หน้าแรก » บอล ปริวรรต » คอร์ดเพลง สายลมความคิดถึง – บอล ปริวรรต

คอร์ดเพลง สายลมความคิดถึง – บอล ปริวรรต

คอร์ดเพลง : สายลมความคิดถึง บอล ปริวรรต

คอร์ดเพลง สายลมความคิดถึง - บอล ปริวรรต

เพลง :

ศิลปิน : บอล ปริวรรต

เนื้อร้อง/ทำนอง : โอม วงทัพห้า

คอร์ดทั้งหมด : A,E,F#m,E,D,C#m


INTRO | A E | F#m E | D | E |

F#m 
สายลมที่พัดผ่าน 
 
ฝากความคิด
C#m 
ถึงไปถึงคนไกล
 
อยู่ทาง
นั้นเธอจะเป็นเช่นไร 
 
คิดถึง
ฉันบ้างหรือเปล่า
 
ใน
F#m 
วันที่ในโปรยปราย 
 
คนทา
C#m 
งนี้มันเหน็บหนาว
 
นึกถึงค
ราวที่สองเราเคยอยู่ด้ว
ยกัน

 
ตักของ
F#m 
ฉัน 
 
ที่
C#m 
เธอนั้นเคยหนุน
 
อยากไห้
รู้มันยังอบ
อุ่นอยู่เ
สมอ
 
คำว่า
F#m 
รัก 
 
ที่ฉัน
C#m 
เคยพร่ำบอกเธอ
 
มัน
ยังเหมือนเดิมเสมอ 
 
ยังรักเ
ธอไม่เคยจืดจาง

 
ฝากสาย
ลมช่วยพัด
E/G# 
พาความคิ
F#m 
ดถึง
 
ส่งไ
ปถึงคนๆห
นึ่ง 
 
ว่าคิดถึงและห่วง
ใย
 
อยากไห้
รู้อยู่ทาง
E/G# 
นี้ 
 
ฉัน
F#m 
ยังหาหม้ายใ
คร
 
มีแต่เ
ธอคนเดียวทั้งใ
จรู้หม้ายคน
ดี

INSTRU | A E/G# | F#m E | D | E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | D E | A |

 
ตักของ
F#m 
ฉัน 
 
ที่
C#m 
เธอนั้นเคยหนุน
 
อยากไห้
รู้มันยังอบ
อุ่นอยู่เ
สมอ
 
คำว่า
F#m 
รัก 
 
ที่ฉัน
C#m 
เคยพร่ำบอกเธอ
 
มัน
ยังเหมือนเดิมเสมอ 
 
ยังรักเ
ธอไม่เคยจืดจาง

 
ฝากสาย
ลมช่วยพัด
E/G# 
พาความคิ
F#m 
ดถึง
 
ส่งไ
ปถึงคนๆห
นึ่ง 
 
ว่าคิดถึงและห่วง
ใย
 
อยากไห้
รู้อยู่ทาง
E/G# 
นี้ 
 
ฉัน
F#m 
ยังหาหม้ายใ
คร
 
มีแต่เ
ธอคนเดียวทั้งใ
จรู้หม้ายคน
ดี

 
ฝากสาย
ลมช่วยพัด
E/G# 
พาความคิ
F#m 
ดถึง
 
ส่งไ
ปถึงคนๆห
นึ่ง 
 
ว่าคิดถึงและห่วง
ใย
 
อยากไห้
รู้อยู่ทาง
E/G# 
นี้ 
 
ฉัน
F#m 
ยังหาหม้ายใ
คร
 
มีแต่เ
ธอคนเดียวทั้งใ
จรู้หม้ายคน
ดี

OUTRO | A E/G# | F#m E | D | E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สายลมความคิดถึง


สายลมที่พัดผ่าน ฝากความคิดถึงไปถึงคนไกล
อยู่ทางนั้นเธอจะเป็นเช่นไร คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
ในวันที่ในโปรยปราย คนทางนี้มันเหน็บหนาว
นึกถึงคราวที่สองเราเคยอยู่ด้วยกัน

ตักของฉัน ที่เธอนั้นเคยหนุน
อยากไห้รู้มันยังอบอุ่นอยู่เสมอ
คำว่ารัก ที่ฉันเคยพร่ำบอกเธอ
มันยังเหมือนเดิมเสมอ ยังรักเธอไม่เคยจืดจาง

ฝากสายลมช่วยพัดพาความคิดถึง
ส่งไปถึงคนๆหนึ่ง ว่าคิดถึงและห่วงใย
อยากไห้รู้อยู่ทางนี้ ฉันยังหาหม้ายใคร
มีแต่เธอคนเดียวทั้งใจรู้หม้ายคนดี

( ดนตรี )

ตักของฉัน ที่เธอนั้นเคยหนุน
อยากไห้รู้มันยังอบอุ่นอยู่เสมอ
คำว่ารัก ที่ฉันเคยพร่ำบอกเธอ
มันยังเหมือนเดิมเสมอ ยังรักเธอไม่เคยจืดจาง

ฝากสายลมช่วยพัดพาความคิดถึง
ส่งไปถึงคนๆหนึ่ง ว่าคิดถึงและห่วงใย
อยากไห้รู้อยู่ทางนี้ ฉันยังหาหม้ายใคร
มีแต่เธอคนเดียวทั้งใจรู้หม้ายคนดี

ฝากสายลมช่วยพัดพาความคิดถึง
ส่งไปถึงคนๆหนึ่ง ว่าคิดถึงและห่วงใย
อยากไห้รู้อยู่ทางนี้ ฉันยังหาหม้ายใคร
มีแต่เธอคนเดียวทั้งใจรู้หม้ายคนดี

มิวสิควิดีโอ สายลมความคิดถึง บอล ปริวรรต

เพลง สายลมความคิดถึง
เรียบเรียง ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 062-5656982, 082-6164544
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :