คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอใช้คำว่าแฟน ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี

คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน - ณเดชน์ คูกิมิยะ - เมลดา สุศรี

ศิลปิน : ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี

เนื้อร้อง : กฤชยศ เลิศประไพ

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


INTRO | D | Bm | G | D |
INTRO | D | Bm | Em | D |

 
สงสัยว่า
D 
ฉันนั้นเป็นอะไรหรือ
Bm 
เปล่า
 
ก็ตั้งแต่เ
G 
ช้ามันคิดถึงเ
A 
ธออย่า
D 
งนี้

 
อยากบอกกับอ้
G 
ายคือ
A 
กัน 
 
ทุ
F#m 
กทุกวิน
Bm 
าที
 
ซูมื้
Em 
อนี้ 
 
ก็คิดฮอดอ้ายถ่อ
D 
นั้น

 
เหลียวมองข้าง
D 
ฝาก็เห็นแค่หน้าขอ
Bm 
งเธอ
 
เก็บเอาไปเ
G 
พ้อไปนอนละเ
A 
มอใน
D 
ฝัน

 
ส่วนโต๋ของน้
G 
องนั้น
A 
เด้ 
 
คึดห
F#m 
ลายพอปา
Bm 
นกัน
 
ถ้าอย่า
Em 
งงั้นเราจะต้อ
A 
งแก้ยัง
D 
ไง 
 
 
D7 

 
อยู่ตัวคนเ
G 
ดียวมันก็คงเหงา
D 
ใจ
 
เหี่ยวแห้ง
Em 
ตาย 
 
ปล่อยทิ่ม
A 
ไว้จัง
D 
ซั่น
 
อาการอย่า
G 
งนี้ 
 
คงต้องมาฮั
F#m 
กกัน
 
อ้ายนั้นพอซอยไ
Em 
ด้บ่.. 
 
 
A 

 
ฉันก็ไม่
D 
รู้เธอเป็นเหมือนกันหรือ
Bm 
เปล่า
 
จะอยู่เหงาเ
G 
หงา 
 
ให้เสียเว
A 
ลาทำ
D 
ไม
 
สรุปจัง
G 
ซี่ละ
A 
กัน 
 
บ่
F#m 
ต้องให้วุ่
Bm 
นวาย
 
ตกลงไ
Em 
หมเฮามาเ
A 
ป็นแฟนกั
D 
นเถาะ 
 
 
D7 

 
อยู่ตัวคนเ
G 
ดียวมันก็คงเหงา
D 
ใจ
 
เหี่ยวแห้ง
Em 
ตาย 
 
ปล่อยทิ่ม
A 
ไว้จัง
D 
ซั่น
 
อาการอย่า
G 
งนี้ 
 
คงต้องมาฮั
F#m 
กกัน
 
อ้ายนั้นพอซอยไ
Em 
ด้บ่.. 
 
 
A 
 
เฮามาฮักกันไว้ดีกว่า..
 

INSTRU | G | D | Em A | D |
INSTRU | G | F#m | Em | D |

 
อยู่ตัวคนเ
G 
ดียวมันก็คงเหงา
D 
ใจ
 
เหี่ยวแห้ง
Em 
ตาย 
 
ปล่อยทิ่ม
A 
ไว้จัง
D 
ซั่น
 
อาการอย่า
G 
งนี้ 
 
คงต้องมาฮั
F#m 
กกัน
 
อ้ายนั้นพอซอยไ
Em 
ด้บ่.. 
 
 
A 
 
เฮามาฮักกันไว้ดีกว่า..
 

 
ฉฉันก็ไม่
D 
รู้เธอเป็นเหมือนกันหรือ
Bm 
เปล่า
 
จะอยู่เหงาเ
G 
หงา 
 
ให้เสียเว
A 
ลาทำ
D 
ไม
 
สรุปจัง
G 
ซี่ละ
A 
กัน 
 
บ่
F#m 
ต้องให้วุ่
Bm 
นวาย
 
ตกลงไ
Em 
หมเฮามาเ
A 
ป็นแฟนกั
D 
นเถาะ 
 
 
D7 

 
สรุปสถ
G 
านะเฮาสองคนต่อ
A 
ไป
 
ขอใช้คำว่าแฟน…
 

OUTRO | G | F#m | Em | D Dsus4 | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอใช้คำว่าแฟน


สงสัยว่าฉันนั้นเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็ตั้งแต่เช้ามันคิดถึงเธออย่างนี้

อยากบอกกับอ้ายคือกัน ทุกทุกวินาที
ซูมื้อนี้ ก็คิดฮอดอ้ายถ่อนั้น

เหลียวมองข้างฝาก็เห็นแค่หน้าของเธอ
เก็บเอาไปเพ้อไปนอนละเมอในฝัน

ส่วนโต๋ของน้องนั้นเด้ คึดหลายพอปานกัน
ถ้าอย่างงั้นเราจะต้องแก้ยังไง

อยู่ตัวคนเดียวมันก็คงเหงาใจ
เหี่ยวแห้งตาย ปล่อยทิ่มไว้จังซั่น
อาการอย่างนี้ คงต้องมาฮักกัน
อ้ายนั้นพอซอยได้บ่..

ฉันก็ไม่รู้เธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
จะอยู่เหงาเหงา ให้เสียเวลาทำไม
สรุปจังซี่ละกัน บ่ต้องให้วุ่นวาย
ตกลงไหมเฮามาเป็นแฟนกันเถาะ

อยู่ตัวคนเดียวมันก็คงเหงาใจ
เหี่ยวแห้งตาย ปล่อยทิ่มไว้จังซั่น
อาการอย่างนี้ คงต้องมาฮักกัน
อ้ายนั้นพอซอยได้บ่
เฮามาฮักกันไว้ดีกว่า

ดนตรี

อยู่ตัวคนเดียวมันก็คงเหงาใจ
เหี่ยวแห้งตาย ปล่อยทิ่มไว้จังซั่น
อาการอย่างนี้ คงต้องมาฮักกัน
อ้ายนั้นพอซอยได้บ่
เฮามาฮักกันไว้ดีกว่า

ฉันก็ไม่รู้เธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่า?
จะอยู่เหงาเหงา ให้เสียเวลาทำไม
สรุปจังซี่ละกัน บ่ต้องให้วุ่นวาย
ตกลงไหมเฮามาเป็นแฟนกันเถาะ

สรุปสถานะเฮาสองคนต่อไป
ขอใช้คำว่าแฟน

มิวสิควิดีโอเพลง ขอใช้คำว่าแฟน ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี

เพลง ขอใช้คำว่าแฟน
ศิลปิน ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend