คอร์ดเพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก – บอล ปริวรรต

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก บอล ปริวรรต

คอร์ดเพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก - บอล ปริวรรต

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Bb,Cm,Eb,Fm,Gm


INTRO | Cm | Bb | Ab | Bb |
INTRO | Cm | Bb | Ab | Bb | Bb |

Cm 
เธอคือนางฟ้า 
 
ส่วน
Bb 
ฉันคือคนเดินดิน 
 
 
Ab 
 
เธออยู่
Bb 
สูงเกินใจจะไข
Eb 
ว่คว้า
 
เอื้อม
Cm 
มือไปคงไม่ถึง 
 
แค่อยากจ
Bb 
ะดึงเธอลงมา
 
รู้
Ab 
ดีว่าเราต่าง
Bb 
กันเหลือ
Eb 
เกิน

Fm 
มีแต่ความห่ว
Gm 
งใย 
 
ส่ง
Ab 
ใจไ
Bb 
ปคงไม่
Eb 
ถึง
 
ได้
Fm 
แอบรักเธอ 
 
รักเ
Ab 
ธอในใจก็
Bb 
พอ

 
อยากบอกว่า
Ab 
รัก 
 
รัก
Bb 
เธอ 
 
ได้แต่
Gm 
คิดแค่เพียงใ
Cm 
นใจ
 
ได้
Fm 
แต่เจียมตัวเจียม
Bb 
ใจ 
 
คอย
Eb 
ย้ำตัวเองเสมอ
 
เป็น
Ab 
ได้แค่คนที่
Bb 
รักเธอ 
 
แต่ไม่
Gm 
ใช่คนที่เธ
Cm 
อรัก
 
แค่
Fm 
เพียงเศษใจก็ 
 
Bb 
ม่มีสิทธิ์ครอบค
Eb 
รอง

INSTRU | Fm Gm | Ab Eb | Fm Gm | Ab Bb |

 
ไม่
Cm 
หวังอะไรจากเธอ 
 
ไม่ห
Bb 
วังให้เธอมารัก
 
เข้า
Ab 
ใจทุกอย่าง 
 
ว่า
Bb 
ฉันควรอยู่ตร
Eb 
งไหน
Cm 
แค่ได้ยืนข้างเธอ 
 
แค่
Bb 
นี้ก็สุขใจ
 
ไม่ต้องก
Ab 
ารอะไรมาก
Bb 
ไปกว่า
Eb 
นี้เลย

Fm 
มีแต่ความห่ว
Gm 
งใย 
 
ส่ง
Ab 
ใจไ
Bb 
ปคงไม่
Eb 
ถึง
 
ได้
Fm 
แอบรักเธอ 
 
รักเ
Ab 
ธอในใจก็
Bb 
พอ

 
อยากบอกว่า
Ab 
รัก 
 
รัก
Bb 
เธอ 
 
ได้แต่
Gm 
คิดแค่เพียงใ
Cm 
นใจ
 
ได้
Fm 
แต่เจียมตัวเจียม
Bb 
ใจ 
 
คอย
Eb 
ย้ำตัวเองเสมอ
 
เป็น
Ab 
ได้แค่คนที่
Bb 
รักเธอ 
 
แต่ไม่
Gm 
ใช่คนที่เธ
Cm 
อรัก
 
แค่
Fm 
เพียงเศษใจ 
 
ก็ไ
Bb 
ม่มีสิทธิ์ครอบค
Eb 
รอง

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb | ( 2 Times )

 
อยากบอกว่า
Ab 
รัก 
 
รัก
Bb 
เธอ 
 
ได้แต่
Gm 
คิดแค่เพียงใ
Cm 
นใจ
 
ได้
Fm 
แต่เจียมตัวเจียม
Bb 
ใจ 
 
คอย
Eb 
ย้ำตัวเองเสมอ
 
เป็น
Ab 
ได้แค่คนที่
Bb 
รักเธอ 
 
แต่ไม่
Gm 
ใช่คนที่เธ
Cm 
อรัก
 
แค่
Fm 
เพียงเศษใจ 
 
ก็ไ
Bb 
ม่มีสิทธิ์ครอบค
Eb 
รอง

 
เป็น
Fm 
ได้แค่เพียงเท่
Gm 
านี้ 
 
มันก็
Ab 
ดีแล้ว
Eb 
ใจ
 
ไม่
Fm 
ว่าเธอจะรัก
Gm 
ใคร.
Ab 
.. 
 
ฉันก็ได้แค่ยิ
Eb 
นดี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก


เธอคือนางฟ้า ส่วนฉันคือคนเดินดิน
เธออยู่สูงเกินใจจะไขว่คว้า
เอื้อมมือไปคงไม่ถึง แค่อยากจะดึงเธอลงมา
รู้ดีว่าเราต่างกันเหลือเกิน

มีแต่ความห่วงใย ส่งใจไปคงไม่ถึง
ได้แอบรักเธอ รักเธอในใจก็พอ

อยากบอกว่ารัก รักเธอ ได้แต่คิดแค่เพียงในใจ
ได้แต่เจียมตัวเจียมใจ คอยย้ำตัวเองเสมอ
เป็นได้แค่คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
แค่เพียงเศษใจก็ ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

( ดนตรี )

ไม่หวังอะไรจากเธอ ไม่หวังให้เธอมารัก
เข้าใจทุกอย่าง ว่าฉันควรอยู่ตรงไหน
แค่ได้ยืนข้างเธอ แค่นี้ก็สุขใจ
ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้เลย

มีแต่ความห่วงใย ส่งใจไปคงไม่ถึง
ได้แอบรักเธอ รักเธอในใจก็พอ

อยากบอกว่ารัก รักเธอ ได้แต่คิดแค่เพียงในใจ
ได้แต่เจียมตัวเจียมใจ คอยย้ำตัวเองเสมอ
เป็นได้แค่คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
แค่เพียงเศษใจ ก็ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

( ดนตรี )

อยากบอกว่ารัก รักเธอ ได้แต่คิดแค่เพียงในใจ
ได้แต่เจียมตัวเจียมใจ คอยย้ำตัวเองเสมอ
เป็นได้แค่คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
แค่เพียงเศษใจ ก็ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

เป็นได้แค่เพียงเท่านี้ มันก็ดีแล้วใจ
ไม่ว่าเธอจะรักใคร… ฉันก็ได้แค่ยินดี..

มิวสิควิดีโอ คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก บอล ปริวรรต

เพลง คนที่รักเธอ แต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
ศิลปิน : บอล ปริวรรต
คำร้อง/ทำนอง OHm Inception
เรียบเรียง ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง 062-5656982,0826164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend