หน้าแรก » บอล ปริวรรต » คอร์ดเพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก – บอล ปริวรรต

คอร์ดเพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก – บอล ปริวรรต

คอร์ดเพลง : คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก บอล ปริวรรต

คอร์ดเพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก - บอล ปริวรรต

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Bb,Cm,Eb,Fm,Gm


INTRO | Cm | Bb | Ab | Bb |
INTRO | Cm | Bb | Ab | Bb | Bb |

Cm 
เธอคือนางฟ้า 
 
ส่วน
Bb 
ฉันคือคนเดินดิน 
 
 
Ab 
 
เธออยู่
Bb 
สูงเกินใจจะไข
Eb 
ว่คว้า
 
เอื้อม
Cm 
มือไปคงไม่ถึง 
 
แค่อยากจ
Bb 
ะดึงเธอลงมา
 
รู้
Ab 
ดีว่าเราต่าง
Bb 
กันเหลือ
Eb 
เกิน

Fm 
มีแต่ความห่ว
Gm 
งใย 
 
ส่ง
Ab 
ใจไ
Bb 
ปคงไม่
Eb 
ถึง
 
ได้
Fm 
แอบรักเธอ 
 
รักเ
Ab 
ธอในใจก็
Bb 
พอ

 
อยากบอกว่า
Ab 
รัก 
 
รัก
Bb 
เธอ 
 
ได้แต่
Gm 
คิดแค่เพียงใ
Cm 
นใจ
 
ได้
Fm 
แต่เจียมตัวเจียม
Bb 
ใจ 
 
คอย
Eb 
ย้ำตัวเองเสมอ
 
เป็น
Ab 
ได้แค่คนที่
Bb 
รักเธอ 
 
แต่ไม่
Gm 
ใช่คนที่เธ
Cm 
อรัก
 
แค่
Fm 
เพียงเศษใจก็ 
 
Bb 
ม่มีสิทธิ์ครอบค
Eb 
รอง

INSTRU | Fm Gm | Ab Eb | Fm Gm | Ab Bb |

 
ไม่
Cm 
หวังอะไรจากเธอ 
 
ไม่ห
Bb 
วังให้เธอมารัก
 
เข้า
Ab 
ใจทุกอย่าง 
 
ว่า
Bb 
ฉันควรอยู่ตร
Eb 
งไหน
Cm 
แค่ได้ยืนข้างเธอ 
 
แค่
Bb 
นี้ก็สุขใจ
 
ไม่ต้องก
Ab 
ารอะไรมาก
Bb 
ไปกว่า
Eb 
นี้เลย

Fm 
มีแต่ความห่ว
Gm 
งใย 
 
ส่ง
Ab 
ใจไ
Bb 
ปคงไม่
Eb 
ถึง
 
ได้
Fm 
แอบรักเธอ 
 
รักเ
Ab 
ธอในใจก็
Bb 
พอ

 
อยากบอกว่า
Ab 
รัก 
 
รัก
Bb 
เธอ 
 
ได้แต่
Gm 
คิดแค่เพียงใ
Cm 
นใจ
 
ได้
Fm 
แต่เจียมตัวเจียม
Bb 
ใจ 
 
คอย
Eb 
ย้ำตัวเองเสมอ
 
เป็น
Ab 
ได้แค่คนที่
Bb 
รักเธอ 
 
แต่ไม่
Gm 
ใช่คนที่เธ
Cm 
อรัก
 
แค่
Fm 
เพียงเศษใจ 
 
ก็ไ
Bb 
ม่มีสิทธิ์ครอบค
Eb 
รอง

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb | ( 2 Times )

 
อยากบอกว่า
Ab 
รัก 
 
รัก
Bb 
เธอ 
 
ได้แต่
Gm 
คิดแค่เพียงใ
Cm 
นใจ
 
ได้
Fm 
แต่เจียมตัวเจียม
Bb 
ใจ 
 
คอย
Eb 
ย้ำตัวเองเสมอ
 
เป็น
Ab 
ได้แค่คนที่
Bb 
รักเธอ 
 
แต่ไม่
Gm 
ใช่คนที่เธ
Cm 
อรัก
 
แค่
Fm 
เพียงเศษใจ 
 
ก็ไ
Bb 
ม่มีสิทธิ์ครอบค
Eb 
รอง

 
เป็น
Fm 
ได้แค่เพียงเท่
Gm 
านี้ 
 
มันก็
Ab 
ดีแล้ว
Eb 
ใจ
 
ไม่
Fm 
ว่าเธอจะรัก
Gm 
ใคร.
Ab 
.. 
 
ฉันก็ได้แค่ยิ
Eb 
นดี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก


เธอคือนางฟ้า ส่วนฉันคือคนเดินดิน
เธออยู่สูงเกินใจจะไขว่คว้า
เอื้อมมือไปคงไม่ถึง แค่อยากจะดึงเธอลงมา
รู้ดีว่าเราต่างกันเหลือเกิน

มีแต่ความห่วงใย ส่งใจไปคงไม่ถึง
ได้แอบรักเธอ รักเธอในใจก็พอ

อยากบอกว่ารัก รักเธอ ได้แต่คิดแค่เพียงในใจ
ได้แต่เจียมตัวเจียมใจ คอยย้ำตัวเองเสมอ
เป็นได้แค่คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
แค่เพียงเศษใจก็ ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

( ดนตรี )

ไม่หวังอะไรจากเธอ ไม่หวังให้เธอมารัก
เข้าใจทุกอย่าง ว่าฉันควรอยู่ตรงไหน
แค่ได้ยืนข้างเธอ แค่นี้ก็สุขใจ
ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้เลย

มีแต่ความห่วงใย ส่งใจไปคงไม่ถึง
ได้แอบรักเธอ รักเธอในใจก็พอ

อยากบอกว่ารัก รักเธอ ได้แต่คิดแค่เพียงในใจ
ได้แต่เจียมตัวเจียมใจ คอยย้ำตัวเองเสมอ
เป็นได้แค่คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
แค่เพียงเศษใจ ก็ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

( ดนตรี )

อยากบอกว่ารัก รักเธอ ได้แต่คิดแค่เพียงในใจ
ได้แต่เจียมตัวเจียมใจ คอยย้ำตัวเองเสมอ
เป็นได้แค่คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
แค่เพียงเศษใจ ก็ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

เป็นได้แค่เพียงเท่านี้ มันก็ดีแล้วใจ
ไม่ว่าเธอจะรักใคร… ฉันก็ได้แค่ยินดี..

มิวสิควิดีโอ คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก บอล ปริวรรต

เพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
ศิลปิน : บอล ปริวรรต
คำร้อง/ทำนอง OHm Inception
เรียบเรียง ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง 062-5656982,0826164544
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา