คอร์ดเพลง บ่สมเพิ่น – ไพบูลย์ แสงเดือน

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่สมเพิ่น ไพบูลย์ แสงเดือน

คอร์ดเพลง บ่สมเพิ่น - ไพบูลย์ แสงเดือน

เพลง :

ศิลปิน : ไพบูลย์ แสงเดือน

เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G D | C D | C | D | D |

Em 
เจียม 
 
บอกเจ้าข
D 
องให้เจียมหัวใจ
 
C 
ามได้หย่างกายใกล้ 
 
กับผู้ส
G 
าวคนง
D 
าม
Em 
อ้ายมันคนทุกข์ 
 
บ่สมเ
D 
จ้าผุแก้มอ่ำท้ำ
 
ให้ยืน
C 
ถ่าจนหน้าก่ำ 
 
คงบ่ได้บ
G 
ายดอกคึด
D 
ว่า

 
อนาคตของ
Em 
เจ้า 
 
เป็น
Bm 
ครูเป็นหมอ
 
ต่างกับอ้
C 
าย 
 
เฮ็ดไ
G 
ฮ่เฮ็ดนา
 
มือของ
Em 
เจ้า 
 
ไว้
Bm 
จับปากกา
 
แต่อ้
C 
ายนี่ติ.. 
 
เทียว
D 
จับแต่แฮนด์รถไถ

 
อ้ายแค่บักเหล้า
Em 
ขาว 
 
มันบ่สมสา
D 
วครู
 
บ่ได้เลิศได้
Em 
หรู 
 
พอสิให้เจ้
D 
าสน
 
เจ้าใช้บัตรโอ
C 
นจ่าย 
 
อ้ายใช้บัตร
Bm 
คนจน
 
ส่ำนี้ก
Am 
ะฮู้ว่าเฮาห่างกันห
D 
ลาย

 
อ้ายแค่บักเหล้า
Em 
ขาว 
 
มันบ่สมสา
D 
วครู
 
บ่ได้หย่างห่าง
Em 
หรู คือ ผู้เพิ่นห่า
D 
งมี
 
บ่มีปริญ
C 
ญา 
 
คือจั่งเจ้า
Bm 
ผู้ดี
 
แค่
Am 
จบ ม.6 ยังได้เอาไก่แล
D 
กออก
 
กะเฮ็ดให้ฮู้ ว่าบ่ส
G 
มเพิ่น

INSTRU | G Bm | Em | C Bm |
INSTRU | Am D | Em D | C G | Am D | G |

Em 
สูง 
 
เจ้าอยู่
D 
สูงจนเอื้อมบ่เถิ่ง
 
C 
ฮ็ดได้แค่ยืนเบิ่ง 
 
คงบ่ได้บ
G 
ายดอกคึ
D 
ดว่า

 
กะอนาคตของ
Em 
เจ้า 
 
เป็น
Bm 
ครูเป็นหมอ
 
ต่างกับอ้
C 
าย 
 
เฮ็ดไ
G 
ฮ่เฮ็ดนา
 
มือของ
Em 
เจ้า 
 
ไว้
Bm 
จับปากกา
 
แต่อ้
C 
ายนี่ติ.. 
 
เทียว
D 
จับแต่แฮนด์รถไถ

 
อ้ายแค่บักเหล้า
Em 
ขาว 
 
มันบ่สมสา
D 
วครู
 
บ่ได้เลิศได้
Em 
หรู 
 
พอสิให้เจ้
D 
าสน
 
เจ้าใช้บัตรโอ
C 
นจ่าย 
 
อ้ายใช้บัตร
Bm 
คนจน
 
ส่ำนี้ก
Am 
ะฮู้ว่าเฮาห่างกันห
D 
ลาย

 
อ้ายแค่บักเหล้า
Em 
ขาว 
 
มันบ่สมสา
D 
วครู
 
บ่ได้หย่างห่าง
Em 
หรู คือ ผู้เพิ่นห่า
D 
งมี
 
บ่มีปริญ
C 
ญา 
 
คือจั่งเจ้า
Bm 
ผู้ดี
 
แค่
Am 
จบ ม.6 โ
D 
อยย…

 
อ้ายแค่บักเหล้า
Em 
ขาว 
 
มันบ่สมสา
D 
วครู
 
บ่ได้เลิศได้
Em 
หรู 
 
พอสิให้เจ้
D 
าสน
 
เจ้าใช้บัตรโอ
C 
นจ่าย 
 
อ้ายใช้บัตร
Bm 
คนจน
 
ส่ำนี้ก
Am 
ะฮู้ว่าเฮาห่างกันห
D 
ลาย

 
อ้ายแค่บักเหล้า
Em 
ขาว 
 
มันบ่สมสา
D 
วครู
 
บ่ได้หย่างห่าง
Em 
หรู คือ ผู้เพิ่นห่า
D 
งมี
 
บ่มีปริญ
C 
ญา 
 
คือจั่งเจ้า
Bm 
ผู้ดี
 
แค่
Am 
จบ ม.6 ยังได้เอาไก่แล
D 
กออก
 
กะเฮ็ดให้ฮู้ ว่าบ่ส
G 
มเพิ่น

OUTRO | G D | C D | G D | C | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่สมเพิ่น


เจียม บอกเจ้าของให้เจียมหัวใจ
ยามได้หย่างกายใกล้กับผู้สาวคนงาม
อ้ายมันคนทุกข์ บ่สมเจ้าผุแก้มอ่ำท้ำ
ให้ยืนถ่าจนหน้าก่ำ คงบ่ได้บายดอกคึดว่า

อนาคตของเจ้า เป็นครูเป็นหมอ
ต่างกับอ้าย เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา
มือของเจ้า ไว้จับปากกา
แต่อ้ายนี่ติ เทียวจับแต่แหนรถไถ

อ้ายแค่บักเหล้าขาว มันบ่สมสาวครู
บ่ได้เลิศได้หรู พอสิให้เจ้าสน
เจ้าใช้บัตรโอนจ่าย อ้ายใช้บัตรคนจน
ส่ำนี้กะฮู้ว่าเฮาห่างกันหลาย

อ้ายแค่บักเหล้าขาว มันบ่สมสาวครู
บ่ได้หย่างห่างหรู คือ ผู้เพิ่นห่างมี
บ่มีปริญญา คือจั่งเจ้าผู้ดี
แค่จบ ม.6 ยังได้เอาไก่แลกออก
กะเฮ็ดให้ฮู้ ว่าบ่สมเพิ่น

สูง เจ้าอยู่สูงจนเอื้อมบ่เถิ่ง
เฮ็ดได้แค่ยืนเบิ่ง คงบ่ได้บายดอกคึดว่า

กะอนาคตของเจ้า เป็นครูเป็นหมอ
ต่างกับอ้าย เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา
มือของเจ้า ไว้จับปากกา
แต่อ้ายนี่ติ เทียวจับแต่แหนรถไถ

อ้ายแค่บักเหล้าขาว มันบ่สมสาวครู
บ่ได้เลิศได้หรู พอสิให้เจ้าสน
เจ้าใช้บัตรโอนจ่าย อ้ายใช้บัตรคนจน
ส่ำนี้กะฮู้ว่าเฮาห่างกันหลาย

อ้ายแค่บักเหล้าขาว มันบ่สมสาวครู
บ่ได้หย่างห่างหรู คือ ผู้เพิ่นห่างมี
บ่มีปริญญา คือจั่งเจ้าผู้ดี
แค่จบ ม.6 โอ๊ย

อ้ายแค่บักเหล้าขาว มันบ่สมสาวครู
บ่ได้เลิศได้หรู พอสิให้เจ้าสน
เจ้าใช้บัตรโอนจ่าย อ้ายใช้บัตรคนจน
ส่ำนี้กะฮู้ว่าเฮาห่างกันหลาย

อ้ายแค่บักเหล้าขาว มันบ่สมสาวครู
บ่ได้หย่างห่างหรู คือ ผู้เพิ่นห่างมี
บ่มีปริญญา คือจั่งเจ้าผู้ดี
แค่จบ ม.6 ยังได้เอาไก่แลกออก
กะเฮ็ดให้ฮู้ ว่าบ่สมเพิ่น

มิวสิควิดีโอ บ่สมเพิ่น ไพบูลย์ แสงเดือน

เพลง บ่สมเพิ่น
ศิลปิน : ไพบูลย์ แสงเดือน
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend