คอร์ดเพลง แค่คนเคยได้ – อาลาแต ปทุมราช คลาสสิก อินดี้

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่คนเคยได้

INTRO | E C#m | F#m | A E | C#7 |
INTRO | F#m E | C#m F#m | D E | F#m E |

A 
ก้มลงเก็บหัว
C#m 
ใจที่อ้าย
F#m 
โยนถิ่ม
 
ฝืน
D 
ยิ้ม 
 
ทั้งน้ำ
E 
ตาต่อหน้าขอ
F#m 
งอ้าย
 
มื้อ
D 
นี้.. 
 
มื้อแ
E 
สนเศร้า 
 
วั
C#m 
นที่เจ้าไ
F#m 
ปมีใหม่
Bm 
..จนได้ถิ่มหัวใจ 
 
ของน้องค
E 
นนี้

 
* เ
A 
ก็บเอาก้อนหั
C#m 
วใจ 
 
ใส่ถุงเมื
F#m 
อบ้าน
 
หาก
D 
ยืนอยู่นาน 
 
คงต
E 
ายต่อหน้าขอ
F#m 
งพี่
 
น้องย
D 
อม 
 
ยอมเ
E 
ขาแล้วหล่ะ
 
ให้
C#m 
อ้ายกับเขาสุ
F#m 
ขขี
 
ต่อจา
Bm 
กนี้.. 
 
สิบ่
E 
มารบกวนใจเ
A 
จ้า

 
** ต่อไ
D 
ป.. 
 
อ้ายอ
E 
ย่าคึดยาก
 
สิบ่
D 
วุ่นวาย.. 
 
ให้อ้
E 
ายลำบาก
 
สิบ่เ
D 
จ็บซ้ำๆ ซากๆ ย้อนอ้ายอีก
E 
ต่อไป

 
*** ขอบคุณหล
A 
ายๆ 
 
ที่อุตส่
C#m 
าห์คืนหัวใจใ
F#m 
ห้น้อง
 
ถึงสิ
D 
มี 
 
ไว้ครอบค
E 
รอง 
 
แต่บ่ส
F#m 
นใจ
 
อย่างน้
D 
อยได้ใ
E 
จคืน 
 
เผื่
C#m 
อฝืน 
 
ไป
F#m 
มีฮักใหม่
D 
นับจากนี้ต่อไป 
 
น้องกั
E 
บอ้าย
 
(แค่คนเคย
F#m 
ได้(ใจ)กัน)

INSTRU | D E | C#m F#m | ( 3 Times )
INSTRU | D E | F#m |

( *, **, ***, *** )

OUTRO | F#m E | C#m F#m |
OUTRO | D E | F#m E | A |

เนื้อเพลง
ก้มลงเก็บหัวใจที่อ้ายโยนถิ่ม
ฝืนยิ้ม ทั้งน้ำตาต่อหน้าของอ้าย
มื้อนี้.. มื้อแสนเศร้า วันที่เจ้าไปมีใหม่
จนได้ถิ่มหัวใจ ของน้องคนนี้

* เก็บเอาก้อนหัวใจ ใส่ถุงเมือบ้าน
หากยืนอยู่นาน คงตายต่อหน้าของพี่
น้องยอม ยอมเขาแล้วหล่ะ
ให้อ้ายกับเขาสุขขี
ต่อจากนี้.. สิบ่มารบกวนใจเจ้า

** ต่อไป.. อ้ายอย่าคึดยาก
สิบ่วุ่นวาย.. ให้อ้ายลำบาก
สิบ่เจ็บซ้ำๆ ซากๆ ย้อนอ้ายอีกต่อไป

*** ขอบคุณหลายๆ ที่อุตส่าห์คืนหัวใจให้น้อง
ถึงสิมี ไว้ครอบครอง แต่บ่สนใจ
อย่างน้อยได้ใจคืน เผื่อฝืน.. ไปมีฮักใหม่
นับจากนี้ต่อไป น้องกับอ้าย
(แค่คนเคยได้(ใจ)กัน)

(ดนตรี)

( *, **, ***, *** )
แค่คนเคยได้
ศิลปิน:อาลาแต ปทุมราช
คำร้อง/ทำนอง :เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง: บุญหลง คอปเตอร์ไฟซ์
สังกัด: SJ Entertainment
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend