คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม

  
Text   

คอร์ดเพลง : คำสาบานผ่านอีเกิ้ง นายนะโม

คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง - นายนะโม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, B7, C, Em, G


INTRO | C D | B7 Em | C D | Em |

 
ได้แต่แ
C 
นมเบิ่งฟ้าฮ่า
D 
งๆ
 
ให้ดวงอี
B7 
เกิ้งเป็นพยาน
Em 
ให้
 
ได้แต่
C 
ฮักบ่ได้หัว
D 
ใจ
 
น้องมี
B7 
ไผคนนั้นเบิ่ง
Em 
อยู่
 
ได้แต่ม
C 
องเบิ่งอยู่ข้างเ
D 
สา
 
โอ้ตัว
B7 
เรามันน่าอ
Em 
ดสู
C 
โตของอ้ายฮู้
D 
อยู่ 
 
บ่ได้เคิ่
Em 
งเขา

 
ฝากชี
C 
วิตและดวงวิญญ
D 
าณ
 
กับคำสา
B7 
บานของอ้ายมื้
Em 
อนี้
 
บอกว่า
C 
ฮักฮักเจ้าอี
D 
หลี 
 
จนเบิ่
G 
ดใจ
 
โตอ้
C 
ายเป็นแค่เศษ
D 
ดิน
 
อยู่ใต้ส้น
B7 
ตีนเฮ็ดหยัง
Em 
บ่ได้
 
เพลง
C 
นี้แห่งถืกคิงห
D 
ลาย
 
ฝากไปกับสา
Em 
ยลม..

 
C 
จ็บ.. 
 
ส่ำ
D 
ได๋เมื่อถืกใจเจ้
G 
าป๋า
 
นั่งไห้ส่ำ
A 
หมา 
 
คอย
B7 
ถ่าแต่ดวงอี
Em 
เกิ้ง
 
เฮาเลิกกั
C 
นแล้ว 
 
อีห
D 
ลีบ่
 
ยามคึด
B7 
พ้อได้แต่ซอ
Em 
มเบิ่ง
 
นั่ง
C 
ไห้ 
 
ให้ดวงอีเ
D 
กิ้งคอยซับ
G 
น้ำตา

INSTRU | C D | B7 Em | C D | G |
INSTRU | C D | B7 Em | Am | B7 |

 
ฝากชี
C 
วิตและดวงวิญญ
D 
าณ
 
กับคำสา
B7 
บานของอ้ายมื้
Em 
อนี้
 
บอกว่า
C 
ฮักฮักเจ้าอี
D 
หลี 
 
จนเบิ่
G 
ดใจ
 
โตอ้
C 
ายเป็นแค่เศษ
D 
ดิน
 
อยู่ใต้ส้น
B7 
ตีนเฮ็ดหยัง
Em 
บ่ได้
 
เพลง
C 
นี้แห่งถืกคิงห
D 
ลาย
 
ฝากไปกับสา
Em 
ยลม..

 
C 
จ็บ.. 
 
ส่ำ
D 
ได๋เมื่อถืกใจเจ้
G 
าป๋า
 
นั่งไห้ส่ำ
A 
หมา 
 
คอย
B7 
ถ่าแต่ดวงอี
Em 
เกิ้ง
 
เฮาเลิกกั
C 
นแล้ว 
 
อีห
D 
ลีบ่
 
ยามคึด
B7 
พ้อได้แต่ซอ
Em 
มเบิ่ง
 
นั่ง
C 
ไห้ 
 
ให้ดวงอีเ
D 
กิ้งคอยซับ
G 
น้ำตา

 
เฮาเลิกกั
C 
นแล้ว 
 
อีห
D 
ลีบ่
 
ยามคึด
B7 
พ้อได้แต่เหลีย
Em 
วเบิ่ง
 
นั่งเ
C 
ฝ้า 
 
ให้ดวงอีเ
D 
กิ้งคอยซับ
G 
น้ำตา..

OUTRO | C | G | Am B7 | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง


ได้แต่แนมเบิ่งฟ้าฮ่างๆ
ให้ดวงอีเกิ้งเป็นพยานให้
ได้แต่ฮักบ่ได้หัวใจ
น้องมีไผคนนั้นเบิ่งอยู่
ได้แต่มองเบิ่งอยู่ข้างเสา
โอ้ตัวเรามันน่าอดสู
โตของอ้ายฮู้อยู่ บ่ได้เคิ่งเขา

ฝากชีวิตและดวงวิญญาณ
กับคำสาบานของอ้ายมื้อนี้
บอกว่าฮักฮักเจ้าอีหลี จนเบิ่ดใจ
โตอ้ายเป็นแค่เศษดิน
อยู่ใต้ส้นตีนเฮ็ดหยังบ่ได้
เพลงนี้แห่งถืกคิงหลาย
ฝากไปกับสายลม..

เจ็บ.. ส่ำได๋เมื่อถืกใจเจ้าป๋า
นั่งไห้ส่ำหมา คอยถ่าแต่ดวงอีเกิ้ง
เฮาเลิกกันแล้ว อีหลีบ่
ยามคึดพ้อได้แต่ซอมเบิ่ง
นั่งไห้ ให้ดวงอีเกิ้งคอยซับน้ำตา

( ดนตรี )

ฝากชีวิตและดวงวิญญาณ
กับคำสาบานของอ้ายมื้อนี้
บอกว่าฮักฮักเจ้าอีหลี จนเบิ่ดใจ
โตอ้ายเป็นแค่เศษดิน
อยู่ใต้ส้นตีนเฮ็ดหยังบ่ได้
เพลงนี้แห่งถืกคิงหลาย
ฝากไปกับสายลม..

เจ็บ.. ส่ำได๋เมื่อถืกใจเจ้าป๋า
นั่งไห้ส่ำหมา คอยถ่าแต่ดวงอีเกิ้ง
เฮาเลิกกันแล้ว อีหลีบ่
ยามคึดพ้อได้แต่ซอมเบิ่ง
นั่งไห้ ให้ดวงอีเกิ้งคอยซับน้ำตา

เฮาเลิกกันแล้ว อีหลีบ่
ยามคึดพ้อได้แต่เหลียวเบิ่ง
นั่งเฝ้า ให้ดวงอีเกิ้งคอยซับน้ำตา..

มิวสิควิดีโอ คำสาบานผ่านอีเกิ้ง นายนะโม

เพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง
ศิลปิน : นายนะโม
เนื้อร้องทำนอง : นายนะโม + ตั้ม วังดู่
เรียบเรียง : อ.ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0968311266
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend