หน้าแรก » นายนะโม » คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม

คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม

คอร์ดเพลง : คำสาบานผ่านอีเกิ้ง นายนะโม

คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง - นายนะโม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, B7, C, Em, G


INTRO | C D | B7 Em | C D | Em |

 
ได้แต่แ
นมเบิ่งฟ้าฮ่า
งๆ
 
ให้ดวงอี
B7 
เกิ้งเป็นพยาน
Em 
ให้
 
ได้แต่
ฮักบ่ได้หัว
ใจ
 
น้องมี
B7 
ไผคนนั้นเบิ่ง
Em 
อยู่
 
ได้แต่ม
องเบิ่งอยู่ข้างเ
สา
 
โอ้ตัว
B7 
เรามันน่าอ
Em 
ดสู
โตของอ้ายฮู้
อยู่ 
 
บ่ได้เคิ่
Em 
งเขา

 
ฝากชี
วิตและดวงวิญญ
าณ
 
กับคำสา
B7 
บานของอ้ายมื้
Em 
อนี้
 
บอกว่า
ฮักฮักเจ้าอี
หลี 
 
จนเบิ่
ดใจ
 
โตอ้
ายเป็นแค่เศษ
ดิน
 
อยู่ใต้ส้น
B7 
ตีนเฮ็ดหยัง
Em 
บ่ได้
 
เพลง
นี้แห่งถืกคิงห
ลาย
 
ฝากไปกับสา
Em 
ยลม..

 
จ็บ.. 
 
ส่ำ
ได๋เมื่อถืกใจเจ้
าป๋า
 
นั่งไห้ส่ำ
หมา 
 
คอย
B7 
ถ่าแต่ดวงอี
Em 
เกิ้ง
 
เฮาเลิกกั
นแล้ว 
 
อีห
ลีบ่
 
ยามคึด
B7 
พ้อได้แต่ซอ
Em 
มเบิ่ง
 
นั่ง
ไห้ 
 
ให้ดวงอีเ
กิ้งคอยซับ
น้ำตา

INSTRU | C D | B7 Em | C D | G |
INSTRU | C D | B7 Em | Am | B7 |

 
ฝากชี
วิตและดวงวิญญ
าณ
 
กับคำสา
B7 
บานของอ้ายมื้
Em 
อนี้
 
บอกว่า
ฮักฮักเจ้าอี
หลี 
 
จนเบิ่
ดใจ
 
โตอ้
ายเป็นแค่เศษ
ดิน
 
อยู่ใต้ส้น
B7 
ตีนเฮ็ดหยัง
Em 
บ่ได้
 
เพลง
นี้แห่งถืกคิงห
ลาย
 
ฝากไปกับสา
Em 
ยลม..

 
จ็บ.. 
 
ส่ำ
ได๋เมื่อถืกใจเจ้
าป๋า
 
นั่งไห้ส่ำ
หมา 
 
คอย
B7 
ถ่าแต่ดวงอี
Em 
เกิ้ง
 
เฮาเลิกกั
นแล้ว 
 
อีห
ลีบ่
 
ยามคึด
B7 
พ้อได้แต่ซอ
Em 
มเบิ่ง
 
นั่ง
ไห้ 
 
ให้ดวงอีเ
กิ้งคอยซับ
น้ำตา

 
เฮาเลิกกั
นแล้ว 
 
อีห
ลีบ่
 
ยามคึด
B7 
พ้อได้แต่เหลีย
Em 
วเบิ่ง
 
นั่งเ
ฝ้า 
 
ให้ดวงอีเ
กิ้งคอยซับ
น้ำตา..

OUTRO | C | G | Am B7 | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง


ได้แต่แนมเบิ่งฟ้าฮ่างๆ
ให้ดวงอีเกิ้งเป็นพยานให้
ได้แต่ฮักบ่ได้หัวใจ
น้องมีไผคนนั้นเบิ่งอยู่
ได้แต่มองเบิ่งอยู่ข้างเสา
โอ้ตัวเรามันน่าอดสู
โตของอ้ายฮู้อยู่ บ่ได้เคิ่งเขา

ฝากชีวิตและดวงวิญญาณ
กับคำสาบานของอ้ายมื้อนี้
บอกว่าฮักฮักเจ้าอีหลี จนเบิ่ดใจ
โตอ้ายเป็นแค่เศษดิน
อยู่ใต้ส้นตีนเฮ็ดหยังบ่ได้
เพลงนี้แห่งถืกคิงหลาย
ฝากไปกับสายลม..

เจ็บ.. ส่ำได๋เมื่อถืกใจเจ้าป๋า
นั่งไห้ส่ำหมา คอยถ่าแต่ดวงอีเกิ้ง
เฮาเลิกกันแล้ว อีหลีบ่
ยามคึดพ้อได้แต่ซอมเบิ่ง
นั่งไห้ ให้ดวงอีเกิ้งคอยซับน้ำตา

( ดนตรี )

ฝากชีวิตและดวงวิญญาณ
กับคำสาบานของอ้ายมื้อนี้
บอกว่าฮักฮักเจ้าอีหลี จนเบิ่ดใจ
โตอ้ายเป็นแค่เศษดิน
อยู่ใต้ส้นตีนเฮ็ดหยังบ่ได้
เพลงนี้แห่งถืกคิงหลาย
ฝากไปกับสายลม..

เจ็บ.. ส่ำได๋เมื่อถืกใจเจ้าป๋า
นั่งไห้ส่ำหมา คอยถ่าแต่ดวงอีเกิ้ง
เฮาเลิกกันแล้ว อีหลีบ่
ยามคึดพ้อได้แต่ซอมเบิ่ง
นั่งไห้ ให้ดวงอีเกิ้งคอยซับน้ำตา

เฮาเลิกกันแล้ว อีหลีบ่
ยามคึดพ้อได้แต่เหลียวเบิ่ง
นั่งเฝ้า ให้ดวงอีเกิ้งคอยซับน้ำตา..

มิวสิควิดีโอ คำสาบานผ่านอีเกิ้ง นายนะโม

เพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง
ศิลปิน : นายนะโม
เนื้อร้องทำนอง : นายนะโม + ตั้ม วังดู่
เรียบเรียง : อ.ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0968311266
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :