คอร์ดเพลง ครูสอนให้รักในความรู้ เธอสอนให้รู้ในความรัก – ธรรมรัฐ พรหมดิเรก

  
Text   

คอร์ดเพลง : ครูสอนให้รักในความรู้ เธอสอนให้รู้ในความรัก ธรรมรัฐ พรหมดิเรก


INTRO | D | A/C# | Bm A | G A | ( 2 Times )

D 
วัยเยาว์ 
 
ตัวฉันยังเคย
A/C# 
สงสัย
 
ว่าเรียนหนังสือไปเพื่ออ
Bm 
ะไร
 
เกิดคำถ
A 
ามมากมายใน
G 
ใจ 
 
 
A 

 
D 
ติบโต 
 
จึงได้ค้นหาในควา
A/C# 
มหมาย
 
ยิ่งอ่านหนังสือฉันยิ่งต
Bm 
าลาย
 
และสุดท้
A 
ายฉันก็ได้
G 
พบ 
 
 
A 

D 
ฉัน 
 
จึง
A 
ได้เข้า
G 
ใจ 
 
เมื่อโตแ
A 
ล้ว

D 
คุณครู 
 
ได้สอนให้ฉันได้
A/C# 
เรียนรู้
 
ให้ฉันนั้นคอยเฝ้
Bm 
าดู
 
ว่าชี
A 
วิตนั้นเป็นเช่น
G 
ไร 
 
 
A 

D 
ตัวเธอ 
 
ได้สอนให้เข้าใจ
A/C# 
ความรัก
 
ให้ฉันนั้นได้ปร
D 
ะจักษ์
 
ว่าความ
A 
รักนั้นเป็นเช่น
G 
ไร
 
เมื่อ
A 
ฉันได้มาเจอเ
 
ธอ

INSTRU | D | A/C# | Bm A | G A | ( 2 Times )

D 
ชีวิต 
 
ที่ได้มาถึง
A/C# 
จุดนี้
 
เพราะไขว่และคว้าตำร
Bm 
าดีๆ
 
ให้ชี
A 
วิตฉันไม่มืด
G 
มน 
 
 
A 

D 
ตัวฉัน 
 
เมื่อได้มาเจอ
A/C# 
กับเธอ
 
จากชีวิตที่เคยเบ
Bm 
ลอๆ
 
ตัวเธอ
A 
นั้นทำให้สด
G 
ใส 
 
 
A 

D 
ฉัน 
 
จึง
A 
ได้เข้า
G 
ใจ 
 
เมื่อโตแ
A 
ล้ว

D 
คุณครู 
 
ได้สอนให้ฉันได้
A/C# 
เรียนรู้
 
ให้ฉันนั้นคอยเฝ้
Bm 
าดู
 
ว่าชี
A 
วิตนั้นเป็นเช่น
G 
ไร 
 
 
A 

D 
ตัวเธอ 
 
ได้สอนให้เข้าใจ
A/C# 
ความรัก
 
ให้ฉันนั้นได้ปร
D 
ะจักษ์
 
ว่าความ
A 
รักนั้นเป็นเช่น
G 
ไร
 
เมื่อ
A 
ฉันได้มาเจอ

D 
คุณครู 
 
ได้สอนให้ฉันได้
A/C# 
เรียนรู้
 
ให้ฉันนั้นคอยเฝ้
Bm 
าดู
 
ว่าชี
A 
วิตนั้นเป็นเช่น
G 
ไร 
 
 
A 

D 
ตัวเธอ 
 
ได้สอนให้เข้าใจ
A/C# 
ความรัก
 
ให้ฉันนั้นได้ปร
D 
ะจักษ์
 
ว่าความ
A 
รักนั้นเป็นเช่น
G 
ไร
 
เมื่อ
A 
ฉันได้มาเจอเ
 
ธอ

INSTRU | D | A/C# | Bm A | G A | ( 2 Times ) | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ครูสอนให้รักในความรู้ เธอสอนให้รู้ในความรัก


วัยเยาว์ ตัวฉันยังเคยสงสัย
ว่าเรียนหนังสือไปเพื่ออะไร
เกิดคำถามมากมายในใจ

เติบโต จึงได้ค้นหาในความหมาย
ยิ่งอ่านหนังสือฉันยิ่งตาลาย
และสุดท้ายฉันก็ได้พบ

ฉัน จึงได้เข้าใจ เมื่อโตแล้ว

คุณครู ได้สอนให้ฉันได้เรียนรู้
ให้ฉันนั้นคอยเฝ้าดู
ว่าชีวิตนั้นเป็นเช่นไร

ตัวเธอ ได้สอนให้เข้าใจความรัก
ให้ฉันนั้นได้ประจักษ์
ว่าความรักนั้นเป็นเช่นไร
เมื่อฉันได้มาเจอเธอ

( ดนตรี )

ชีวิต ที่ได้มาถึงจุดนี้
เพราะไขว่และคว้าตำราดีๆ
ให้ชีวิตฉันไม่มืดมน

ตัวฉัน เมื่อได้มาเจอกับเธอ
จากชีวิตที่เคยเบลอๆ
ตัวเธอนั้นทำให้สดใส

ฉัน จึงได้เข้าใจ เมื่อโตแล้ว

คุณครู ได้สอนให้ฉันได้เรียนรู้
ให้ฉันนั้นคอยเฝ้าดู
ว่าชีวิตนั้นเป็นเช่นไร

ตัวเธอ ได้สอนให้เข้าใจความรัก
ให้ฉันนั้นได้ประจักษ์
ว่าความรักนั้นเป็นเช่นไร
เมื่อฉันได้มาเจอ

คุณครู ได้สอนให้ฉันได้เรียนรู้
ให้ฉันนั้นคอยเฝ้าดู
ว่าชีวิตนั้นเป็นเช่นไร

ตัวเธอ ได้สอนให้เข้าใจความรัก
ให้ฉันนั้นได้ประจักษ์
ว่าความรักนั้นเป็นเช่นไร
เมื่อฉันได้มาเจอเธอ

มิวสิควิดีโอ ครูสอนให้รักในความรู้ เธอสอนให้รู้ในความรัก ธรรมรัฐ พรหมดิเรก

เพลง ครูสอนให้รักในความรู้ เธอสอนให้รู้ในความรัก
ศิลปิน : ธรรมรัฐ พรหมดิเรก
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง :
ธรรมรัฐ พรหมดิเรก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend