หน้าแรก » แก่นหล่อน พาแวอินดี้ » คอร์ดเพลง นางฟ้า – แก่นหล่อน พาแวอินดี้

คอร์ดเพลง นางฟ้า – แก่นหล่อน พาแวอินดี้

คอร์ดเพลง นางฟ้า
แก่นหล่อน พาแวอินดี้

INTRO | C | Em | F | G |

 
จ้าบ่เคยเข้าใจบ่เคยห่วงใยบ่เคยใส่ใจบั
Em 
กอ้าย
 
ที่
Am 
มันได้แค่แอบมองได้แค่แอบจ้อง
 
เมื่อเธอผ่านมาไม่กล้าส
บตา
 
แต่
ใจของอ้ายมันด้าน
 
แม่นเจ้ามีผัวอ้ายกะบ่ย่านดอ
Em 
กหนา
 
Am 
ะหุ่นของเจ้าบาดตา
 
จนอ้ายย่างพลาดเหยียบขี้หมากะ
บ่สนใ

 
* ย้อนว่
Am 
าเจ้าหน้าฮักกว่าไผ
 
นางสา
Em 
วไทยยังเทียบบ่ติด
 
ถ้
าได้สิถวายชีวิตให้เจ้าทั้
งใจ

 
** นา
งฟ้า… 
 
นา
Em 
งฟ้า 
 
 
ถ้
Am 
ามีผัวให้เจ้าบอกมา 
 
อ้ายสิไ
ด้ทำใ
 
นา
งฟ้า… 
 
นา
Em 
งฟ้า…
 
ถ้า
Am 
บ่มีคงเป็นบุญตา 
 
วาส
นา
.. 
 
(สิได้คู่กัน)

 
*** เจ้าคือนา
งฟ้าที่ลอยลงมา
 
หรือเบิ่งอีกเทือคือจั่งดารา
 
 
หุ่นเจ้าก
Em 
ะงามบาดตา 
 
หน้าเจ้ากะนวลบาดใจ
 
แม่
Am 
นลูกสาวไผละมีแต่แนวใหญ่ๆ
 
แม่
นลูกสาวไผอยา
กจีบมาเป็นแฟ
 
เบิ่งขาและเบิ่
Em 
งแขน 
 
งาม..จู
Am 
นพูน
 

 
จ้านั้นงามอาดหลาด
จนอ้ายเห็นเจ้าล่ะมาเป็นนางฟ้า
 
เจ้ามีบุ
Em 
ญญาธิการ 
 
เจ้าเป็นนางฟ้าที่อยู่เทิงดิน
 
อ้า
Am 
ยกะคงเป็นเทวดา 
 
ที่มาอุบัติอยู่พื้นดิน
 
เฮ็ดใ
ห้เฮาได้ซูนคิง 
 
แม่
ยุพินแม่งามงอน
ฮักเฮาสอง 
 
เริ่มต้นจากคนสองคน
 
บ่มีอี
Em 
หยังสีมาผจญ 
 
บ่มีอีหยังสิมาปะปน
 
Am 
ะ ให้เฮาสองคน ฮักกันโดนๆ
 
น้
องหน้ามน 
 
เปิ
ดใจรับอ้ายแหน่..

INSTRU | C | Em | Am | F G |
INSTRU | C | Em | Am | F G |

( *, **, ***, ** )

 
จ้านั้นงามอาดหลาด
จนอ้ายเห็นเจ้าล่ะมาเป็นนางฟ้า
 
เจ้ามีบุ
Em 
ญญาธิการ 
 
เจ้าเป็นนางฟ้าที่อยู่เทิงดิน
 
อ้า
Am 
ยกะคงเป็นเทวดา 
 
ที่มาอุบัติอยู่พื้นดิน
 
เฮ็ดใ
ห้เฮาได้ซูนคิง 
 
แม่
ยุพินแม่งามงอน
ฮักเฮาสอง 
 
เริ่มต้นจากคนสองคน
 
บ่มีอี
Em 
หยังสีมาผจญ 
 
บ่มีอีหยังสิมาปะปน
 
Am 
ะ ให้เฮาสองคน ฮักกันโดนๆ
 
 
ฮือ.
. ฮือ …

เนื้อเพลง
เจ้าบ่เคยเข้าใจบ่เคยห่วงใยบ่เคยใส่ใจบักอ้าย
ที่มันได้แค่แอบมองได้แค่แอบจ้อง
เมื่อเธอผ่านมาไม่กล้าสบตา
แต่ใจของอ้ายมันด้าน
แม่นเจ้ามีผัวอ้ายกะบ่ย่านดอกหนา
กะหุ่นนของเจ้าบาดตา
จนอ้ายย่างพลาดเหยียบขี้หมากะบ่สนใจ

* ย้อนว่าเจ้าหน้าฮักกว่าไผ
นางสาวไทยยังเทียบบ่ติด
ถ้าได้สิถวายชีวิตให้เจ้าทั้งใจ

** นางฟ้า… นางฟ้า …
ถ้ามีผัวให้เจ้าบอกมา อ้ายสิได้ทำใจ
นางฟ้า… นางฟ้า…
ถ้าบ่มีคงเป็นบุญตา วาสนา(สิได้คู่กัน)

*** เจ้าคือนางฟ้าที่ลอยลงมา
หรือเบิ่งอีกเทือคือจั่งดารา
หุ่นเจ้ากะงามบาดตา
หน้าเจ้ากะนวลบาดใจ
แม่นลูกสาวไผละมีแต่แนวใหญ่ๆ
แม่นลูกสาวไผอยากจีบมาเป็นแฟน
เบิ่งขาและเบิ่งแขน งาม..จูนพูน

เจ้านั้นงามอาดหลาด
จนอ้ายเห็นเจ้าล่ะมาเป็นนางฟ้า
เจ้ามีบุญญาธิการ
เจ้าเป็นนางฟ้าที่อยู่เทิงดิน
อ้ายกะคงเป็นเทวดา
ที่มาอุบัติอยู่พื้นดิน
เฮ็ดให้เฮาได้ซูนคิง แม่ยุพินแม่งามงอน
ฮักเฮาสอง เริ่มต้นจากคนสองคน
บ่มีอีหยังสีมาผจญ บ่มีอีหยังสิมาปะปน
ให้เฮาสองคน ฮักกันโดนๆ
น้องหน้ามน เปิดใจรับอ้ายแหน่

(ดนตรี)

( *, **, ***, ** )

เพลง นางฟ้า
คำร้อง/ทำนอง : มอส หัวนา
เรียบเรียง : พงพัฒน์ พินะพงษ์
ห้องบันทึกเสียง: อ.จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง คุณเปา 094-5166- 450
คอร์ดเพลง นางฟ้า - แก่นหล่อน พาแวอินดี้ - คอร์ด เนื้อเพลง
 โฆษณา