คอร์ดเพลง ฝันที่ไม่ปลอดภัย – Television off

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฝันที่ไม่ปลอดภัย Television off

คอร์ดเพลง ฝันที่ไม่ปลอดภัย - Television off

เพลง :

ศิลปิน : Television off

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Dmaj7,Em,F#m,Gmaj7


INTRO | Dmaj7 | Dmaj7 | Gmaj7 | Gmaj7 |
INTRO ( 2 Times )

Dmaj7 
ตื่นขึ้นมา 
 
ก็ไม่มีอะ
Gmaj7 
ไรเปลี่ยน
Dmaj7 
รอยน้ำตา 
 
บนหมอนที่ยังค
Gmaj7 
งเปียก

Em 
  เธอผ่านมาแล้ว
F#m 
  แต่เธอไม่ยอมผ่า
Gmaj7 
นไปสักที
Em 
  ยังเก็บมาฝัน
F#m 
  ทำร้ายทุกลมห
Gmaj7 
ายใจ 
 
ขอ
Gm 
งฉัน

Dmaj7 
ฉันเพียง 
 
ขอให้เธอออ
Am 
กไป
 
จากฝันที่มัน
G 
ดีอยู่
 
ให้ฉันได้
Gm 
พักผ่อน 
 
 
A 
 
อย่าง
Dmaj7 
น้อย
 
ในฝันฉันควรปลอด
Am 
ภัย
 
แม้ฉันจะรู้สึ
G 
กดี
 
เจ็บช้ำทุก
Gm 
ครั้งที่ตื่นขึ้น
A 
มา

INSTRU | Dmaj7 |

 
ยังไม่มีอ
Gmaj7 
ะไรเปลี่ยน
Dmaj7 
รอยน้ำตา
 
ปลอกหมอนที่ยัง
Gmaj7 
ไม่เปลี่ยน

Em 
  เธอผ่านมาแล้ว
F#m 
  แต่เธอไม่ยอมผ่า
Gmaj7 
นไปสักที
Em 
  ยังเก็บมาฝัน
F#m 
  ทำร้ายทุกลมห
Gmaj7 
ายใจ 
 
ขอ
Gm 
งฉัน

Dmaj7 
ฉันเพียง 
 
ขอให้เธอออ
Am 
กไป
 
จากฝันที่มัน
G 
ดีอยู่
 
ให้ฉันได้
Gm 
พักผ่อน 
 
 
A 
 
อย่าง
Dmaj7 
น้อย
 
ในฝันฉันควรปลอด
Am 
ภัย
 
แม้ฉันจะรู้สึ
G 
กดี
 
เจ็บช้ำทุก
Gm 
ครั้งที่ตื่นขึ้น
A 
มา

OUTRO | Gmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 |
OUTRO ( 6 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฝันที่ไม่ปลอดภัย


ตื่นขึ้นมา ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน
รอยน้ำตา บนหมอนที่ยังคงเปียก

เธอผ่านมาแล้ว แต่เธอไม่ยอมผ่านไปสักที
ยังเก็บมาฝัน ทำร้ายทุกลมหายใจของฉัน

ฉันเพียงขอให้เธอออกไป
จากฝันที่มันดีอยู่ ให้ฉันได้พักผ่อน
อย่างน้อย ในฝันฉันควรปลอดภัย
แม้ฉันจะรู้สึกดี เจ็บช้ำทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมา

ยังไม่มีอะไรเปลี่ยน
รอยน้ำตา ปลอกหมอนที่ยังไม่เปลี่ยน

เธอผ่านมาแล้ว แต่เธอไม่ยอมผ่านไปสักที
ยังเก็บมาฝัน ทำร้ายทุกลมหายใจของฉัน

ฉันเพียงขอให้เธอออกไป
จากฝันที่มันดีอยู่ ให้ฉันได้พักผ่อน
อย่างน้อย ในฝันฉันควรปลอดภัย
แม้ฉันจะรู้สึกดี เจ็บช้ำทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมา

มิวสิควิดีโอ ฝันที่ไม่ปลอดภัย Television off

เพลง ฝันที่ไม่ปลอดภัย
ศิลปิน : Television off
SHOW BOOKING : 083-260-0666 / 087-099-2441
081-448-0781 / 062-995-6446
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend