธอจะไ
Bm 

Bm 
จะรอดูความเป็น
D 
ไปของเธอกับเ
A 
ขาทั้งสอง
Bm 
คน
 
ว่าใครจะเป็นคนโ
G 
ดนยัดเยียดความเจ็
A 
บเหมือนกับฉั
Bm 
 
อวยพรให้เธอกับเ
D 
ขาไปสู่สว
A 
รรค์ชั้นวิม
Bm 
าน
 
เจ็บเมื่อไหร่อย่าซมซ
G 
านหวนคืนกลับมา
A 
ฉันไม่เอา
Bm 
….

( *, ** )

INSTRU | Em | Bm | Em | F# | G | D | A | Bm |

( *, **, ** )

 
อย่าเที่ยว
G 
หาเหตุผลให้พ้นผิ
Bm 
ดเลยนะ
 
ชาติ
G 
นี้หรือชาติหน้
A 
าอย่าได้เจ
Bm 


เนื้อเพลง
แค่มองตาเธอก็รู้ว่าเธอกำลังจะจากกัน
ถึงแม้จะเก็บอาการให้มันแนบเนียนขนาดไหน
เพราะฉันรู้จักเธอดีมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำไป
ที่ไม่วอแวโวยวายเพราะหวังให้เธอได้สำนึก

*แต่มันเกินเยียวยาถึงจะฆ่าให้ตาย
ก็คงเปลี่ยนนิสัยเธอไม่ได้
คนที่เธอแอบนัวหลอกมาทั่วแล้วมากมาย
สงสัยเหยื่อรายต่อไปต้องเป็นเธอ

**อยากไปก็ไปซะอย่าเสียเวลาให้มากความ
ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้า
อย่าเที่ยวหาเหตุผลให้พ้นผิดเลยนะ
คำตอบสรุปแล้วว่าเธอจะไป
จะรอดูความเป็นไปของเธอกับเขาทั้งสองคน
ว่าใครจะเป็นคนโดนยัดเยียดความเจ็บเหมือนกับฉัน
อวยพรให้เธอกับเขาไปสู่สวรรค์ชั้นวิมาน
เจ็บเมื่อไหร่อย่าซมซานหวนคืนกลับมาฉันไม่เอา….

(ซ้ำ *,**,*,**,**)
อย่าเที่ยวหาเหตุผลให้พ้นผิดเลยนะ
ชาตินี้หรือชาติหน้าอย่าได้เจอ
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
เพลง : อย่าหาเหตุผลให้พ้นผิด
ศิลปิน : โบว์ Super วาเลนไทน์
คำร้อง/ทำนอง : พ.เพียงดิน
เรียบเรียงดนตรี : ภคพล กรกระหนก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend