หน้าแรก » ครูเอก มัธยมบ้านเฮา » คอร์ดเพลง คึดพ้อบ่ – ครูเอก มัธยมบ้านเฮา

คอร์ดเพลง คึดพ้อบ่ – ครูเอก มัธยมบ้านเฮา

คอร์ดเพลง : คึดพ้อบ่ ครูเอก มัธยมบ้านเฮา

คอร์ดเพลง คึดพ้อบ่ - ครูเอก มัธยมบ้านเฮา

เพลง : คึดพ้อบ่

ศิลปิน : ครูเอก มัธยมบ้านเฮา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอกวิชญ์ นาชัยสิทธิ์

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,D/F#,Em,G


INTRO | G | Em | G | Em |

  ได้แต่นั่งคิดฮอดเบิ่งรูปเจ้าเช้า
Em 
แลง
  เฮ็ดได้แต่นอนตะแคงกอดหมอนนอ
Em 
นไห้
  โอ้อีหล่าคำแพงเจ้าไปอยู่หม่อ
Em 
งได๋
 
  เหี่ย
ถิ่มไส 
 
ยามใด๋สิคื
นมา

  บ่แม่นไปมีผู้บ่าวคือเขาส่าแล้วล่ะ
Em 
น้อ 
 
น้องหล่าเอ๋ย
  กะยังบ่คิดบ่พ้อเห็นเจ้าเงียบเ
สยๆ
 
  ไปซื
อๆ 
 
เจ้าไปบ่
ลา 
 
บ่มีสัญ
Bm 
ญาบ่ปากบ่
Em 
เว่า
 
  อ้าย
Am 
นั่งคือหมาโคตรเหงาบ่มีเจ้าให้หั
วซา

 
คึดพ้อบ่
น้อคำแพง 
 
บ่แม่นเจ้ามี
Em 
แฮงกับไผลันล้า
 
อ้ายสิไ
Am 
ปนำซอกนำหา 
 
แต่ว่าหล่ากะไปบ่เ
ห็นไหง่
 
คึดฮอดบ่
น้อน้องหล่า 
 
คึดฮอดเถีย
Em 
งนากับทางสีไหง่ๆ
 
คิด
Am 
ฮอดแน่เด้อหัวใจ
 
คื
นถิ่นอีสานให้ไว 
 
หากยังคึดพ้
ออยู่ 
 
 

  อ้ายคอยเทียวไปซอมเทียวไปเบิ่งแยงอ
Em 
ยู่เด้อ
 
  อยู่หน้าบ้านนาง  
 
  เทียวไปเบิ่งสุมื้อจนผู้เฒ่าเราถ
าม
 
  ผู้สาวไป
ไสเสียอยู่ทาง
ใด๋
 
  คือได้มา
Bm 
นั่งฮ้องไห้แต่
Em 
เช้า
 
  อ้าย
Am 
เบิดแนวคำสิเว่ากะย่อนเจ้าบ่หั
วซา

 
คึดพ้อบ่
น้อคำแพง 
 
บ่แม่นเจ้ามี
Em 
แฮงกับไผลันล้า
 
อ้ายสิไ
Am 
ปนำซอกนำหา 
 
แต่ว่าหล่ากะไปบ่เ
ห็นไหง่
 
คึดฮอดบ่
น้อน้องหล่า 
 
คึดฮอดเถีย
Em 
งนากับทางสีไหง่ๆ
 
คิด
Am 
ฮอดแน่เด้อหัวใจ
 
คื
นถิ่นอีสานให้ไว 
 
หากยังคึดพ้
ออยู่

INSTRU | G D/F# | Em D | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

 
คึดพ้อบ่
น้อคำแพง 
 
บ่แม่นเจ้ามี
Em 
แฮงกับไผลันล้า
 
อ้ายสิไ
Am 
ปนำซอกนำหา 
 
แต่ว่าหล่ากะไปบ่เ
ห็นไหง่
 
คึดฮอดบ่
น้อน้องหล่า 
 
คึดฮอดเถีย
Em 
งนากับทางสีไหง่ๆ
 
คิด
Am 
ฮอดแน่เด้อหัวใจ 
 
อ๊ย..

 
คึดพ้อบ่
น้อคำแพง 
 
บ่แม่นเจ้ามี
Em 
แฮงกับไผลันล้า
 
อ้ายสิไ
Am 
ปนำซอกนำหา 
 
แต่ว่าหล่ากะไปบ่เ
ห็นไหง่
 
คึดฮอดบ่
น้อน้องหล่า 
 
คึดฮอดเถีย
Em 
งนากับทางสีไหง่ๆ
 
คิด
Am 
ฮอดแน่เด้อหัวใจ
 
คื
นถิ่นอีสานให้ไว 
 
หากยังคึดพ้ออยู่…

OUTRO | G | Em | G | Em | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คึดพ้อบ่


ได้แต่นั่งคิดฮอดเบิ่งรูปเจ้าเช้าแลง
เฮ็ดได้แต่นอนตะแคงกอดหมอนนอนไห้
โอ้อีหล่าคำแพงเจ้าไปอยู่หม่องได๋
เหี่ยถิ่มไส ยามใด๋สิคืนมา

บ่แม่นไปมีผู้บ่าวคือเขาส่าแล้วล่ะน้อ น้องหล่าเอ๋ย
กะยังบ่คิดบ่พ้อเห็นเจ้าเงียบเสยๆ
ไปซือๆ เจ้าไปบ่ลา บ่มีสัญญาบ่ปากบ่เว่า
อ้ายนั่งคือหมาโคตรเหงาบ่มีเจ้าให้หัวซา

คึดพ้อบ่น้อคำแพง บ่แม่นเจ้ามีแฮงกับไผลันล้า
อ้ายสิไปนำซอกนำหา แต่ว่าหล่ากะไปบ่เห็นไหง่
คึดฮอดบ่น้อน้องหล่า คึดฮอดเถียงนากับทางสีไหง่ๆ
คิดฮอดแน่เด้อหัวใจ
คืนถิ่นอีสานให้ไว หากยังคึดพ้ออยู่

อ้ายคอยเทียวไปซอมเทียวไปเบิ่งแยงอยู่เด้อ
อยู่หน้าบ้านนาง
เทียวไปเบิ่งสุมื้อจนผู้เฒ่าเราถาม
ผู้สาวไปไสเสียอยู่ทางใด๋
คือได้มานั่งฮ้องไห้แต่เช้า
อ้ายเบิดแนวคำสิเว่ากะย่อนเจ้าบ่หัวซา

คึดพ้อบ่น้อคำแพง บ่แม่นเจ้ามีแฮงกับไผลันล้า
อ้ายสิไปนำซอกนำหา แต่ว่าหล่ากะไปบ่เห็นไหง่
คึดฮอดบ่น้อน้องหล่า คึดฮอดเถียงนากับทางสีไหง่ๆ
คิดฮอดแน่เด้อหัวใจ
คืนถิ่นอีสานให้ไว หากยังคึดพ้ออยู่

( ดนตรี )

คึดพ้อบ่น้อคำแพง บ่แม่นเจ้ามีแฮงกับไผลันล้า
อ้ายสิไปนำซอกนำหา แต่ว่าหล่ากะไปบ่เห็นไหง่
คึดฮอดบ่น้อน้องหล่า คึดฮอดเถียงนากับทางสีไหง่ๆ
คิดฮอดแน่เด้อหัวใจ โอ๊ย..

คึดพ้อบ่น้อคำแพง บ่แม่นเจ้ามีแฮงกับไผลันล้า
อ้ายสิไปนำซอกนำหา แต่ว่าหล่ากะไปบ่เห็นไหง่
คึดฮอดบ่น้อน้องหล่า คึดฮอดเถียงนากับทางสีไหง่ๆ
คิดฮอดแน่เด้อหัวใจ
คืนถิ่นอีสานให้ไว หากยังคึดพ้ออยู่…

มิวสิควิดีโอเพลง คึดพ้อบ่ ครูเอก มัธยมบ้านเฮา

เพลง คึดพ้อบ่
ศิลปิน ครูเอก มัธยมบ้านเฮา
เรียบเรียง : เอกวิชญ์ นาชัยสิทธิ์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา