หน้าแรก » เบส ได้หมดถ้าสดชื่น » คอร์ดเพลง หยบรัก – เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง หยบรัก – เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง : หยบรัก เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง หยบรัก - เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบส ได้หมดถ้าสดชื่น : หยบรัก


Tune to Eb
INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
พี่เป็นเด็ก
ใต้ 
 
ถ้าแหลงกลางก็ทอ
Em 
งแดง
 
พี่อยากได้เธอมาเ
ป็นแฟน 
 
ควงแขนจะได้
มั้ย
 
ภาพเธอในวั
นนั้น 
 
ติดตาถึงวั
Em 
นนี้
 
จะนอนก็ยั
งมีภาพเ
ธอมาหลอกหลอ
นใจ

 
ทำไม
Am 
ใจมันเต้นอย่างนี้ 
 
กระวนกระวายทุกที
 
แค่เพียงได้เ
ห็นรอยยิ้มของเธอ 
 
ก็รู้ว่ารักเธอมาก
 
เลยอยากเอ่
Am 
ยคำว่าฉันรักเธอ
 
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพล
งนี้..

 
หวังเหวิดมันแปลว่าห่
วงใย
 
หยบรักคือการเก็
Em 
บไว้ในใจ 
 
แค่คนเดียว
 
คิดถึงอิตายคืออย
ากจะเจอ
 
อยากจะ
Bm 
มองหน้าเธอ
 
มันจึง
Am 
เพ้อบ้าบออยู่อย่า
งนี้

 
สาวเห้อเธอมีแฟนแล้
วหม้าย
 
รู้มั้ยว่ากินไม่
Em 
ได้จะนอนก็ไม่หลับ
 
อยากพบอยากคุยอยากเ
จอ
 
หลงไหลจนใจมัน
Bm 
เพ้อละเมอ
 
อยากให้
Am 
รู้ว่ามีเพียงแต่เ
ธอ 
 
ฉันรักหมดหัวใจ

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D | G | G |

 
ทำไม
Am 
ใจมันเต้นอย่างนี้ 
 
กระวนกระวายทุกที
 
แค่เพียงได้เ
ห็นรอยยิ้มของเธอ 
 
ก็รู้ว่ารักเธอมาก
 
เลยอยากเอ่
Am 
ยคำว่าฉันรักเธอ
 
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพล
งนี้..

 
หวังเหวิดมันแปลว่าห่
วงใย
 
หยบรักคือการเก็
Em 
บไว้ในใจ 
 
แค่คนเดียว
 
คิดถึงอิตายคืออย
ากจะเจอ
 
อยากจะ
Bm 
มองหน้าเธอ
 
มันจึง
Am 
เพ้อบ้าบออยู่อย่า
งนี้

 
สาวเห้อเธอมีแฟนแล้
วหม้าย
 
รู้มั้ยว่ากินไม่
Em 
ได้จะนอนก็ไม่หลับ
 
อยากพบอยากคุยอยากเ
จอ
 
หลงไหลจนใจมัน
Bm 
เพ้อละเมอ
 
อยากให้
Am 
รู้ว่ามีเพียงแต่เ
ธอ 
 
ฉันรักหมดหัวใจ

OUTRO | G | Em | C | D | D | G |


พี่เป็นเด็กใต้ ถ้าแหลงกลางก็ทองแดง
พี่อยากได้เธอมาเป็นแฟน ควงแขนจะได้มั้ย
ภาพเธอในวันนั้น ติดตาถึงวันนี้
จะนอนก็ยังมีภาพเธอมาหลอกหลอนใจ

ทำไมใจมันเต้นอย่างนี้ กระวนกระวายทุกที
แค่เพียงได้เห็นรอยยิ้มของเธอ ก็รู้ว่ารักเธอมาก
เลยอยากเอ่ยคำว่าฉันรักเธอ
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพลงนี้..

หวังเหวิดมันแปลว่าห่วงใย
หยบรักคือการเก็บไว้ในใจ แค่คนเดียว
คิดถึงอิตายคืออยากจะเจอ
อยากจะมองหน้าเธอ
มันจึงเพ้อบ้าบออยู่อย่างนี้

สาวเห้อเธอมีแฟนแล้วหม้าย
รู้มั้ยว่ากินไม่ได้จะนอนก็ไม่หลับ
อยากพบอยากคุยอยากเจอ
หลงไหลจนใจมันเพ้อละเมอ
อยากให้รู้ว่ามีเพียงแต่เธอ ฉันรักหมดหัวใจ

( ดนตรี )

ทำไมใจมันเต้นอย่างนี้ กระวนกระวายทุกที
แค่เพียงได้เห็นรอยยิ้มของเธอ ก็รู้ว่ารักเธอมาก
เลยอยากเอ่ยคำว่าฉันรักเธอ
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพลงนี้..

หวังเหวิดมันแปลว่าห่วงใย
หยบรักคือการเก็บไว้ในใจ แค่คนเดียว
คิดถึงอิตายคืออยากจะเจอ
อยากจะมองหน้าเธอ
มันจึงเพ้อบ้าบออยู่อย่างนี้

สาวเห้อเธอมีแฟนแล้วหม้าย
รู้มั้ยว่ากินไม่ได้จะนอนก็ไม่หลับ
อยากพบอยากคุยอยากเจอ
หลงไหลจนใจมันเพ้อละเมอ
อยากให้รู้ว่ามีเพียงแต่เธอ ฉันรักหมดหัวใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หยบรัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – ดิว Anfield
เรียบเรียง – พ๊อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง 093-5153618
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :