คอร์ดเพลง คนหลังเขา – วงสามแยก

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนหลังเขา วงสามแยก

คอร์ดเพลง คนหลังเขา - วงสามแยก

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงสามแยก : คนหลังเขา


intro | Em | G | Am | Em | ( 2 Times )

 
ไอ้เราก็
Em 
ป็นแค่เพียงคนหลังเขา
 
แล้วใครอิเ
G 
อาอัยไรกับเรา
 
ไม่
Am 
หล่อตัวดำไว้ผมยาว
 
น้อง
Em 
สาวเจ้าคงไม่หันมอง

 
มีเพียงกาง
Em 
เกงลีวายตัวเก่าๆ
 
ใส่เ
G 
สื้อสีดำตัวบางๆ
 
ใส่เ
Am 
กือกเก่าๆ รุ่นนันยาง ออกห
Em 
ลาด

 
ไปพบน้อง
Em 
สาวบ้านเจ้าอยู่ในหลาด
 
สวยข
G 
าดช่างบาดหัวใจชาย
 
ผิว
Am 
ขาวตากลมผมสยาย 
 
พี่แอบ
Em 
มอง

C 
  แค่ได้ม
D 
องก็ชื่
Em 
นใจ
C 
  แค่ส่งยิ้ม
D 
ไป 
 
ไม่คิดลวงห
Em 
ลอก
C 
  แค่อยากทักท
D 
าย 
 
ประ
G 
สา 
 
 
D/F# 
คนบ้าน
Em 
นอก
C 
  ไม่หวังได้บ
D 
อก 
 
รัก
Em 
เธอ

 
ก็ไม่ได้
Em 
หวังไห้เธอหันมามอง
 
จะไห้
G 
รัก 
 
มันคงจะยากเย็น
 
ไอ้ที่เธอ
Am 
มองก็คงไม่เคยเห็น
 
คนหลัง
Em 
เขา
 
กลับไป
Em 
หาสาวสาวที่บ้านเรา
 
ก็ดีแ
G 
ล้วไม่ต้องออกมา
 
ใช้
Am 
ชีวิตของเราอยู่ในป่า 
 
เด็กหลั
Em 
งเขา

INSTRU | Em | G | Am | Em | ( 2 Times )

C 
  แค่ได้ม
D 
อง 
 
ก็ชื่
Em 
นใจ
C 
  แค่ส่งยิ้ม
D 
ไป 
 
ไม่คิดลวงห
Em 
ลอก
C 
  แค่อยากทักท
D 
าย 
 
ประ
G 
สา 
 
 
D/F# 
คนบ้าน
Em 
นอก
C 
  ไม่หวังได้บ
D 
อก 
 
รัก
Em 
เธอ

 
ก็ไม่ได้
Em 
หวังไห้เธอหันมามอง
 
จะไห้
G 
รัก 
 
มันคงจะยากเย็น
 
ไอ้ที่เธอ
Am 
มองก็คงไม่เคยเห็น
 
คนหลัง
Em 
เขา
 
กลับไป
Em 
หาสาวสาวที่บ้านเรา
 
ก็ดีแ
G 
ล้วไม่ต้องออกมา
 
ใช้
Am 
ชีวิตของเราอยู่ในป่า 
 
เด็กหลั
Em 
งเขา

OUTRO | Em | G | Am | Em | ( 2 Times ) | Em |


ไอ้เราก็ป็นแค่เพียงคนหลังเขา
แล้วใครอิเอาอัยไรกับเรา
ไม่หล่อตัวดำไว้ผมยาว
น้องสาวเจ้าคงไม่หันมอง

มีเพียงกางเกงลีวายตัวเก่าๆ
ใส่เสื้อสีดำตัวบางๆ
ใส่เกือกเก่าๆ รุ่นนันยาง ออกหลาด

ไปพบน้องสาวบ้านเจ้าอยู่ในหลาด
สวยขาดช่างบาดหัวใจชาย
ผิวขาวตากลมผมสยาย พี่แอบมอง

แค่ได้มองก็ชื่นใจ
แค่ส่งยิ้มไป ไม่คิดลวงหลอก
แค่อยากทักทาย ประสา คนบ้านนอก
ไม่หวังได้บอก รักเธอ

ก็ไม่ได้หวังไห้เธอหันมามอง
จะไห้รัก มันคงจะยากเย็น
ไอ้ที่เธอมองก็คงไม่เคยเห็น
คนหลังเขา
กลับไปหาสาวสาวที่บ้านเรา
ก็ดีแล้วไม่ต้องออกมา
ใช้ชีวิตของเราอยู่ในป่า เด็กหลังเขา

( ดนตรี )

แค่ได้มอง ก็ชื่นใจ
แค่ส่งยิ้มไป ไม่คิดลวงหลอก
แค่อยากทักทาย ประสา คนบ้านนอก
ไม่หวังได้บอก รักเธอ

ก็ไม่ได้หวังไห้เธอหันมามอง
จะไห้รัก มันคงจะยากเย็น
ไอ้ที่เธอมองก็คงไม่เคยเห็น
คนหลังเขา
กลับไปหาสาวสาวที่บ้านเรา
ก็ดีแล้วไม่ต้องออกมา
ใช้ชีวิตของเราอยู่ในป่า เด็กหลังเขา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนหลังเขา (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend