คอร์ดเพลง ผัวไม่อยู่หนูร่าเริง – ติ๊ก อัญชลี

  
Text   
คอร์ดเพลง ผัวไม่อยู่หนูร่าเริง คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง

INTRO | Gm | Gm | Gm | Gm | Gm |
INTRO | Gm | ( 8 Times ) | Gm |

 
หกโม
Gm 
งแลงก็ลองแข้งลองขา
 
สายย่อเริ่มมาออกันอยู่หน้าฮ้าน
 
 
มื้อหนีผัวเผลอขอออกไปชื่
Cm 
นบาน
 
บริเวณหน้
F 
าฮ้าน.. 
 
ดึกมาบ่อย่านฮอ
Gm 
ดผัว

 
* ผัว
Gm 
บ่อยู่ก็เลยชวนหมู่มาย่อ
 
บ่ได้ส่อหล่อบ่ได้นัดพ้อผู้บ่าว
 
 
แต่กินนำหมู่อยู่ดอกเด้อเหล้
Cm 
าขาว
 
แต่เรื่องเจ้าชู้
F 
บ่เอา 
 
ยังฮักคือเก่าเด้อผั
Gm 
วขา

 
** หน้
Eb 
าฮ้าน 
 
หน้
F 
าฮ้าน 
 
หน้
Gm 
าฮ้าน
 
มื้อแลงสำ
Eb 
ราญบัดยา
F 
มผัว
Bb 
บ่อยู่
 
หน้
Eb 
าฮ้าน 
 
หน้
F 
าฮ้าน 
 
หน้
Gm 
าฮ้าน
 
บ่เคยผิดเค
Eb 
ยพล่านบ่เค
F 
ยมีศั
Bb 
ตรู
 
ย่อได้ไ
Gm 
งง่องจุ๊กกรู๊จุ๊
Cm 
กกรู
 
ก็ม่วนอ
Gm 
ยู่ดอกบัดยามผัว
Cm 
บ่อยู่
 
ถ้าผัวข่อ
F 
ยฮู้ละโ
Dm 
ตไผโ
Gm 
ตมัน
 
ถ้าผัวข่อ
F 
ยฮู้.. 
 
ละโ
Dm 
ตไผโ
Gm 
ตมัน..

INSTRU | Gm | ( 8 Times )
INSTRU | Gm | ( 4 Times )

( *, **, ** )

OUTRO | Gm | ( 8 Times ) | Gm |

เนื้อเพลง
หกโมงแลงก็ลองแข้งลองขา
สายย่อเริ่มมาออกันอยู่หน้าฮ้าน
มื้อหนีผัวเผลอขอออกไปชื่นบาน
บริเวณหน้าฮ้าน.. ดึกมาบ่อย่านฮอดผัว

ผัวบ่อยู่ก็เลยชวนหมู่มาย่อ
บ่ได้ส่อหล่อบ่ได้นัดพ้อผู้บ่าว
แต่กินนำหมู่อยู่ดอกเด้อเหล้าขาว
แต่เรื่องเจ้าชู้บ่เอา ยังฮักคือเก่าเด้อผัวขา

หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน
มื้อแลงสำราญบัดยามผัวบ่อยู่
หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน
บ่เคยผิดเคยพล่านบ่เคยมีศัตรู
ย่อได้ไงง่องจุ๊กกรู๊จุ๊กกรู
ก็ม่วนอยู่ดอกบัดยามผัวบ่อยู่
ถ้าผัวข่อยฮู้ละโตไผโตมัน
ถ้าผัวข่อยฮู้.. ละโตไผโตมัน..

ดนตรี

ผัวบ่อยู่ก็เลยชวนหมู่มาย่อ
บ่ได้ส่อหล่อบ่ได้นัดพ้อผู้บ่าว
แต่กินนำหมู่อยู่ดอกเด้อเหล้าขาว
แต่เรื่องเจ้าชู้บ่เอา ยังฮักคือเก่าเด้อผัวขา

หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน
มื้อแลงสำราญบัดยามผัวบ่อยู่
หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน
บ่เคยผิดเคยพล่านบ่เคยมีศัตรู
ย่อได้ไงง่องจุ๊กกรู๊จุ๊กกรู
ก็ม่วนอยู่ดอกบัดยามผัวบ่อยู่
ถ้าผัวข่อยฮู้ละโตไผโตมัน
ถ้าผัวข่อยฮู้.. ละโตไผโตมัน..

หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน
มื้อแลงสำราญบัดยามผัวบ่อยู่
หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน หน้าฮ้าน
บ่เคยผิดเคยพล่านบ่เคยมีศัตรู
ย่อได้ไงง่องจุ๊กกรู๊จุ๊กกรู
ก็ม่วนอยู่ดอกบัดยามผัวบ่อยู่
ถ้าผัวข่อยฮู้ละโตไผโตมัน
ถ้าผัวข่อยฮู้.. ละโตไผโตมัน..

คำร้อง : เพชร สหรัตน์
ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ผัวไม่อยู่หนูร่าเริง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend