คอร์ดเพลง อ่านแล้วหาย – วงเบิร์น

  
Text   

คอร์ดเพลง : อ่านแล้วหาย วงเบิร์น

คอร์ดเพลง อ่านแล้วหาย - วงเบิร์น

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเบิร์น : อ่านแล้วหาย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อ่านแล้วหาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
อ่านแล้วห
D 
าย 
 
ทำไมเธอไ
E 
ม่ตอบ
 
หรือเธอ
C#m 
ชอบให้คนเขา
F#m 
รออย่างนี้
 
หรือ
Bm 
ไวไฟเธอไม่
E 
ดี..

INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm | E | E |

 
ก็เ
A 
ธอ.. 
 
ช่างน่า
C#m 
รัก
 
อยากทำความ
Bm 
รู้จัก 
 
ก็เ
E 
ลยลองทักไป
 
ไม่
A 
รู้.. 
 
ว่าข้าง
C#m 
ในใจ
 
เธอจะคิดเห
Bm 
มือนกันหม้าย 
 
กั
E 
บฉัน

 
D 
ากท่าที 
 
ดูเห
C#m 
มือนเธอมีใจ
Bm 
เราต้อง
E 
พอมีห
A 
วัง
 
ก็เ
D 
ลยทักไป 
 
บอก
C#m 
เธอให้
F#m 
รู้กัน
 
แต่
Bm 
เขา.. 
 
กลับมานิ่งไ
E 

 
อ่านแล้วห
D 
าย 
 
ทำไมเธอไ
E 
ม่ตอบ
 
หรือเธอ
C#m 
ชอบให้คนเขา
F#m 
รออย่างนี้
 
หรือ
Bm 
ไวไฟเธอไม่
E 
ดี 
 
เลยตอ
A 
บช้า
 
ทักไปแ
D 
ล้ว 
 
คนอ่านเขาดั
E 
นหาย
 
หรือว่า
C#m 
เขาอาจจะตายแล้ว
F#m 
ไม่หว่า
 
จึงป
Bm 
ล่อยให้คนอื่นค
E 
อยท่า 
 
อยู่พั
A 
นนี้..

INSTRU | D | E | C#m | F#m | Bm | E | A | A |

 
D 
ากท่าที 
 
ดูเห
C#m 
มือนเธอมีใจ
Bm 
เราต้อง
E 
พอมีห
A 
วัง
 
ก็เ
D 
ลยทักไป 
 
บอก
C#m 
เธอให้
F#m 
รู้กัน
 
แต่
Bm 
เขา.. 
 
กลับมานิ่งไ
E 

 
อ่านแล้วห
D 
าย 
 
ทำไมเธอไ
E 
ม่ตอบ
 
หรือเธอ
C#m 
ชอบให้คนเขา
F#m 
รออย่างนี้
 
หรือ
Bm 
ไวไฟเธอไม่
E 
ดี 
 
เลยตอ
A 
บช้า
 
ทักไปแ
D 
ล้ว 
 
คนอ่านเขาดั
E 
นหาย
 
หรือว่า
C#m 
เขาอาจจะตายแล้ว
F#m 
ไม่หว่า
 
จึงป
Bm 
ล่อยให้คนอื่นค
E 
อยท่า 
 
อยู่พั
A 
นนี้..

 
อ่านแล้วห
D 
าย 
 
ทำไมเธอไ
E 
ม่ตอบ
 
หรือเธอ
C#m 
ชอบให้คนเขา
F#m 
รออย่างนี้
 
หรือ
Bm 
ไวไฟเธอไม่
E 
ดี 
 
เลยตอ
A 
บช้า
 
ทักไปแ
D 
ล้ว 
 
คนอ่านเขาดั
E 
นหาย
 
หรือว่า
C#m 
เขาอาจจะตายแล้ว
F#m 
ไม่หว่า
 
จึงป
Bm 
ล่อยให้คนอื่นค
E 
อยท่า.. 
 
อยู่พั
A 
นนี้..

 
จึงป
Bm 
ล่อยให้คนอื่นค
E 
อยท่า.. 
 
เหมือนอิบ้
A 
าตาย…


อ่านแล้วหาย ทำไมเธอไม่ตอบ
หรือเธอชอบให้คนเขารออย่างนี้
หรือไวไฟเธอไม่ดี..

( ดนตรี )

ก็เธอ.. ช่างน่ารัก
อยากทำความรู้จัก ก็เลยลองทักไป
ไม่รู้.. ว่าข้างในใจ
เธอจะคิดเหมือนกันหม้าย กับฉัน

จากท่าที ดูเหมือนเธอมีใจ
เราต้องพอมีหวัง
ก็เลยทักไป บอกเธอให้รู้กัน
แต่เขา.. กลับมานิ่งไป

อ่านแล้วหาย ทำไมเธอไม่ตอบ
หรือเธอชอบให้คนเขารออย่างนี้
หรือไวไฟเธอไม่ดี เลยตอบช้า
ทักไปแล้ว คนอ่านเขาดันหาย
หรือว่าเขาอาจจะตายแล้วไม่หว่า
จึงปล่อยให้คนอื่นคอยท่า อยู่พันนี้..

( ดนตรี )

จากท่าที ดูเหมือนเธอมีใจ
เราต้องพอมีหวัง
ก็เลยทักไป บอกเธอให้รู้กัน
แต่เขา.. กลับมานิ่งไป

อ่านแล้วหาย ทำไมเธอไม่ตอบ
หรือเธอชอบให้คนเขารออย่างนี้
หรือไวไฟเธอไม่ดี เลยตอบช้า
ทักไปแล้ว คนอ่านเขาดันหาย
หรือว่าเขาอาจจะตายแล้วไม่หว่า
จึงปล่อยให้คนอื่นคอยท่า อยู่พันนี้..

อ่านแล้วหาย ทำไมเธอไม่ตอบ
หรือเธอชอบให้คนเขารออย่างนี้
หรือไวไฟเธอไม่ดี เลยตอบช้า
ทักไปแล้ว คนอ่านเขาดันหาย
หรือว่าเขาอาจจะตายแล้วไม่หว่า
จึงปล่อยให้คนอื่นคอยท่า.. อยู่พันนี้..

จึงปล่อยให้คนอื่นคอยท่า.. เหมือนอิบ้าตาย…


รูปภาพคอร์ด อ่านแล้วหาย – วงเบิร์น

คอร์ดเพลง อ่านแล้วหาย - วงเบิร์น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ่านแล้วหาย (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง ธริษตร์ คชภูมิ
เรียบเรียง – พลังแสง สตูดิโอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend