หน้าแรก » ปาล์ม Instinct » คอร์ดเพลง ไม่ได้ต้องการรักแท้ – ปาล์ม Instinct X JJ

คอร์ดเพลง ไม่ได้ต้องการรักแท้ – ปาล์ม Instinct X JJ

ไม่ได้ต้องการรักแท้ – ปาล์ม Instinct X JJ

INTRO | G | G | G | G |

 
ต้องพิ
สูจน์ตัวเอง 
 
อีกสัก
กี่ร้อยครั้ง
 
เพื่อ
ทำให้เธอมั่นใ
 
รัก
Em 
เธอจริงจริง 
 
จะต้องเ
ดาอะไร
 
อ่านง่
าย 
 
กว่าหนังสือเรียน
 
ถ้าฉันรู้
สึกยังไง 
 
ก็บอกไ
ปตรงตรง
 
ไม่
งง ไม่เบลอ ไม่เพี้ย
 
จะ
Em 
นานเท่าไหร่ 
 
รักเ
ธอไม่เปลี่ยน
 
แต่เธ
อก็เฉยชา


 
* ทำไม
Am 
ต้องทำใจแข็ง 
 
ม่หันมองมา
 
มันเ
Am 
ปลืองเวลาได้
ยินไหม

 
** ไม่ได้ต้อ
งการรักแท้
 
อยากได้เพีย
Em 
งแค่ต้องการรักเธอ
 
ฟ้าไ
ม่ต้องให้มาเจอ
 
กับใครที่
ฉันไม่ได้ต้องการ
 
อยากอยู่กั
บรักไม่แท้
 
ที่ได้เพีย
D/F# 
งฝันข้างเดียวม
Em 
าแสนนาน
ถ้า
ฟ้า
จะให้พร 
 
อยากให้
Bm 
ช่วยบัน
Em 
ดาล
 
ให้เ
ธอรั
Em 
ก 
 
 
…. 
 
กั
Am 
บฉัน.
.. 
 
เท่านั้นพอ

INSTRU | G | C | D | D |

 
ขอแค่เ
ราได้รัก 
 
และได้เ
รียนได้รู้
 
ค่อย
ดูค่อยเป็นค่อยไ
 
ไม่
Em 
ลองรักกัน 
 
เธอจะ
รู้ได้ยังไง
 
ว่าฉันเ
ป็นตัวจริง

( *, ** )

INSTRU | G | C | D | D |

( ** )

INSTRU | G | G | D/F# | Em |


 
..ถ้
า..ฟ้าจะให้พร 
 
อยา
Em 
กให้ช่วยบันด
าล
 
ให้
Em 
เธอรั
ก.
Am 
..กั
บฉัน 
 
เท่านั้นพอ

OUTRO | G | C | D | D | G |

เพลง ไม่ได้ต้องการรักแท้
นักร้อง ปาล์ม / เจเจ
คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ / เอกชัย จุลภมรศรี
ทำนอง อนุกานต์ จันทร์อุไร/ เอกชัย จุลภมรศรี
เรียบเรียง แชมป์
ไม่ได้ต้องการรักแท้ - ปาล์ม Instinct X JJ
 โฆษณา