หน้าแรก » ตั้ม ศักดิ์ศิริ » คอร์ดเพลง บ่ทันฮักกะอกหักแล้ว – ตั้ม ศักดิ์ศิริ

คอร์ดเพลง บ่ทันฮักกะอกหักแล้ว – ตั้ม ศักดิ์ศิริ

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
บ่ทันฮักกะอกหักแล้ว – ตั้ม ศักดิ์ศิริ

INTRO | Em7 | Em7 |
INTRO | G | Bm | C | D | Em |

 
Em 
ห็นกันมาตั้งโดน
 
เจ้าคื
Am 
อคนในความฝัน
..เป็นคนสำคัญ 
 
ในใ
Em 
จอ้าย
 
ควา
Em 
มดีที่เคยเฮ็ดให้
 
เฮ็ดใ
Am 
ห้ตายกะบ่มีความหมาย
..ตำแหน่งหั
วใจกะบ่เค
ยขอ

 
* อยู่ใ
กล้แค่เพียงหา
งตา
 
ก้มล
Bm 
งมากะมองบ่เห็
Em 
นใจ
 
ะแอบซอมเบิ่ง
 
ใกล้ๆ (ก็.
.พอ)(เท่านั้น)

 
** คนแอ
บฮัก 
 
แอ
Bm 
บหึง 
 
แอบหว
งเจ้า
 
กับคำ
Am 
เว้าที่เจ้าตัดความสั
มพันธ์
 
ฮาเป็นหมู่กั
นสา 
 
มันเจ็
Bm 
บกว่าคำว่
Em 
าบ่ฮักกัน
 
บ่
ทันได้เอ่ยคำ
นั้นอกหักแล้
วแม่นบ่

INSTRU | Em | Bm | C | D |
INSTRU | C Cm | Bm Em | C | D |

( *, **, ** )

 
อ้ายบ่
ทันได้บอกฮั
กเจ้า…กะอกหักแล้
วบ่

OUTRO | C | C | Am D | G |

เนื้อเพลง
เห็นกันมาตั้งโดน
เจ้าคือคนในความฝัน
เป็นคนสำคัญ ในใจอ้าย
ความดีที่เคยเฮ็ดให้
เฮ็ดให้ตายกะบ่มีความหมาย
ตำแหน่งหัวใจกะบ่เคยขอ

* อยู่ใกล้แค่เพียงหางตา
ก้มลงมากะมองบ่เห็นใจ
กะแอบซอมเบิ่ง
ใกล้ๆก็พอ(เท่านั้น)

** คนแอบฮักแอบหึงแอบหวงเจ้า
กับคำเว้าที่เจ้าตัดความสำพันธ์
เฮาเป็นหมู่กันสามันเจ็บกว่าคำว่าบ่ฮักกัน
บ่ทันได้เอ่ยคำนั้นอกหักแล้วแม่นบ่
อ้ายบ่ทันได้บอกฮักเจ้ากะอกหักแล้วบ่
เพลง บ่ทันบอกฮัก กะอกหักแล้ว
ศิลปิน ตั้ม ศักดิ์ศิริ
คำร้อง/ทำนอง วิโรจน์ สิทธิศักดิ์
เรียบเรียง กรวิชญ์ ภารบูรณ์ ,จ้วดจ้าด สตูดิโอ
คอร์ด เนื้อเพลง บ่ทันฮักกะอกหักแล้ว - ตั้ม ศักดิ์ศิริ
 โฆษณา