คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นเสือ – SON NPY

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่อยากเป็นเสือ SON NPY

คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นเสือ - SON NPY

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single SON NPY : ไม่อยากเป็นเสือ


INTRO | C#m | A | E | B | ( 2 Times )

C#m 
  เห็นเธอเข้ามา ทางหน้าประตูอย่างเฉิดฉาย
A 
  สายตาผู้ชายจ้องมองดูไปที่เธอเป็นเป้าหมาย
E 
  ช่วยเดินผ่านฉันทีจะได้เอาหน้าไปใกล้ๆ
B 
  โอ๊ะ..โอ..

C#m 
  เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทัก
A 
  ก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโสดใช่มั้ยครับ
E 
  พี่อยากจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ๆ
B 
  โอ๊ะ..โอ..

 
แค่เพียงม
C#m 
องและเธอเดินผ่านกลิ่นน้ำหอมก็ช่างเย้ายวน
 
สาย
A 
ตาที่เธอมองกวาดราวกับเหมือนเธอนั้นเชื้อชวน
 
โอ้ใ
E 
จเอ้ย 
 
ก็ไม่ได้อยากกลับเป็นเ
B 
สือ

 
ไม่ได้อยากเป็นเ
C#m 
สือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
 
แต่พี่น่ะถูกใจ
A 
หนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
 
ไหนลองโยกอีก
E 
ที โยกอีกที โยกอีกที หัวใจพี่จะ
B 
วาย
 
ส่งสายตาไปแ
C#m 
ล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
 
หากว่าผับปิดแ
A 
ล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
 
มาชนแก้วอีก
E 
ที ชนอีกที ชนอีกที
 
เพราะพี่ไม่มีใ
B 
คร 
 
คืนนี้พี่โสด..

C#m 
  เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทัก
A 
  ก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโสดใช่มั้ยครับ
E 
  พี่อยากจะเข้าไปเทคแครเข้าไปดูแลเธอใกล้ๆ
B 
  โอ๊ะ..โอ..

 
แค่เพียงม
C#m 
องและเธอเดินผ่านกลิ่นน้ำหอมก็ช่างเย้ายวน
 
สาย
A 
ตาที่เธอมองกวาดราวกับเหมือนเธอนั้นเชื้อชวน
 
โอ้ใ
E 
จเอ้ย 
 
ก็ไม่ได้อยากกลับเป็นเ
B 
สือ

 
ไม่ได้อยากเป็นเ
C#m 
สือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
 
แต่พี่น่ะถูกใจ
A 
หนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
 
ไหนลองโยกอีก
E 
ที โยกอีกที โยกอีกที หัวใจพี่จะ
B 
วาย
 
ส่งสายตาไปแ
C#m 
ล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
 
หากว่าผับปิดแ
A 
ล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
 
มาชนแก้วอีก
E 
ที ชนอีกที ชนอีกที
 
เพราะพี่ไม่มีใ
B 
คร..

 
ไม่ได้อยากเป็นเ
C#m 
สือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
 
แต่พี่น่ะถูกใจ
A 
หนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
 
ไหนลองโยกอีก
E 
ทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จะ
B 
วาย
 
ส่งสายตาไปแ
C#m 
ล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
 
หากว่าผับปิดแ
A 
ล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
 
มาชนแก้วอีก
E 
ทีชนอีกทีชนอีกที
 
เพราะพี่ไม่มีใ
B 
คร 
 
คืนนี้พี่โสด..

INSTRU | C#m | A | E | B | ( 2 Times )

C#m 
  เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทัก
A 
  ก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโสดใช่มั้ยครับ
E 
  พี่อยากจะเข้าไปเทคแครเข้าไปดูแลเธอใกล้ๆ
B 
  โอ๊ะ..โอ..

 
แค่เพียงม
C#m 
องและเธอเดินผ่านกลิ่นน้ำหอมก็ช่างเย้ายวน
 
สาย
A 
ตาที่เธอมองกวาดราวกับเหมือนเธอนั้นเชื้อชวน
 
โอ้ใ
E 
จเอ้ย 
 
ก็ไม่ได้อยากกลับเป็นเ
B 
สือ

 
ไม่ได้อยากเป็นเ
C#m 
สือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
 
แต่พี่น่ะถูกใจ
A 
หนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
 
ไหนลองโยกอีก
E 
ทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จะ
B 
วาย
 
ส่งสายตาไปแ
C#m 
ล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
 
หากว่าผับปิดแ
A 
ล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
 
มาชนแก้วอีก
E 
ทีชนอีกทีชนอีกที
 
เพราะพี่ไม่มีใ
B 
คร

 
ไม่ได้อยากเป็นเ
C#m 
สือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
 
แต่พี่น่ะถูกใจ
A 
หนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
 
ไหนลองโยกอีก
E 
ทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จะ
B 
วาย
 
ส่งสายตาไปแ
C#m 
ล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
 
หากว่าผับปิดแ
A 
ล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
 
มาชนแก้วอีก
E 
ทีชนอีกทีชนอีกที
 
เพราะพี่ไม่มีใ
B 
คร คืนนี้พี่โสด..

OUTRO | C#m | A | E | B | ( 2 Times ) | C#m |


เห็นเธอเข้ามา ทางหน้าประตูอย่างเฉิดฉาย
สายตาผู้ชายจ้องมองดูไปที่เธอเป็นเป้าหมาย
ช่วยเดินผ่านฉันทีจะได้เอาหน้าไปใกล้ๆ
โอ๊ะ..โอ..

เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทัก
ก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโสดใช่มั้ยครับ
พี่อยากจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ๆ
โอ๊ะ..โอ..

แค่เพียงมองและเธอเดินผ่านกลิ่นน้ำหอมก็ช่างเย้ายวน
สายตาที่เธอมองกวาดราวกับเหมือนเธอนั้นเชื้อชวน
โอ้ใจเอ้ย ก็ไม่ได้อยากกลับเป็นเสือ

ไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
แต่พี่น่ะถูกใจหนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
ไหนลองโยกอีกที โยกอีกที โยกอีกที หัวใจพี่จะวาย
ส่งสายตาไปแล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
หากว่าผับปิดแล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
มาชนแก้วอีกที ชนอีกที ชนอีกที
เพราะพี่ไม่มีใคร คืนนี้พี่โสด..

เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทัก
ก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโสดใช่มั้ยครับ
พี่อยากจะเข้าไปเทคแครเข้าไปดูแลเธอใกล้ๆ
โอ๊ะ..โอ..

แค่เพียงมองและเธอเดินผ่านกลิ่นน้ำหอมก็ช่างเย้ายวน
สายตาที่เธอมองกวาดราวกับเหมือนเธอนั้นเชื้อชวน
โอ้ใจเอ้ย ก็ไม่ได้อยากกลับเป็นเสือ

ไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
แต่พี่น่ะถูกใจหนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
ไหนลองโยกอีกที โยกอีกที โยกอีกที หัวใจพี่จะวาย
ส่งสายตาไปแล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
หากว่าผับปิดแล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
มาชนแก้วอีกที ชนอีกที ชนอีกที
เพราะพี่ไม่มีใคร..

ไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
แต่พี่น่ะถูกใจหนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
ไหนลองโยกอีกทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จะวาย
ส่งสายตาไปแล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
หากว่าผับปิดแล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
มาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกที
เพราะพี่ไม่มีใคร คืนนี้พี่โสด..

( ดนตรี )

เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทัก
ก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโสดใช่มั้ยครับ
พี่อยากจะเข้าไปเทคแครเข้าไปดูแลเธอใกล้ๆ
โอ๊ะ..โอ..

แค่เพียงมองและเธอเดินผ่านกลิ่นน้ำหอมก็ช่างเย้ายวน
สายตาที่เธอมองกวาดราวกับเหมือนเธอนั้นเชื้อชวน
โอ้ใจเอ้ย ก็ไม่ได้อยากกลับเป็นเสือ

ไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
แต่พี่น่ะถูกใจหนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
ไหนลองโยกอีกทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จะวาย
ส่งสายตาไปแล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
หากว่าผับปิดแล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
มาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกที
เพราะพี่ไม่มีใคร

ไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากล่าเหยื่อ
แต่พี่น่ะถูกใจหนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อ
ไหนลองโยกอีกทีโยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จะวาย
ส่งสายตาไปแล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอก
หากว่าผับปิดแล้วจะไปกันมั้ยกับพี่ต่อ
มาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกที
เพราะพี่ไม่มีใคร คืนนี้พี่โสด..

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่อยากเป็นเสือ SON NPY

เพลง ไม่อยากเป็นเสือ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : Wai neverdie (อาทิตย์ อรรคณิต)
เรียบเรียง : Phakhin DL Studio (ภาคิณ อามาตมนตรี)
ติดต่องานแสดง : 094-953-5154
089-996-8819 : 086-000-6699
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend