หน้าแรก » อาร์ม กระนวน » คอร์ดเพลง นกกะฮูกตาโป – อาร์ม กระนวน

คอร์ดเพลง นกกะฮูกตาโป – อาร์ม กระนวน

คอร์ดเพลง : นกกะฮูกตาโป อาร์ม กระนวน

คอร์ดเพลง นกกะฮูกตาโป - อาร์ม กระนวน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อาร์ม กระนวน : นกกะฮูกตาโป

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง นกกะฮูกตาโป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F | Em | Dm | G |
INTRO | F | Em | Dm | G | G |

 
กะเ
คยสงสัยอยู่ว่า
 
นกกะฮูกนั่น
Em 
หนามันคือตาใหญ่
 
ที่แ
ท้มันนั้นเสียใจ 
 
นั่งฮ้องไ
ห้จนว่าตาโป
 
คือเ
จ้าที่ถิ่มอ้ายไป
 
บ่หัวซา
Em 
ใจเฮ็ดคืออ้ายบ่มีค่า
 
สุดท้
ายอ้ายกะฮู้ว่า
 
นกกะฮูกนั่นห
นามันกะคืออ้าย

Am 
กอดขาเอาไว้ 
 
จั่ง
Em 
ใด๋เจ้ากะไปคือเก่า
 
ถิ่มไ
ว้กะแค่ความเหงา 
 
และ
น้ำตา

 
นกกะ
ฮูกตาโป 
 
ผู้โพดโ
พในความฮัก
 
ย้อน
Em 
บ่ฮู้จัก 
 
ว่าความ
Am 
ฮักเป็นแนวใด๋
 
เมื่อเ
จ้านั้นถิ่มอ้าย
ไป 
 
กะมีแต่
น้ำตา
 
ฮู้
บ่ว่าเจ้า 
 
คน
ดีเหยียบใจ
 
ถิ่ม
Em 
อ้ายอย่างบ่หั
Am 
วซา
 
สุดท้
ายอ้ายกะฮู้
ว่า 
 
นกกะ
ฮูกกะคือนี่ห
ล่ะ
 
มันนั่งฮ้อ
งไห้..

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | F | G | Em | Am | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | Em | Am | F | G | C |

Am 
กอดขาเอาไว้ 
 
จั่ง
Em 
ใด๋เจ้ากะไปคือเก่า
 
ถิ่มไ
ว้กะแค่ความเหงา 
 
และ
น้ำตา

 
นกกะ
ฮูกตาโป 
 
ผู้โพดโ
พในความฮัก
 
ย้อน
Em 
บ่ฮู้จัก 
 
ว่าความ
Am 
ฮักเป็นแนวใด๋
 
เมื่อเ
จ้านั้นถิ่มอ้าย
ไป 
 
กะมีแต่
น้ำตา
 
ฮู้
บ่ว่าเจ้า 
 
คน
ดีเหยียบใจ
 
ถิ่ม
Em 
อ้ายอย่างบ่หั
Am 
วซา
 
สุดท้
ายอ้ายกะฮู้
ว่า 
 
นกกะ
ฮูกกะคือนี่ห
ล่ะ
 
มันนั่งฮ้อ
งไห้..

 
นกกะ
ฮูกตาโป 
 
ผู้โพดโ
พในความฮัก
 
ย้อน
Em 
บ่ฮู้จัก 
 
ว่าความ
Am 
ฮักเป็นแนวใด๋
 
เมื่อเ
จ้านั้นถิ่มอ้าย
ไป 
 
กะมีแต่
น้ำตา
 
ฮู้
บ่ว่าเจ้า 
 
คน
ดีเหยียบใจ
 
ถิ่ม
Em 
อ้ายอย่างบ่หั
Am 
วซา
 
สุดท้
ายอ้ายกะฮู้
ว่า 
 
นกกะ
ฮูกกะคือนี่ห
ล่ะ
 
มันนั่งฮ้อ
งไห้..

 
สุดท้
ายอ้ายกะฮู้
ว่า
 
นกกะ
ฮูกมันมีน้ำ
Fm 
ตา.. 
 
มันจั่งตาโป…

OUTRO | F | Fm | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นกกะฮูกตาโป


กะเคยสงสัยอยู่ว่า
นกกะฮูกนั่นหนามันคือตาใหญ่
ที่แท้มันนั้นเสียใจ นั่งฮ้องไห้จนว่าตาโป
คือเจ้าที่ถิ่มอ้ายไป
บ่หัวซาใจเฮ็ดคืออ้ายบ่มีค่า
สุดท้ายอ้ายกะฮู้ว่า
นกกะฮูกนั่นหนามันกะคืออ้าย

กอดขาเอาไว้ จั่งใด๋เจ้ากะไปคือเก่า
ถิ่มไว้กะแค่ความเหงา และน้ำตา

นกกะฮูกตาโป ผู้โพดโพในความฮัก
ย้อนบ่ฮู้จัก ว่าความฮักเป็นแนวใด๋
เมื่อเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป กะมีแต่น้ำตา
ฮู้บ่ว่าเจ้า คนดีเหยียบใจ
ถิ่มอ้ายอย่างบ่หัวซา
สุดท้ายอ้ายกะฮู้ว่า นกกะฮูกกะคือนี่หล่ะ
มันนั่งฮ้องไห้..

( ดนตรี )

กอดขาเอาไว้ จั่งใด๋เจ้ากะไปคือเก่า
ถิ่มไว้กะแค่ความเหงา และน้ำตา

นกกะฮูกตาโป ผู้โพดโพในความฮัก
ย้อนบ่ฮู้จัก ว่าความฮักเป็นแนวใด๋
เมื่อเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป กะมีแต่น้ำตา
ฮู้บ่ว่าเจ้า คนดีเหยียบใจ
ถิ่มอ้ายอย่างบ่หัวซา
สุดท้ายอ้ายกะฮู้ว่า นกกะฮูกกะคือนี่หล่ะ
มันนั่งฮ้องไห้..

นกกะฮูกตาโป ผู้โพดโพในความฮัก
ย้อนบ่ฮู้จัก ว่าความฮักเป็นแนวใด๋
เมื่อเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป กะมีแต่น้ำตา
ฮู้บ่ว่าเจ้า คนดีเหยียบใจ
ถิ่มอ้ายอย่างบ่หัวซา
สุดท้ายอ้ายกะฮู้ว่า นกกะฮูกกะคือนี่หล่ะ
มันนั่งฮ้องไห้..

สุดท้ายอ้ายกะฮู้ว่า
นกกะฮูกมันมีน้ำตา.. มันจั่งตาโป…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นกกะฮูกตาโป (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง:ตั้มวังดู่/เฮียตั้มหำต่ง/เก่งสยาม
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน/ยศดนัย ภู่ทอง

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา