คอร์ดเพลง นางฟ้า – แก่นหล่อน พาแวอินดี้

  
Text   
คอร์ดเพลง นางฟ้า
แก่นหล่อน พาแวอินดี้

INTRO | C | Em | F | G |

 
C 
จ้าบ่เคยเข้าใจบ่เคยห่วงใยบ่เคยใส่ใจบั
Em 
กอ้าย
 
ที่
Am 
มันได้แค่แอบมองได้แค่แอบจ้อง
 
เมื่อเธอผ่านมาไม่กล้าส
F 
บตา
G 
 
แต่
C 
ใจของอ้ายมันด้าน
 
แม่นเจ้ามีผัวอ้ายกะบ่ย่านดอ
Em 
กหนา
 
Am 
ะหุ่นของเจ้าบาดตา
 
จนอ้ายย่างพลาดเหยียบขี้หมากะ
F 
บ่สนใ
G 

 
* ย้อนว่
Am 
าเจ้าหน้าฮักกว่าไผ
 
นางสา
Em 
วไทยยังเทียบบ่ติด
 
ถ้
F 
าได้สิถวายชีวิตให้เจ้าทั้
G 
งใจ

 
** นา
C 
งฟ้า… 
 
นา
Em 
งฟ้า 
 
 
ถ้
Am 
ามีผัวให้เจ้าบอกมา 
 
อ้ายสิไ
F 
ด้ทำใ
G 
 
นา
C 
งฟ้า… 
 
นา
Em 
งฟ้า…
 
ถ้า
Am 
บ่มีคงเป็นบุญตา 
 
วาส
F 
นา
G 
.. 
 
(สิได้คู่กัน)

 
*** เจ้าคือนา
C 
งฟ้าที่ลอยลงมา
 
หรือเบิ่งอีกเทือคือจั่งดารา
 
 
หุ่นเจ้าก
Em 
ะงามบาดตา 
 
หน้าเจ้ากะนวลบาดใจ
 
แม่
Am 
นลูกสาวไผละมีแต่แนวใหญ่ๆ
 
แม่
F 
นลูกสาวไผอยา
G 
กจีบมาเป็นแฟ
C 
 
เบิ่งขาและเบิ่
Em 
งแขน 
 
งาม..จู
Am 
นพูน
F 
 
G 

 
C 
จ้านั้นงามอาดหลาด
จนอ้ายเห็นเจ้าล่ะมาเป็นนางฟ้า
 
เจ้ามีบุ
Em 
ญญาธิการ 
 
เจ้าเป็นนางฟ้าที่อยู่เทิงดิน
 
อ้า
Am 
ยกะคงเป็นเทวดา 
 
ที่มาอุบัติอยู่พื้นดิน
 
เฮ็ดใ
F 
ห้เฮาได้ซูนคิง 
 
แม่
G 
ยุพินแม่งามงอน
C 
ฮักเฮาสอง 
 
เริ่มต้นจากคนสองคน
 
บ่มีอี
Em 
หยังสีมาผจญ 
 
บ่มีอีหยังสิมาปะปน
 
Am 
ะ ให้เฮาสองคน ฮักกันโดนๆ
 
น้
F 
องหน้ามน 
 
เปิ
G 
ดใจรับอ้ายแหน่..

INSTRU | C | Em | Am | F G |
INSTRU | C | Em | Am | F G |

( *, **, ***, ** )

 
C 
จ้านั้นงามอาดหลาด
จนอ้ายเห็นเจ้าล่ะมาเป็นนางฟ้า
 
เจ้ามีบุ
Em 
ญญาธิการ 
 
เจ้าเป็นนางฟ้าที่อยู่เทิงดิน
 
อ้า
Am 
ยกะคงเป็นเทวดา 
 
ที่มาอุบัติอยู่พื้นดิน
 
เฮ็ดใ
F 
ห้เฮาได้ซูนคิง 
 
แม่
G 
ยุพินแม่งามงอน
C 
ฮักเฮาสอง 
 
เริ่มต้นจากคนสองคน
 
บ่มีอี
Em 
หยังสีมาผจญ 
 
บ่มีอีหยังสิมาปะปน
 
Am 
ะ ให้เฮาสองคน ฮักกันโดนๆ
F 
 
G 
 
ฮือ.
C 
. ฮือ …

เนื้อเพลง
เจ้าบ่เคยเข้าใจบ่เคยห่วงใยบ่เคยใส่ใจบักอ้าย
ที่มันได้แค่แอบมองได้แค่แอบจ้อง
เมื่อเธอผ่านมาไม่กล้าสบตา
แต่ใจของอ้ายมันด้าน
แม่นเจ้ามีผัวอ้ายกะบ่ย่านดอกหนา
กะหุ่นนของเจ้าบาดตา
จนอ้ายย่างพลาดเหยียบขี้หมากะบ่สนใจ

* ย้อนว่าเจ้าหน้าฮักกว่าไผ
นางสาวไทยยังเทียบบ่ติด
ถ้าได้สิถวายชีวิตให้เจ้าทั้งใจ

** นางฟ้า… นางฟ้า …
ถ้ามีผัวให้เจ้าบอกมา อ้ายสิได้ทำใจ
นางฟ้า… นางฟ้า…
ถ้าบ่มีคงเป็นบุญตา วาสนา(สิได้คู่กัน)

*** เจ้าคือนางฟ้าที่ลอยลงมา
หรือเบิ่งอีกเทือคือจั่งดารา
หุ่นเจ้ากะงามบาดตา
หน้าเจ้ากะนวลบาดใจ
แม่นลูกสาวไผละมีแต่แนวใหญ่ๆ
แม่นลูกสาวไผอยากจีบมาเป็นแฟน
เบิ่งขาและเบิ่งแขน งาม..จูนพูน

เจ้านั้นงามอาดหลาด
จนอ้ายเห็นเจ้าล่ะมาเป็นนางฟ้า
เจ้ามีบุญญาธิการ
เจ้าเป็นนางฟ้าที่อยู่เทิงดิน
อ้ายกะคงเป็นเทวดา
ที่มาอุบัติอยู่พื้นดิน
เฮ็ดให้เฮาได้ซูนคิง แม่ยุพินแม่งามงอน
ฮักเฮาสอง เริ่มต้นจากคนสองคน
บ่มีอีหยังสีมาผจญ บ่มีอีหยังสิมาปะปน
ให้เฮาสองคน ฮักกันโดนๆ
น้องหน้ามน เปิดใจรับอ้ายแหน่

(ดนตรี)

( *, **, ***, ** )

เพลง นางฟ้า
คำร้อง/ทำนอง : มอส หัวนา
เรียบเรียง : พงพัฒน์ พินะพงษ์
ห้องบันทึกเสียง: อ.จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง คุณเปา 094-5166- 450
คอร์ดเพลง นางฟ้า - แก่นหล่อน พาแวอินดี้ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend