คอร์ดเพลง หยบรัก – เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

คอร์ดเพลง : หยบรัก เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง หยบรัก - เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบส ได้หมดถ้าสดชื่น : หยบรัก


Tune to Eb
INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
พี่เป็นเด็ก
G 
ใต้ 
 
ถ้าแหลงกลางก็ทอ
Em 
งแดง
 
พี่อยากได้เธอมาเ
C 
ป็นแฟน 
 
ควงแขนจะได้
D 
มั้ย
 
ภาพเธอในวั
G 
นนั้น 
 
ติดตาถึงวั
Em 
นนี้
 
จะนอนก็ยั
C 
งมีภาพเ
D 
ธอมาหลอกหลอ
G 
นใจ

 
ทำไม
Am 
ใจมันเต้นอย่างนี้ 
 
กระวนกระวายทุกที
 
แค่เพียงได้เ
G 
ห็นรอยยิ้มของเธอ 
 
ก็รู้ว่ารักเธอมาก
 
เลยอยากเอ่
Am 
ยคำว่าฉันรักเธอ
 
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพล
D 
งนี้..

 
หวังเหวิดมันแปลว่าห่
G 
วงใย
 
หยบรักคือการเก็
Em 
บไว้ในใจ 
 
แค่คนเดียว
 
คิดถึงอิตายคืออย
C 
ากจะเจอ
 
อยากจะ
Bm 
มองหน้าเธอ
 
มันจึง
Am 
เพ้อบ้าบออยู่อย่า
D 
งนี้

 
สาวเห้อเธอมีแฟนแล้
G 
วหม้าย
 
รู้มั้ยว่ากินไม่
Em 
ได้จะนอนก็ไม่หลับ
 
อยากพบอยากคุยอยากเ
C 
จอ
 
หลงไหลจนใจมัน
Bm 
เพ้อละเมอ
 
อยากให้
Am 
รู้ว่ามีเพียงแต่เ
D 
ธอ 
 
ฉันรักหมดหัวใจ

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D | G | G |

 
ทำไม
Am 
ใจมันเต้นอย่างนี้ 
 
กระวนกระวายทุกที
 
แค่เพียงได้เ
G 
ห็นรอยยิ้มของเธอ 
 
ก็รู้ว่ารักเธอมาก
 
เลยอยากเอ่
Am 
ยคำว่าฉันรักเธอ
 
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพล
D 
งนี้..

 
หวังเหวิดมันแปลว่าห่
G 
วงใย
 
หยบรักคือการเก็
Em 
บไว้ในใจ 
 
แค่คนเดียว
 
คิดถึงอิตายคืออย
C 
ากจะเจอ
 
อยากจะ
Bm 
มองหน้าเธอ
 
มันจึง
Am 
เพ้อบ้าบออยู่อย่า
D 
งนี้

 
สาวเห้อเธอมีแฟนแล้
G 
วหม้าย
 
รู้มั้ยว่ากินไม่
Em 
ได้จะนอนก็ไม่หลับ
 
อยากพบอยากคุยอยากเ
C 
จอ
 
หลงไหลจนใจมัน
Bm 
เพ้อละเมอ
 
อยากให้
Am 
รู้ว่ามีเพียงแต่เ
D 
ธอ 
 
ฉันรักหมดหัวใจ

OUTRO | G | Em | C | D | D | G |


พี่เป็นเด็กใต้ ถ้าแหลงกลางก็ทองแดง
พี่อยากได้เธอมาเป็นแฟน ควงแขนจะได้มั้ย
ภาพเธอในวันนั้น ติดตาถึงวันนี้
จะนอนก็ยังมีภาพเธอมาหลอกหลอนใจ

ทำไมใจมันเต้นอย่างนี้ กระวนกระวายทุกที
แค่เพียงได้เห็นรอยยิ้มของเธอ ก็รู้ว่ารักเธอมาก
เลยอยากเอ่ยคำว่าฉันรักเธอ
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพลงนี้..

หวังเหวิดมันแปลว่าห่วงใย
หยบรักคือการเก็บไว้ในใจ แค่คนเดียว
คิดถึงอิตายคืออยากจะเจอ
อยากจะมองหน้าเธอ
มันจึงเพ้อบ้าบออยู่อย่างนี้

สาวเห้อเธอมีแฟนแล้วหม้าย
รู้มั้ยว่ากินไม่ได้จะนอนก็ไม่หลับ
อยากพบอยากคุยอยากเจอ
หลงไหลจนใจมันเพ้อละเมอ
อยากให้รู้ว่ามีเพียงแต่เธอ ฉันรักหมดหัวใจ

( ดนตรี )

ทำไมใจมันเต้นอย่างนี้ กระวนกระวายทุกที
แค่เพียงได้เห็นรอยยิ้มของเธอ ก็รู้ว่ารักเธอมาก
เลยอยากเอ่ยคำว่าฉันรักเธอ
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพลงนี้..

หวังเหวิดมันแปลว่าห่วงใย
หยบรักคือการเก็บไว้ในใจ แค่คนเดียว
คิดถึงอิตายคืออยากจะเจอ
อยากจะมองหน้าเธอ
มันจึงเพ้อบ้าบออยู่อย่างนี้

สาวเห้อเธอมีแฟนแล้วหม้าย
รู้มั้ยว่ากินไม่ได้จะนอนก็ไม่หลับ
อยากพบอยากคุยอยากเจอ
หลงไหลจนใจมันเพ้อละเมอ
อยากให้รู้ว่ามีเพียงแต่เธอ ฉันรักหมดหัวใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หยบรัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – ดิว Anfield
เรียบเรียง – พ๊อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง 093-5153618
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend